Для студентів 6 курсу

ГРАФІК

проведення консультацій та прийому відробіток

пропущених і не зарахованих практичних занять

у студентів 5-го та 6-го курсів медичних факультетів №1, №2, №3, №4

на весняний семестр 2016-2017 навчального року 

п/п

Прізвище, ініціали викладача

Дати прийому відробіток

лютий

березень

квітень

травень

червень

1

Доц. Андрусяк О.В.

-

20.03.17.

24.04.17.

-

07.06.17.

2

Доц. Антофійчук М.П.

20.02.17.

-

04.04.17.

-

06.06.17.

3

Доц. Воєвідка О.С.

13.02.17.

-

25.04.17.

22.05.17.

-

4

Доц. Гайдичук В.С.

21.02.17.

-

18.04.17.

-

12.06.17.

5

Доц. Дудка І.В.

-

20.03.17.

24.04.17.

-

07.06.17.

6

Доц. Каньовська Л.В.

-

22.03.17.

03.04.17.

-

08.06.17.

7

Доц. Каушанська О.В.

20.02.17.

-

04.04.17.

-

06.06.17.

8

Доц. Ткач Є.П.

27.02.17.

06.03.17.

-

23.05.17.

-

9

Доц. Трефаненко І.В.

28.02.17.

13.03.17.

10.04.17.

-

09.06.17.

10

Доц. Чурсіна Т.Я.

-

21.03.17.

-

-

-

11

Доц. Шорікова Д.В.

14.02.17.

27.03.17.

-

15.05.17.

-

12

Доц. Шоріков Є.І.

14.02.17.

27.03.17.

-

15.05.17.

-

13

Доц. Шумко Г.І.

-

28.03.17.

11.04.17.

30.05.17.

-

14

Доц. Шупер В.О.

-

28.03.17.

11.04.17.

30.05.17.

-

15

Доц. Павлюкович Н.Д.

28.02.17.

13.03.17.

10.04.17.

-

09.06.17.

16

Ас. Антонів А.А.

-

22.03.17.

03.04.17.

-

08.06.17.

17

Ас. Войткевич Ю.І.

27.02.17.

06.03.17.

-

23.05.17.

-

18

Ас. Горбатюк І.Б.

-

14.03.17

-

16.05.17.

13.06.17.

19

Ас. Дудка Т.В.

21.02.17.

-

18.04.17.

-

12.06.17.

20

Ас. Залявська О.В.

-

14.03.17

-

16.05.17.

13.06.17.

21

Ас. Мандрик О.Є.

13.02.17.

-

25.04.17.

22.05.17.

-

22

Ас. Смандич В.С.

-

-

-

29.05.17.

-

 

ПРИМІТКА:

 1) Консультації та прийом відробіток у понеділок і вівторок проводяться з 16:00 до 20:00 год.

2) Консультації та прийом відробіток у студентів 5-го і 6-го курсів проводяться також з 8:30 год. до 14:00 год. по суботах, а саме:

25.02.17. – доц. Шорікова Д.В.

04.03.17. – ас. Смандич В.С.

11.03.17. – доц. Шумко Г.І.

18.03.17. – доц. Воєвідко О.С.

25.03.17. – ас. Залявська О.В.

01.04.17. – доц. Чурсіна Т.Я.

08.04.17. – ас. Войткевич Ю.І.

 

22.04.17. – доц. Каушанська О.В.

06.05.17. – ас. Дудка Т.В.

13.05.17. – доц. Каньовська Л.В.

20.05.17. – доц. Дудка І.В.

27.05.17. – ас. Горбатюк І.Б.

03.06.17. – ас. Мандрик О.Є.

10.06.17. – доц. Шупер В. О.

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

зз/п

Тема

Лекцій

Практ.

Самостійна робота

СРС

Індивідуальна робота

Модуль 1. Сучасна практика внутрішньої медицини

 

Змістовий модуль 1: Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в кардіологічній клініці

1

Ведення хворого з артеріальною гіпертензією, з артеріальною гіпотензією (кард.)

 

8

3

·      Доповідь реферату на практичному занятті

·      Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

·      Доповідь Історії хвороби на практичному занятті

·      Написання тез, статей

2

Ведення хворого з болем в грудній клітці (кард.)

 

8

3

3

Ведення хворого з болем в грудній клітці

 

6

3

4

Ведення хворого з порушеннями серцевого ритму (кард.)

 

8

3

5

Ведення хворого з порушенням провідності серця (кард.)

 

8

2

6

Ведення хворого з задишкою

 

6

3

7

Ведення хворого з набряковим синдромом

 

6

2

8

Ведення хворого з кардіомегалією, з  шумом в серці

 

8

2

9

Ведення хворого з хронічною серцевою недостатністю (кард.)

 

8

3

 

Індивідуальна робота

 

 

28

1

 

Всього годин – 95

 

66

29

 

Кредитів ECTS – 3,3

 

 

 

Змістовий модуль 2: Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ревматологічній клініці

10

Ведення хворого з болем у спині та кінцівках

 

6

3

·         Доповідь реферату на практичному занятті

·         Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

·         Доповідь Історії хвороби на практичному занятті

·         Написання тез, статей

11

Ведення хворого з суглобовим синдромом

 

6

3

12

Ведення хворого з пурпурою

 

6

2

13

Ведення хворого з лихоманкою

 

6

2

14

Ведення хворого зі схудненням

 

6

2

 

Індивідуальна робота

 

 

11

1

 

Всього годин 42

 

30

   12

 

Кредитів ECTS – 1,6

 

 

 

 

Змістовий модуль 3. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гастроентерологічній клініці

15

Ведення хворого з дисфагією, печією, функціональною диспепсією

 

8

4

·         Доповідь реферату на практичному занятті

·         Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

·         Доповідь Історії хвороби на практичному занятті

·         Написання тез, статей

16

Ведення хворого з болем в животі

 

8

2

17

Ведення хворого з діареєю, з закрепами

 

8

2

18

Ведення хворого з жовтяницею

 

8

2

19

Ведення хворого з гепатомегалією та гепатолієнальним синдромом

 

8

2

20

Ведення хворого з портальною гіпертензією і асцитом

 

8

4

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота

 

 

21

1

 

Всього годин – 70

 

48

22

 

Кредитів ECTS – 2,1

 

 

 

 

Змістовий модуль 4: Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в пульмонологічній клініці

21

Ведення хворого з легеневим інфільтратом

 

7

2

·    Доповідь реферату на практичному занятті

·    Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

·    Доповідь історії хвороби на практичному занятті

·    Написання тез, статей

22

Ведення хворого з хронічним кашлем

 

7

3

23

Ведення хворого з бронхообструктивним синдромом

 

7

3

24

Ведення хворого з ціанозом

 

6

2

25

Ведення хворого з кровохарканням

 

6

2

26

Ведення хворого з плевральним випотом

 

6

2

 

Індивідуальна робота

 

 

13

1

 

Всього годин – 53

 

39

14

 

Кредитів ECTS – 1,8

 

 

 

 

Змістовий модуль 5. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в ендокринологічній клініці

3127

Ведення хворого з хронічними ускладненнями цукрового діабету, з некомпенсованими формами цукрового діабету (кетоацидозом)

 

8

2

·      Доповідь реферату на практичному занятті

·      Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

·      Доповідь Історії хвороби на практичному занятті

·      Написання тез, статей

3228

Ведення хворого  з синдромом зоба

 

8

1

3329

Ведення хворого з синдромом артеріальної гіпертензії в ендокринологічній практиці та метаболічним синдромом

 

8

1

 

Індивідуальна робота

 

 

5

1

 

Всього годин– 30

 

24

6

 

Кредитів ECTS – 1

 

 

 

 

Змістовий модуль 6: Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в нефрологічній клініці

30

Ведення хворого з сечовим синдромом, з нефротичним синдромом

 

7

3

·       Доповідь реферату на практичному занятті

·       Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

·       Доповідь Історії хвороби на практичному занятті

·       Написання тез, статей

 

31

Ведення хворого з хронічною хворобою нирок

 

7

3

 

 

Індивідуальна робота

 

 

8

1

 

 

Всього годин– 23

 

14

9

 

 

Кредитів ECTS – 0,8

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 7: Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці

32

Ведення хворого з анемією

 

6

3

·      Доповідь реферату на практичному занятті

·      Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

·      Доповідь Історії хвороби на практичному занятті

·      Написання тез, статей

33

Ведення хворого з геморагічним синдромом

 

6

3

34

Ведення хворого з лімфаденопатією та лейкоцитозом. Психологічні, духовні та соціальні питання паліативної допомоги інкурабельним хворим та їхнім близьким.Особливості ведення важкохворих, інкурабельних пацієнтів. Методика оцінки стану пацієнта. Планування лікування та догляду.

 

6

3

 

Індивідуальна робота

 

 

8

1

 

Всього годин– 27

 

18

9

 

Кредитів ECTS – 0,9

 

 

 

Змістовий модуль 8: Ведення хворих з інфекційними хворобами, ВІЛ-інфекцією

35

Ведення хворого з  гострим і хронічним діарейним синдромом в клініці інфекційних хвороб.

 

6

 2

·      Доповідь реферату на практичному занятті

·      Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

·      Доповідь Історії хвороби на практичному занятті

·      Написання тез, статей

36

Ведення хворого з  інфекційним захворюванням з повітряно-крапельним механізмом передавання.

 

6

2

37

Ведення хворого з  вірусним гепатитом.

 

6

3

38

Ведення хворого з  синдромом тривалої гарячки невідомого ґенезу.

Ведення хворого з  ураженням ротоглотки.

 

6

3

39

Ведення хворого з  лімфаденопатією.

 

6

2

40

Ведення хворого з  ВІЛ-інфекцією/СНІДом. Організація паліативної допомоги в контексті ВІЛ-інфекції. Особливості ведення пацієнтів в термінальній стадії захворювання, консультування,  догляд, психологічна, духовна, соціальна підтримка хворого та його близьких.

 

6

3

41

Ведення хворого з  ВІЛ-індикаторною інфекцією.

 

6

3

 

Індивідуальна робота

 

 

17

1

 

Всього годин – 60

 

42

18

 

Кредитів ECTS – 2

 

 

 

 

Змістовий модуль 9: Ведення хворих на туберкульоз

42

Ведення хворого на туберкульоз

 

6

4

·      Доповідь реферату на практичному занятті

·      Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

·      Доповідь історії хвороби

·      Написання тез, статей

43

Ведення хворого на хіміорезистентний туберкульоз

 

6

4

44

Ведення хворого на туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією. Особливості ведення інкурабельних пацієнтів з туберкульозом, а також при поєднанні з ВІЛ-інфекцією, вірусними гепатитами. Застосування паліативних методів лікування.

 

6

4

 

Індивідуальна робота

 

 

11

1

 

Всього годин – 30

 

18

12

 

Кредитів ECTS – 1

 

 

 

 

 

Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 1 «Сучасна практика внутрішньої медицини»

 

5

 

 

 

Разом за модулем 1

Годин - 435

Кредитів ECTS – 14,5

 

304

131

 

 

Модуль 2. Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини

 

1

Тактика при зупинці кровообігу та дихання. (кард.)

 

8

3

·       Доповідь реферату на практичному занятті

·       Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

·       Доповідь Історії хвороби на практичному занятті

·       Написання тез, статей

 

2

Курація хворого з гіпертензивним кризом (кард.)

 

7

3

 

3

Курація хворого з гострим коронарним синдромом, з гострою серцевою недостатністю (кард.)

 

8

3

 

4

Курація хворого з тромбоемболією легеневої артерії  (кард.)

 

7

2

 

5

Курація хворого з  шоком

 

6

2

 

6

Курація хворого з шоком

 

6

2

 

7

Курація хворого з непритомністю

 

5

2

 

8

Курація хворого з пароксизмальними порушеннями серцевого ритму (кард.)

 

8

3

 

9

Курація з гострою дихальною недостатністю

 

6

2

 

10

Курація хворого з шлунково-кишковою кровотечею.

 

6

3

 

11

Курація хворого з гострою печінковою енцефалопатією

 

6

3

 

12

Курація хворого з олігоанурією

 

6

3

 

13

Курація хворого з  комою. Невідкладні стани в контексті невиліковного захворювання та близької смерті.

 

6

2

 

14

Курація хворого з гіпоглікемічною та кетоацидемічною комами,  тиреотоксичним та аддісонічним кризами

 

6

3

 

15

Підсумковий модульний контроль засвоєння модуля 2 «Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини»

 

5

 

 

 

 

Індивідуальна робота

 

 

38

1

 

 

Разом за модуль 2

Всього годин – 135

Кредитів ECTS – 4,5

 

96

39

 

 

Модуль 1 і 2

 

 

 

 

 

 

Всього (модулі 1 та 2)

Годин – 570

Кредитів ECTS – 19

 

400

170

 


 

Графік

проведення комп’ютерного контролю

у студентів 6-го курсу медичного факультету №1
в ХІ- ХІІ     семестрі  2014 – 2015 навчального року

 

 

групи

ПМК - 3

ПМК - 4

1

09.10.14 р.

18.11.14 р.

2

29.10.14 р.

18.11.14 р.

3

03.11.14 р.

17.11.14 р.

4

19.12.14 р.

27.01.14 р.

6

12.12.14 р.

26.01.14 р.

 

 

 

7

12.03.14 р.

28.03.14 р.

8

18.09.14 р.

07.04.14 р.

9

18.02.14 р.

07.04.14 р.

10

21.10.14 р.

08.05.14 р.

12

10.12.14 р.

26.12.14 р.

 

Графік

вечірніх чергувань cтудентів 6-го курс медичного
факультету №1 у клініці внутрішньої медицини

в ХІ- ХІІ     семестрі  2014 – 2015 навчального року

 

групи

Дата

База

Дата

База

1

07.10. - 08.10.14 р.

ЛШМД

09.10.14 р.

ОГіВв

2

27.10. - 28.10.14 р.

ЛШМД

29.10.14 р.

ОГіВв

3

03.10. - 04.11.14 р.

ЛШМД

05.10.14 р.

ОГіВв

4

16.12. - 17.12.14 р.

ЛШМД

18.12.14 р.

ОГіВв

6

10.12. - 11.12.14 р.

ЛШМД

19.12.14 р.

ОГіВв

 

 

 

 

 

8

15.09. - 16.09.14 р.

ЛШМД

17.09.14 р.

ОГіВв

10

13.10. - 14.10.14 р.

ЛШМД

15.10.14 р.

ОГіВв

12

  17.12 -  18.12.14 р.

ЛШМД

19.12.14 р.

ОГіВв

 

 ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ДЕРЖАВНОГО ВИПУСКНОГО ІСПИТУ З ВНУТРІШНІХ, ПРОФЕСІЙНИХ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ


Практично-орієнтований державний випускний іспит з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб складається з двох етапів:

І ЕТАП:

Контроль умінь та практичних навичок (робота з хворим), передбачає обстеження хворого (збирання інформації про пацієнта: скарги, анамнез, фізичне обстеження), оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, встановлення попереднього клінічного діагнозу захворювання, диференційну діагностику, визначення характеру та принципів лікування захворювань, визначення режиму праці, відпочинку та дієти при лікуванні захворювань, визначення тактики ведення контингенту осіб, що підлягають диспансерному нагляду.

ІІ ЕТАП:

Контроль умінь та володіння практичними навичками:

-          оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень;

-          виконання маніпуляцій:

-            вимірювання та оцінка артеріального тиску;

-            аналіз та оцінка електрокардіограм у невідкладних ситуаціях;

-            аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження крові;

-            аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження сечі;

-            аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження шлункової секреції, дуоденального зондування та випорожнень;

-            аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження харкотиння.

-            оцінка результатів дослідження функції зовнішнього дихання;

-            аналіз та оцінка інформації на підставі променевого дослідження;

-          надання невідкладної медичної допомоги (співбесіда за ситуаційними клінічними задачами);

діагностика інфекційних хвороб, невідкладна допомога, вирішення питань лікарської тактики, зокрема щодо термінових протиепідемічних заходів (співбесіда за ситуаційними клінічними задачами


ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»)


І. ЗНАТИ:

1.      Структурно-функціональні взаємозв’язки і послідовність стадій загально-патологічних процесів.

2.      Етіологію і патогенез функціональних порушень органів та систем організму при захворюваннях.

3.      Необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні хворим з основними патологічними синдромами.

4.      Групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій.

5.      Етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених терапевтичних захворювань.

6.      Етіологічні, патогенетичні фактори хронічних променевих уражень людей.

7.      Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви, ставити діагноз гострого отруєння та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації.

8.      Етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви гострого радіаційного ураження.

9.      Етіологічні, патогенетичні фактори та клінічні прояви невідкладного стану в умовах природних та техногенних катастроф.

10.  Основні методи клінічного дослідження хворих для оцінки ефективності і безпеки призначення лікарських засобів та аналізувати їх результати.

11.  Прояви можливої побічної дії та симптоми передозування, методи їх попередження і лікування.

12.  Основні поняття загальної нозології.

 

ІІ. ВМІТИ:

1.      Визначити фармакодинаміку і фармакокінетику препаратів та їх механізми дії.

2.      Пояснювати значення бактеріоскопічного і бактеріологічного методів дослідження харкотиння.

3.      Демонструвати володіння принципами проведення профвідбору.

4.      Проводити обстеження хворого, ставити попередній діагноз та визначати тактику ведення хворих на найбільш розповсюджені професійні захворювання.

5.      Складати план лікування заходів при гострих та хронічних професійних захворюваннях і отруєннях.

6.      Складати план організаційних заходів щодо попередження профзахворювань.

7.      Визначити різні клінічні варіанти та ускладнення при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях.

8.      Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

9.      Демонструвати ведення медичної документації у клініці внутрішніх хвороб.

10.  Діагностувати невідкладні стани та надавати допомогу на догоспітальному етапі.

11.  Планувати обстеження хворого та інтерпретувати отримані результати при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях та їх ускладнень.

12.  Планувати схему обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей клінічного перебігу захворювання.

13.  Проводити диференціальну діагностику складних професійних та ускладнених загальносоматичних випадків захворювань та формулювати попередній діагноз.

14.  Проводити диференціальну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при найбільш поширених терапевтичних захворювань.

15.  Складати план диспансеризації хворих групи ризику.

16.  Ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб.

17.  Аналізувати результати основних лабораторних та інструментальних методів дослідження.

18.  Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології різних органів та систем.

19.  Визначати тактику ведення потерпілих при хронічних променевих ураженнях.

20.  Ставити діагноз та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах військової ситуації.

21.  Ставити діагноз та надавати невідкладну допомогу потерпілому в умовах природних та техногенних катастроф.

22.  Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного та фізіотерапевтичного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях.

23.  Використовувати методи медичного захисту потерпілих в умовах військової ситуації.

24.  Використовувати методи визначення впливу малих доз радіації на організм людини та визначати засоби профілактики, лікування та мінімізації шкідливої дії опромінення.

25.  Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях.

26.  Призначати лабораторне та/або інструментальне обстеження, здійснювати диференційну діагностику.

27.  Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і формулювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань внутрішніх органів.

28.  Проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів.

29.  Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних і інструментальних методів обстежень при типовому перебігу найбільш поширених терапевтичних захворювань.

30.  Ставити діагноз і надавати допомогу при основних невідкладних станах в клініці внутрішніх хвороб.

31.  Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації та профілактики найбільш поширених терапевтичних захворювань.

32.  Трактувати етіологію, патогенез та морфологічні зміни на різних етапах розвитку хвороби, структурні основи видужання, ускладнень та наслідків хвороб.

33.  Трактувати основні клінічні прояви та лабораторні показники порушень життєво важливих функцій.

34.  Визначати провідні синдроми і симптоми у клініці внутрішніх захворювань.

35.  Аналізувати результати опитування і фізичного обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб.

36.  Вміння інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень:

-          Аналіз плевральної рідини.

-          Аналіз асцитичної рідини.

-          Аналіз синовіальної рідини.

-          Аналіз сечі за Зимницьким.

-          Аналіз сечі за Нечипоренком.

-          Аналіз сечі на діастазу.

-          Гострофазові показники, білок крові та його фракції.

-          Глюкоза крові.

-          Ліпідний профіль крові.

-          Креатинін, сечовина крові.

-          Електроліти крові.

-          Трансамінази крові.

-          Загальний білірубін крові та його фракції.

-          Коагулограма.

-          Сечова кислота крові.

-          Лужна фосфатаза крові.

-          Гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів.

-          Дослідження функції зовнішнього дихання.

-          Електрокардіографічне дослідження.

-          Ендоскопічне дослідження бронхів.

-          Ендоскопічне дослідження травного тракту.

-          Ехокардіографія.

-          Загальний аналіз калу.

-          Загальний аналіз крові.

-          Загальний аналіз сечі.

-          Загальний аналіз спиномозкової рідини.

-          Загальний аналіз стернального пунктату.

-          Загальний аналіз харкотиння.

-          Загальний імунологічний профіль крові.

-          Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень.

-          Променеве дослідження органів черевної порожнини.

-          Променеве дослідження органів грудної порожнини.

-          Променеве дослідження сечостатевої системи.

-          Променеве дослідження черева, кісток та суглобів.

-          Туберкулінодіагностика.

-          Фракційне дослідження шлункового соку, жовчі та рН-метрія шлунку.

 

ІІІ. ВОЛОДІТИ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ:

 1. Проведення опитування і фізичного обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб.
 2. Проведення опитування хворих з метою збору лікарського анамнезу і передбачати можливість виникнення ускладнень фармакотерапії.
 3. Проведення електрокардіогрфічного обстеження хворих у 12-ти відведеннях.
 4. Вимірювання та артеріального тиску.

 

ІV. ПРОФЕСІЙНІ ВМІННЯ З ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ:

1.      Аналіз та оцінка електрокардіограм у невідкладних ситуаціях.

2.      Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження крові.

3.      Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження сечі.

4.      Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження шлункової секреції, дуоденального зондування та випорожнень.

5.      Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження харкотиння.

6.      Оцінка результатів дослідження функції зовнішнього дихання.

7.      Аналіз та оцінка інформації на підставі променевого дослідження.

8.      Оцінка результатів проби Манту.

 

V. НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ

1.      Зупинка кровообігу та дихання, раптова коронарна смерть.

2.      Коматозні стани:

-    кетоацидотична

-    гіперосмолярна

-    гіпоглікемічна

3.      Шоки:

-    геморагічний

-    інфекційно-токсичний

-    гіповолемічний

-    кардіогенний

4.      Гострі отруєння:

-    професійні

-    гострі медикаментозні отруєння

-    бойові

5.      Стани, викликані уражливими факторами зовнішнього середовища:

-    електротравма

-    переохолодження та обмороження

-    утоплення

-    опіки термічні, хімічні

-    гіпертермічний синдром, тепловий удар

-    гострі радіаційні ураження

6.      Алергічні стани:

-    анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок)

 1. Невідкладні стани при патології органів серцево-судинної системи:

-    гострий коронарний синдром

-    пароксизмальні порушення ритму та провідності серця

-    гостра серцева недостатність

-    гіпертензивні кризи

-    колапс

-    задишково-ціанотичний криз

 1. Невідкладні стани при патології органів системи дихання:

-    гостра дихальна недостатність (в т.ч. астматичні стани, гострий стеноз, ларинготрахеїт, пневмоторакс, тощо)

 1. Невідкладні стани при патології органів системи травлення:

-    гостра печінкова недостатність

-    кров у випорожнені

 1. Невідкладні стани при порушеннях системи крові:

-    кровотечі і крововтрата

-    глибокий венозний тромбоз

 1. Невідкладні стани при патології ендокринної системи:

- гостра наднирникова недостатність

 1. Гострий біль:

-    головний біль

-    гострий абдомінальний біль (напруження передньої черевної стінки)

-    гострий біль у шиї, спині, кістках, суглобах, м’яких тканинах

 1. Організація допомоги в екстремальних ситуаціях:

-    масові бойові та промислові отруєння

-    масові гострі радіаційні ураження

-    особливо небезпечні інфекції

-    організація невідкладної допомоги при аваріях та катастрофах

 1. Діагностика інфекційних хвороб, невідкладна допомога, лікарська тактика, термінові протиепідемічні заходи.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ , ВМІНЬ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
6 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ № 1

(СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»)

НА ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ВИПУСКНОМУ ІСПИТІ З ВНУТРІШНІХ, ПРОФЕСІЙНИХ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ


 

Оцінка підготовки студентів з терапії здійснюється диференційовано з урахуванням ступеня оволодіння студентами практичними навичками, вміння здійснювати діагностику та диференційну діагностику захворювань внутрішніх органів, інфекційних захворювань. формулювати клінічний діагноз згідно з вимогами сучасних діючих класифікацій. визначити прогноз, надати допомогу при невідкладних станах, здійснити лікування, реабілітацію та профілактику, вирішувати питання медико-соціальної експертизи.

 

Робота з хворим.

Оцінка «Відмінно» ставиться студенту, який глибоко і досконало оволодів методикою опитування та фізичного обстеження хворого, відмінно володіє прийомами визначення симптомів різних захворювань внутрішніх органів, вільно володіє діагностичними та лікувальними маніпуляціями, вміє скласти план лікування.

Оцінка «Добре» ставиться студенту, який в цілому оволодів методикою обстеження хворого, володіє прийомами визначення симптомів різних захворювань внутрішніх органів, діагностичними та лікувальними маніпуляціями, але допускає незначні помилки у послідовності обстеження хворого, під час  проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій та при складанні плану лікування.

Оцінка «Задовільно» ставиться студенту, який в цілому оволодів методикою обстеження хворих, але допускає суттєві порушення у послідовності та методиці обстеження хворих, в інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження, помиляється при виконанні окремих діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

Оцінка «Незадовільно» ставиться студенту, який не засвоїв практичних навичок або допускає грубі помилки при проведенні фізичного обстеження хворого, здійсненні діагностичних та лікувальних маніпуляцій, формулюванні діагнозу, вирішенні питань тактики лікування.

 

 

 

Вміння інтерпретувати результати лабораторно-інструментальних методів обстеження, проводити діагностичні та лікувальні маніпуляції та надавати невідкладну допомогу

виконання практичної навички: «Інтерпретація результатів лабораторних досліджень крові, сечі, калу, харкотиння, плеврального випоту, спинно-мозкової рідини, фракційного дослідження шлункового соку, жовчі, рН-метрії, коагулограми та імунограми».

Оцінка «Відмінно» ставиться студенту, який послідовно, грамотно і логічно інтерпретує основні дані результатів лабораторних досліджень крові, сечі, калу, харкотиння, плеврального випоту, спинно-мозкової рідини, фракційного дослідження шлункового соку, жовчі, рН-метрії, коагулограми та імунограми.

Оцінка «Добре» ставиться студенту, який допустив незначні помилки при інтерпретації результатів лабораторних досліджень крові, сечі, калу, харкотиння, плеврального випоту, спинно-мозкової рідини, фракційного дослідження шлункового соку, жовчі, рН-метрії, коагулограми та імунограми.

Оцінка «Задовільно» ставиться студенту, який припускається клінічно-значимих, особливо в прогностичному плані, помилок при інтерпретації результатів лабораторних досліджень крові, сечі, калу, харкотиння, плеврального випоту, спинномозкової рідини, фракційного дослідження шлункового соку, жовчі, рН-метрії, коагулограми та імунограми.

Оцінка «Незадовільно» ставиться студенту, який не в змозі правильно інтерпретувати результати лабораторних досліджень крові, сечі, калу, харкотиння, плеврального випоту, спинно-мозкової рідини, фракційного дослідження шлункового соку, жовчі, рН-метрії, коагулограми та імунограми.

 

виконання практичної навички: «Інтерпретація даних спірографії, пікфлоуметрії».

Оцінка «Відмінно» – студент робить правильний діагностичний висновок і дає повну клінічну інтерпретацію показникам пікфлоуметрії та показникам функції зовнішнього дихання, наведеним в завданні.

Оцінка «Добре» – студент допускає несуттєві помилки при інтерпретації результатів спірографії, пікфлоуметрії, але робить в цілому правильний діагностичний висновок.

Оцінка «Задовільно» – студент робить неповний або частково помилковий діагностичний висновок.

Оцінка «Незадовільно» – студент не може зробити правильний діагностичний висновок і не знає нормативних показників пікфлоуметрії та показників функції зовнішнього дихання.

 

виконання практичної навички: «Аналіз та оцінка електрокардіограми».

Оцінка «Відмінно» ставиться студенту, який вміє бездоганно записувати ЕКГ і безпомилково, послідовно, логічно розшифровує електрокардіограму в нормі та при найбільш поширеній патології (визначає вогнище збудження, підраховує частоту серцевих скорочень при правильному та неправильному ритмі, визначає та вірно тлумачить тривалість та амплітуду зубців, комплексів та сегментів ЕКГ, вміє визначити положення електричної вісі серця графічним та візуальним способом, вірно оцінює ЕКГ-ознаки ішемії, некрозу міокарда, стадійності перебігу та глибину ураження при інфаркті міокарда, екстрасистолії, пароксизмальних порушень ритму, фібриляції передсердь та шлуночків, синдромів передчасного збудження шлуночків, порушень провідності. гіпертрофії передсердь та шлуночків), правильно формулює ЕКГ-висновок.

Оцінка «Добре» ставиться студенту, який методично правильно записав ЕКГ, в цілому розшифрував електрокардіограму, вірно підраховує частоту серцевих скорочень при правильному та неправильному ритмі, вірно тлумачить тривалість та амплітуду зубців, комплексів і сегментів ЕКГ, однак допустив окремі несуттєві помилки при визначенні положення електричної вісі серця графічним та візуальним способом, оцінці ЕКГ-ознак ішемії, некрозу міокарда, стадійності перебігу та глибини ураження при інфаркті міокарда, екстрасистолії, пароксизмальних порушень ритму, фібриляції передсердь та шлуночків, синдромів передчасного збудження шлуночків, порушень провідності, гіпертрофії передсердь та шлуночків, в цілому правильно формулює ЕКГ-висновок.

Оцінка «Задовільно» ставиться студенту, який допустив помилки при реєстрації ЕКГ, дав в основному правильну оцінку ЕКГ, але зробив суттєві помилки при оцінці ЕКГ-ознак ішемії, некрозу міокарда, стадійності перебігу та глибини ураження при інфаркті міокарда, екстрасистолії, пароксизмальних порушень ритму, фібриляції передсердь та шлуночків, синдромів передчасного збудження шлуночків, порушень провідності, гіпертрофії передсердь та шлуночків.

Оцінка «Незадовільно» ставиться студенту, який не вміє самостійно записувати ЕКГ, допустив суттєві помилки під час запису та інтерпретації ЕКГ, зробив неправильний ЕКГ-висновок.

 

виконання практичної навички: «Інтерпретація рентгенограми».

Оцінка «Відмінно» виставляється студенту, який правильно тлумачить рентгенологічну картину у відповідності до анатомічних структур та їх змін, повно визначає рентгенологічні синдроми та симптоми різних груп захворювань та окремих хвороб, без помилок встановлює на їх основі висновок рентгенологічної картини.

Оцінка «Добре» виставляється студенту, який грамотно та послідовно, не допускаючи суттєвих помилок, використовує теоретичні знання під час опису рентгенограми, визначає рентгенологічні синдроми та симптоми при різних захворюваннях, розуміє їх патологічну сутність.

Оцінка «Задовільно» виставляється студенту, який під час опису рентгенограм не в повному обсязі визначає синдроми і симптоми, робить помилки у висновку.

Оцінка «Незадовільно» виставляється студенту, який не вміє визначити рентгенологічні синдроми та симптоми при різних захворюваннях і робить неправильний висновок на основі виявлених змін.

 

виконання практичної навички: «Інтерпретація висипів на шкірі, змін зіву та очні симптоми при захворюваннях внутрішніх органів».

Оцінка «Відмінно» виставляється студенту, який вірно інтерпретує дані клінічної картини, характер змін зіву чи висипів на шкірі (представлених на рисунку), а також результати додаткових методів дослідження, правильно обґрунтовує клінічний діагноз, вміє вірно призначити додаткове обстеження і визначити подальшу тактику ведення пацієнта, за необхідності вірно надає невідкладну догоспітальну допомогу та складає план протиепідемічних заходів.

Оцінка «Добре» виставляється студенту, який вірно інтерпретує дані клінічної картини, характер змін зіву чи висипів на шкірі (представлених на рисунку), а також результати додаткових методів дослідження, правильно обґрунтовує клінічний діагноз. вміє вірно призначити невідкладну допомогу пацієнту, однак допускає при цьому несуттєві помилки, нечітко обґрунтовує план додаткового обстеження чи план протиепідемічних заходів.

Оцінка «Задовільно» виставляється студенту, який допускає суттєві помилки при інтерпретації даних клінічної задачі та характеру змін зіву чи висипів на шкірі (представлених на рисунку), допускає окремі помилки під час обґрунтування клінічного діагнозу та плану обстеження хворого, плану протиепідемічних заходів, однак в цілому вірно визначає тактику подальшого ведення пацієнта та вміє надати невідкладну допомогу пацієнту.

Оцінка «Незадовільно» виставляється студенту, який невірно інтерпретує дані клінічної картини та характер змін зіву чи висипів на шкірі (представлених на рисунку), неправильно обґрунтовує клінічний діагноз, невірно призначає додаткове обстеження. неправильно визначає подальшу тактику ведення пацієнта, допускає суттєві помилки при наданні пацієнту невідкладної допомоги.

 

виконання практичної навички: «Діагностика і лікарська тактика при інфекційних хворобах».

Оцінка «Відмінно» виставляється студенту, який глибоко та ґрунтовно засвоїв матеріал, послідовно і грамотно його викладає, вміє сформулювати і обґрунтувати повний діагноз інфекційного захворювання, наведеного у клінічній задачі, викласти раціональний план обстеження хворого, розуміє діагностичне значення того чи іншого показника лабораторних методів дослідження, визначає характер і об’єм лікування (етіотропного, специфічного, патогенетичного, симптоматичного), особливо тих заходів, які проводяться при невідкладних станах, знає механізм дії ліків, дози, способи їх уведення, тривалість застосування, можливу побічну дію.

Оцінка «Добре» виставляється студенту, який в цілому орієнтується в наведеній у клінічній задачі патології, вміє аргументовано диференціювати її з іншими захворюваннями інфекційної і неінфекційної етіології, раціонально склав план обстеження та лікування, протиепідемічних (профілактичних) заходів, але допустив окремі помилки, що не впливають на перебіг захворювання, не ускладнюватимуть епідеміологічну ситуацію.

Оцінка «Задовільно» виставляється студенту, який допустив помилки в діагностиці та диференційній діагностиці хвороби, поверхнево оцінює значення показників додаткового обстеження, механізм дії та дози лікарських засобів, але правильно вирішує питання надання невідкладної допомоги.

Оцінка «Незадовільно» виставляється студенту, який допускає принципово важливі помилки в діагностиці та диференційній діагностиці інфекційної хвороби, нераціонально складає план обстеження та лікування, не знає алгоритму надання невідкладної допомоги.

 

виконання практичної навички: «Надання невідкладної допомоги при гострому коронарному синдромі, серцевій недостатності, артеріальних гіпертензивних кризах, життєво небезпечних порушеннях ритму та блокадах серця, набряку легень, астматичних станах, тромбоемболіях легеневої артерії, комах, колапсі, шокових станах, інсульті, гострих психічних розладах, епілепсії, печінковій та нирковій недостатності, шлунково-кишкових кровотечах».

Оцінка «Відмінно» ставиться студенту, який при вирішенні клінічної ситуаційної задачі глибоко і досконало визначає клініко-патогенетичні особливості і варіант захворювання, обґрунтовує діагноз, здійснює диференційну діагностику, складає детальний план лікування та реабілітації хворого (з урахуванням віку, супутніх захворювань), знає об’єм і правильно інтерпретує дані додаткових (лабораторних, інструментальних) методів дослідження, досконало визначає тактику надання невідкладної допомоги при захворюваннях внутрішніх органів, має глибокі знання з фармакодинаміки, фармакокінетики, знає протипоказання, побічні дії ліків та їх диференційоване застосування, вміє вирішити питання медико-соціальної експертизи.

Оцінка «Добре» ставиться студенту, який при вирішенні клінічної ситуаційної задачі в цілому вірно визначає особливості і варіант захворювання, правильно обґрунтовує діагноз, здійснює диференційну діагностику, знає обєм і правильно інтерпретує дані додаткових (лабораторних, інструментальних) методів дослідження. складає план лікування та реабілітації хворого, правильно визначає тактику надання невідкладної допомоги при захворюваннях внутрішніх органів, має глибокі знання з фармакодинаміки, фармакокінетики, знає протипоказання, знає основні протипоказання. побічні дії ліків та їх диференційоване застосування, але допускає окремі неточності і несуттєві помилки.

Оцінка «Задовільно» ставиться студенту, який при вирішенні ситуаційної задачі демонструє знання клінічної картини захворювання, але допускає помилки при обґрунтуванні діагнозу, інтерпретації даних додаткових (лабораторних, інструментальних) методів дослідження, складанні плану лікування та реабілітації хворого, тактиці надання невідкладної допомоги при захворюваннях внутрішніх органів, має глибокі знання з фармакодинаміки, фармакокінетики, знає протипоказання, знає механізм дії та побічні дії лише окремих груп ліків.

Оцінка «Незадовільно» ставиться студенту, який при вирішенні ситуаційної задачі демонструє незнання клінічної картини захворювання, допускає грубі помилки під час обґрунтування  діагнозу, інтерпретації даних додаткових (лабораторних, інструментальних) методів дослідження, складанні плану лікування та реабілітації хворого, тактиці надання невідкладної допомоги при захворюваннях серця і судин, не знає механізму дії основних груп ліків.

 

Оцінка за теоретичну та практичну підготовку студентів на державному випускному практично-орієнтованому іспиті з внутрішніх хвороб передбачає обов’язкове врахування результату ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» з терапевтичного профілю (який проводиться напередодні випускних державних іспитів).

Кожному студенту 6-го курсу під час проведення ліцензійного іспиту «Крок-2» пропонується 200 тестових завдань.

Для відповіді на кожне тестове завдання дається час до 1 хвилини.

За 80,5-100 % правильних відповідей – оцінка «відмінно».

За 68,0-80,0% правильних відповідей – оцінка «добре».

За 50,5-67,5% правильних відповідей – оцінка «задовільно».

За менше ніж 50,5% правильних відповідей – оцінка «незадовільно».

 

Заключна оцінка на практично-орієнтованому державному іспиті з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб студентам 6 курсу виставляється за результатами продемонстрованих біля ліжка хворого загальних знань та вмінь, володіння практичними навичками проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій, надання невідкладної допомоги при захворюваннях внутрішніх органів, інфекційних хворобах та з урахуванням результатів ліцензійного іспиту «Крок-2».Підсторінки (1): Клінічна фармакологія