Антонів Альона Андріївна

Антонів Альона Андріївна, 1984 року народження, у 2007 році з відзнакою закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю "Лікувальна справа". Після закінчення академії з 2007-2009 рр. пройшла інтернатуру та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Терапія". З жовтня 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі за спеціальністю "внутрішні хвороби" при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, яку успішно закінчила. 
        З 1 вересня 2009 року зарахована на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, де працює по теперішній час. 
        Проводить практичні і семінарські заняття з внутрішньої медицини зі студентами V-го курсу медичних факультетів № 1, 2, 3, 4. На кафедрі є відповідальною за індивідуальні плани співробітників кафедри. Бере активну участь у розробці методичних розробок практичних і семінарських занять, проводить виховну роботу серед студентів. Є відповідальним виконавцем бюджетної науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб. Є автором та співавтором 118 друкованих праць у виданнях різного рівня, 5 з яких включені до науковометричної бази SCOPUS та Web of science, видано 9 деклараційних патентів України на корисну модель, 1 методичні рекомендації МОЗ України, 3 навчальних та навчально-методичних посібники, 3 монографії, 4 нововведення,1 інформаційний лист, 40 раціоналізаторських пропозицій. Має першу лікарську категорію з терапії, спеціалізацію з кардіології. Проводить лікувально-консультативну роботу на базі хірургічного відділення та веде хворих в гастроентерологічному відділенні ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»м. Чернівці. Виступає з лекціями на медичні теми серед населення. Впроваджує в практику охорони здоров’я нові методи діагностики та лікування.
Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Функціональний стан ендотелію у хворих на хронічний некаменевий холецистит з супутньою нейроциркуляторною дистонією та гіпертонічною хворобою». 

E-mail: antonivalona@ukr.net
ORCID     http://orcid.org/0000-0003-2399-512X 
Comments