Клінічна фармакологія

Клінічна фармакологія як наукова і навчальна дисципліна:

 

Клінічна фармакологія як предмет має на меті підготовку спеціалістів, які володіють достатнім обсягом теоретичних знань та практичних навичок для проведення максимально раціональної лікарської терапії у конкретного хворого, володіють методологією вибору найбільш ефективних та безпечних лікарських засобів, а також їх комбінацій, враховуючи індивідуальні властивості організму, перебіг та форму захворювання, наявність супутньої патології, що базується на засадах доказової медицини.

Кінцеві цілі навчальної дисципліни встановлені на основі ОКХ та ОПП підготовки лікаря за фахом і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни:

· формування цілісної системи теоретичних основ клінічної фармакології;

· вивчення та оцінка фармакодинамічних та фармакокінетичних параметрів лікарських засобів;

· засвоєння методології проведення порівняльної оцінки різних лікарських засобів;

· засвоєння загальної методології вибору оптимального лікарського препарату, його дози, шляху і режиму введення для конкретного хворого для ефективної та безпечної медикаментозної терапії з урахуванням стану пацієнта;

· засвоєння принципів взаємодії лікарських засобів;

· виявлення та прогнозувати на ранніх стадіях побічної дії ліків та проведення відповідної корекції;

· вивчення факторів, що підвищують ризик розвитку побічної дії лікарських засобів та їх комбінацій;

· засвоєння методів і критеріїв оцінки ефективності і безпеки застосування конкретних лікарських препаратів при проведенні комплексної терапії різних захворювань;

· засвоєння навичок одержання, аналізу та передачі інформації про фармакологічні властивості лікарських препаратів;

В результаті вивчення клінічної фармакології студент повинен знати:

1.                Фармакодинаміку і фармакокінетику лікарських засобів різних фармакологічних груп, фактори, що сприяють їх зміні.

2.                Принципи взаємодії лікарських препаратів в організмі хворого.

3.                Принципи комплексної лікарської терапії основних захворювань внутрішніх органів.

4.                Методи і критерії оцінки клінічної ефективності і безпеки застосування препаратів різних фармакологічних груп.

5.                Принципи прогнозування, критерії прояву можливих побічних реакцій різних лікарських засобів, способи їх корекції і профілактики.

 

 

 

Тематичний план з модуля 1.

«Загальні питання клінічної фармакології. клінічна фармакологія окремих груп препаратів І-ІІ»

Тематичний план лекцій з модуля 1.

п/п

Теми лекцій

Години

1

Предмет та задачі, основні поняття клінічної фармакології. Клінічні аспекти фармакодинаміки і фармакокінетики ліків.

2

2

Клінічна фармакологія антибіотиків.

2

3

Клінічна фармакологія антибактеріальних хіміотерапевтичних лікарських засобів.

2

4

Клінічна фармакологія противірусних засобів.

2

5

Клінічна фармакологія бронходилятаторів.

2

РАЗОМ

10

 

Тематичний план практичних занять з модуля 1.

№ п.п.

ТЕМА

Кількість годин

1.     

Предмет та задачі клінічної фармакології. Процеси лікарської терапії (фармацевтичний, фармакокінетичний, фармакодинамічний, терапевтичний). Основні поняття і принципи фармакокінетики. основні показники фармакокінетики. біотрансформація лікарських засобів.

2

2.     

Принципи та основні поняття фармакодинаміки ліків. Сигнальні механізми та дія лікарських засобів.

2

3.     

Фармакокінетика та фармакодинаміка. Зв’язок “доза-клінічний ефект”. Раціональний вибір дози та часу дії лікарських засобів. терапевтичний лікарський моніторинг.

2

4.     

Доклінічні та клінічні випробування нових лікарських засобів. Доклінічне вивчення нових лікарських засобів з урахуванням вимог системи GLP (good laboratories practice). Типи та фази клінічних випробувань нових лікарських препаратів. міжнародна система проведення та правила проведення клінічної апробації GCP (good clinical practice). Роль провізора у проведенні клінічних випробувань.

2

5.     

Клінічна фармакогенетика.

2

6.     

Взаємодія лікарських засобів.

2

7.     

Специфічні аспекти перинатальної і педіатричної клінічної фармакології. геріатрична клінічна фармакологія.

2

8.     

Побічна дія ліків. Класифікація видів побічної дії ліків, основні типи побічних реакцій і ускладнень лікарської терапії.

2

9.     

Система фармнагляду. Структура та порядок заповнення карти-повідомлення «Повідомлення про побічні реакції /дії лікарських засобів».

2

10.            

Клінічна фармакологія засобів, що впливають на парасимпатичну вегетативну нервову систему.

2

11.            

Клінічна фармакологія засобів, що впливають на симпатичну вегетативну нервову систему.

2

12.            

Клінічна фармакологія бронходилятаторів, класифікація. Селективні та неселективні b-адреноміметики: фармакодинаміка і фармакокінетика, побічна дія, особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання.

2

13.            

Клінічна фармакологія бронходилятаторів. М-холінолітики та ксантинів: фармакодинаміка і фармакокінетика, побічна дія, особливості застосування в залежності від клінічної картини захворювання.

2

14.            

Клінічна фармакологія протизапальних препаратів: інгаляційні глюкокортикоїди, антилейкотриєнові препарати.

2

15.            

Клінічна фармакологія протизапальних препаратів: препати, що впливають на Н1-гістамінорецептори, стабілізатори мембран опасистих клітин.

2

16.            

Клінічна фармакологія протикашльових та відхаркувальних засобів.

2

17.            

Клінічна фармакологія антибіотиків. Класифікація. Сучасні підходи до раціональної антибактеріальної терапії. Антибіотикорезистентність та її попередження. Застосування антибіотиків у хворих різного віку, при вагітності.

2

18.            

Клінічна фармакологія антибіотиків. Класифікація. Пеніциліни. Монобактами.

2

19.            

Клінічна фармакологія антибіотиків. Цефалоспорини. Карбапенеми.

2

20.            

Клінічна фармакологія антибіотиків. Аміногликозиди. Тетрацикліни. Левоміцетин.

2

21.            

Клінічна фармакологія антибіотиків. Макроліди. Глікопептиди. Лінкозаміди.

2

22.            

Клінічна фармакологія антибактеріальних хіміотерапевтичних лікарських засобів. Фторхінолони.

2

23.            

Клінічна фармакологія антибактеріальних хіміотерапевтичних лікарських засобів. Нітрофурани. Нітроімідазоли. Сульфаніламіди.

2

24.            

Клінічна фармакологія антибактеріальних засобів, що використовуються при лікуванні туберкульозної інфекції.

2

25.            

Методи оцінки і критерії ефективності і безпеки антибактеріальних засобів. Можливі ускладнення.

2

26.            

Клінічна фармакологія протипротозойних засобів.

2

27.            

Клінічна фармакологія противірусних засобів. Класифікація. Вакцини. Інтерфероногени.

2

28.            

Клінічна фармакологія противірусних засобів. Синтетичні противірусні препарати. Лікування ВІЛ/СНІДу.

2

29.            

Підсумковий модульний контроль «Загальні питання клінічної фармакології. Клінічна фармакологія окремих груп препаратів І-II».

4

 

РАЗОМ

60

 


Тематичний план з модуля 2

«Клінічна фармакологія окремих груп препаратів III-IV»

Тематичний план лекцій з модуля 2

ТЕМА

Кількість годин

1

Клінічна фармакологія протизапальних
засобів.

2

2

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань серцево-судинної системи (АГ, ХСН).

2

3

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань серцево-судинної системи (ІХС, атеросклероз).

2

4

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на згортання крові. Сучасні підходи до комбінованої терапії захворювань серцево-судинної системи.

2

5

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні цукрового діабету та захворювань щитоподібної залози.

2

РАЗОМ

10

 

Тематичний план практичних занять з модуля 2

№ п.п.

ТЕМА

Кількість годин

30.

Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів.

2

31.

Клінічна фармакологія наркотичних та ненаркотичних анальгетиків.

2

32.

Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для загальної та місцевої анестезії.

2

33.

Клінічна фармакологія глюкокортикоїдів. Фармакодинаміка та фармакокінетика, побічні дії.

2

34.

Клінічна фармакологія глюкокортикоїдів: принципи та схеми терапії.

2

35.

Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що впливають на імунну систему: “базисні” протиревматичні препарати.

2

36.

Клінічна фармакологія препаратів, що регулюють фосфорно-кальцієвий обмін, хондрорегулятори, протиподагричні.

2

37.

Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для лікування ішемічної хвороби серця: нітрати, блокатори кальцієвих каналів.

2

38.

Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для лікування ішемічної хвороби серця: бета-адреноблокари.

2

39.

Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для лікування ішемічної хвороби серця: протиатеросклеротичні.

2

40.

Клінічна фармакологія засобів, що використовуються для лікування артеріальної гіпертензії: препарати центарльної дії, симпатолітики, альфа-адреноблокатори, бета-адреноблокари.

2

41.

Клінічна фармакологія засобів для лікування артеріальної гіпертензії: препарати, що впливають на активність ренін-ангіотензинової системи.

2

42.

Клінічна фармакологія діуретиків.

2

43.

Клінічна фармакологія ліків, які використовуються для лікування хронічної серцевої недостатності.

2

44.

Клінічна фармакологія антиаритмічних засобів.

2

45.

Сучасні підходи до комбінованої терапії захворювань серцево-судинної системи.

2

46.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на згортання крові.

2

47.

Клінічна фармакологія протианемічних засобів.

2

48.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні пептичної виразки шлунка та 12-палої кишки.

2

49.

Клінічна фармакологія засобів, що впливають на моторику шлунково-кишкового тракту, протидіарейні, засоби для лікування закрепів.

2

50.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань печінки, підшлункової залози та гепатобіліарної системи.

2

51.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні цукрового діабету: препарати інсулінів.

2

52.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні цукрового діабету. Пероральні цукрознижуючі засоби.

2

53.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні захворювань щитоподібної залози.

2

54.

Клінічна фармакологія активаторів метаболізму, вітамінів, антиоксидантів.

2

55.

Взаємодія ліків, їжі, рідин та алкоголю.

2

56.

Клінічна фармакологія психотропних засобів: транквілізатори, снодійні, антипсихотичні.

2

57.

Клінічна фармакологія психотропних засобів: антидепресанти, нормотиміки, протисудомні.

2

58.

Підсумковий модульний контроль: «Клінічна фармакологія окремих груп препаратів ІІI-ІV»

4

 

РАЗОМ

60

 


ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Модуль І

1.     Методи контролю ефективності та безпеки лікарської терапії.

2.     Анатомо-фізіологічні особливості організму людини в різні періоди життя (період новонародженості, вагітність, лактація, старечий вік та ін.), що впливають на фармакокінетику і фармакодинаміку лікувальних засобів.

3.     Біодоступність ліків.

4.     Біоеквівалентність ліків, її значення для раціональної фармакотерапії.

5.     Взаємодія лікарських засобів при комбінованому застосуванні.

6.     Види побічної дії ліків, методи профілактики.

7.     Вимоги до генеричних лікарських засобів.

8.     Клінічна фармакокінетика (всмоктування лікарських засобів; розподіл, зв’язування з білками крові, метаболізм, екскреція).

9.     Клінічна фармакологія аміноглікозидів.

10.Клінічна фармакологія карбапенемів.

11.Клінічна фармакологія макролідів.

12.Клінічна фармакологія нітрофуранів, нітроімідазолів.

13.Клінічна фармакологія пеніцилінів.

14.Клінічна фармакологія поліпептидів.

15.Клінічна фармакологія противірусних препаратів.

16.Клінічна фармакологія сульфаніламідів.

17.Клінічна фармакологія тетрациклінів.

18.Клінічна фармакологія фторхінолонів.

19.Клінічна фармакологія цефалоспоринів.

20.Клінічні прояви негативного впливу лікарських засобів.

21.Комбіновані препарати, їх переваги і недоліки.

22.Лікарський анамнез, його значення для раціональної терапії.

23.Лікарський моніторинг, його значення для раціональної терапії.

24.Оригінальні та брендові лікарські засоби, їх переваги та недоліки.

25.Предмет та завдання клінічної фармакології.

26.Принципи раціональної антибактеріальної терапії.

27.Роль клінічної фармакології в забезпеченні раціональної лікарської терапії.

28.Система фармаконагляду.

29.Фактори, що впливають на біодоступність.

30.Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків.

31.Хронофармакологія.

32.Клінічна фармакологія бронходилятаторів (симпатоміметики, М‑холіно­літики, похідні ксантину, селективні та неселективні β‑адреноміметики).

33.Клінічна фармакологія відхаркувальних та муколітичних препаратів.

34.Клінічна фармакологія антигістамінних засобів, стабілізаторів мембран гладеньких клітин, антагоністів лєйкотрієнових рецепторів.


Модуль ІІ

1.     Антихелікобактерна терапія.

2.     Взаємодія ліків та їжі, ліків та алкоголю.

3.     Клінічна фармакологія α-адреноблокаторів.

4.     Клінічна фармакологія β-адреноблокаторів.

5.     Клінічна фармакологія антагоністів кальцію.

6.     Клінічна фармакологія антацидів.

7.     Клінічна фармакологія антиагрегантів.

8.     Клінічна фармакологія антидепресантів.

9.     Клінічна фармакологія антикоагулянтів прямої та непрямої дії.

10.           Клінічна фармакологія антиоксидантів та антигіпоксантів.

11.           Клінічна фармакологія блокаторів рецепторів до АТ ІІ.

12.           Клінічна фармакологія гастроцитопротекторів.

13.           Клінічна фармакологія гепатопротекторів.

14.           Клінічна фармакологія гіполіпідемічних засобів.

15.           Клінічна фармакологія гіпотиреоїдних препаратів.

16.           Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються для лікування гіпотіреозу.

17.           Клінічна фармакологія діуретиків.

18.           Клінічна фармакологія інгібіторів АПФ.

19.           Клінічна фармакологія інгібіторів протонної помпи.

20.           Клінічна фармакологія інгібіторів фібрінолізу.

21.           Клінічна фармакологія ліків, що впливають на пуриновий обмін.

22.           Клінічна фармакологія ліків, що регулюють кальцієвий обмін.

23.           Клінічна фармакологія лікувальних засобів, що активують систему фібрінолізу.

24.           Клінічна фармакологія лікувальних засобів, що впливають на моторну
функцію шлунку.

25.           Клінічна фармакологія лікувальних засобів, що впливають на регуляцію імунної системи.

26.           Клінічна фармакологія Н2-блокаторів II-V поколінь.

27.           Клінічна фармакологія нейролептиків.

28.           Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів: неселективних, селективних та специфічних інгібіторів ЦОГ-2.

29.           Клінічна фармакологія нитратів та нітратоподібних препаратів.

30.           Клінічна фармакологія періферійних вазодилятаторів.

31.           Клінічна фармакологія пероральних контрацептивів.

32.           Клінічна фармакологія пероральних цукрознижуючих засобів.

33.           Клінічна фармакологія препаратів заліза.

34.           Клінічна фармакологія препаратів інсуліну.

35.           Клінічна фармакологія протиревматичних засобів повільної дії.

36.           Клінічна фармакологія протисудомних та снотворних препаратів.

37.           Клінічна фармакологія серцевих глікозидів.

38.           Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних препаратів (інгаляційні та системної дії).

39.           Клінічна фармакологія транквілізаторів.

40.           Клінічна фармакологія ферментних препаратів.

41.           Клінічна фармакологія холеретиків та холекінетиків.

42.           клінічна фармакологія холєлітолітичних препаратів.

43.           Принципи раціональної вітамінотерапії.

44.           Сучасні підходи до комбінованої антиангінальної терапії

45.           Сучасні підходи до комбінованої антигіпертензивної терапії.

46.           Сучасні підходи до комбінованої терапії хронічної серцевої недостатності.


ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.

Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності студента та оцінок його засвоєння окремих модулів відповідно до Положень про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності студента ВМ (Ф) НЗ України.

При проведенні всіх видів контролю (на кожному занятті; на підсумкових заняттях зі змістових модулів; на підсумкових заняттях з модулів) рекомендується застосовувати об’єктивні методи оцінки рівня опанування практичними навичками та теоретичними знаннями, віддаючи перевагу стандартизованим аналітичним засобам.

 

Форма контролю й оцінювання дисципліни.

Кредитно-модульна організація навчання передбачає введення рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності студентів з метою об'єктивного визначення рівня підготовленості студентів на певному етапі навчання, опанування теоретичними знаннями та практичними вміннями й навичками.

В основу рейтингової системи оцінювання покладено контроль і накопичення поточних рейтингових балів у кожному модулі за навчально-пізнавальну діяльність.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми, на практичних підсумкових заняттях – відповідно до конкретних цілей змістових модулів. Рекомендується застосовувати на всіх практичних заняттях види об’єктивного контролю теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок.

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності.

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках.

Оцінка «задовільно» ставиться студентові на основі його знань всього змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ
З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

1.       Біодоступність ліків.

2.       Біоеквівалентність ліків, її значення для раціональної фармакотерапії.

3.       Предмет та завдання клінічної фармакології.

4.       Роль клінічної фармакології в забезпеченні раціональної лікарської терапії.

5.       Фактори, що впливають на біодоступність.

6.       Хронофармакологія.

7.       Оригінальні та трендові лікарські засоби, їх переваги та недоліки.

8.       Вимоги до генеричних лікарських засобів.

9.       Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків.

10.  Лікарський моніторинг, його значення для раціональної терапії.

11.  Лікарський анамнез, його значення для раціональної терапії.

12.  .Методи контролю ефективності та безпеки лікарської терапії.

13.  Клінічна фармакокінетика (всмоктування лікарських засобів; розподіл, зв’язування з білками крові, метаболізм, екскреція).

14.  Взаємодія лікарських засобів при комбінованому застосуванні.

15.  Взаємодія ліків та їжі, ліків та алкоголю.

16.  Комбіновані препарати, їх переваги і недоліки.

17.  Клінічні прояви негативного впливу лікарських засобів.

18.  Анатомо-фізіологічні особливості організму людини в різні періоди життя (період новонародженості, вагітність, лактація, старечий вік та ін.), що впливають на фармакокінетику і фармакодинаміку лікувальних засобів.

19.  Види побічної дії ліків, методи профілактики.

20.  Система фармаконагляду.

21.  Сучасні підходи до комбінованої антигіпертензивної терапії.

22.  Сучасні підходи до комбінованої терапії хронічної серцевої недостатності.

23.  Сучасні підходи до комбінованої антиангінальної терапії

24.  Клінічна фармакологія інгібіторів АПФ.

25.  Клінічна фармакологія блокаторів рецепторів до АТ ІІ.

26.  Клінічна фармакологія β-адреноблокаторів.

27.  Клінічна фармакологія антагоністів кальцію.

28.  Клінічна фармакологія гіполіпідемічних засобів.

29.  Клінічна фармакологія діуретиків.

30.  Клінічна фармакологія нитратів та нітратоподібних препаратів.

31.  Клінічна фармакологія α-адреноблокаторів.

32.  Клінічна фармакологія серцевих глікозидів.

33.  Клінічна фармакологія періферійних вазодилятаторів.

34.  Принципи раціональної антибактеріальної терапії.

35.  Клінічна фармакологія пеніцилінів.

36.  Клінічна фармакологія цефалоспоринів.

37.  Клінічна фармакологія карбапенемів.

38.  Клінічна фармакологія аміноглікозидів.

39.  Клінічна фармакологія тетрациклінів.

40.  Клінічна фармакологія макролідів.

41.  Клінічна фармакологія фторхінолонів.

42.  Клінічна фармакологія поліпептидів.

43.  Клінічна фармакологія сульфаніламідів.

44.  Клінічна фармакологія нітрофуранів, нітроімідазолів.

45.  Клінічна фармакологія противірусних препаратів.

46.  Клінічна фармакологія відхаркувальних та муколітичних препаратів.

47.  Клінічна фармакологія бронходилятаторів (симпатоміметики, М-холінолітики, похідні ксантину, селективні та неселективні β-адреноміметики).

48.  Клінічна фармакологія антигістамінних засобів, стабілізаторів мембран гладеньких клітин, антагоністів лєйкотрієнових рецепторів.

49.  Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів: неселективних, селективних та специфічних інгібіторів ЦОГ-2.

50.  Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних препаратів (інгаляційні та системної дії).

51.  Клінічна фармакологія протиревматичних засобів повільної дії.

52.  Клінічна фармакологія нейролептиків.

53.  Клінічна фармакологія транквілізаторів.

54.  Клінічна фармакологія антидепресантів.

55.  Клінічна фармакологія протисудомних та снотворних препаратів.

56.  Клінічна фармакологія препаратів заліза.

57.  Клінічна фармакологія препаратів інсуліну.

58.  Клінічна фармакологія пероральних цукрознижуючих засобів.

59.  Клінічна фармакологія пероральних контрацептивів.

60.  Клінічна фармакологія гіпотиреоїдних препаратів.

61.  Клінічна фармакологія лікарських засобів, що застосовуються для лікування гіпотіреозу.

62.  Клінічна фармакологія лікувальних засобів, що впливають на регуляцію імунної системи.

63.  Клінічна фармакологія антиагрегантів.

64.  Клінічна фармакологія антикоагулянтів прямої та непрямої дії.

65.  Клінічна фармакологія інгібіторів фібрінолізу.

66.  Клінічна фармакологія лікувальних засобів, що активують систему фібрінолізу.

67.  Клінічна фармакологія гіпотіреоідних засобів.

68.  Принципи раціональної вітамінотерапії.

69.  Клінічна фармакологія антацидів.

70.  Клінічна фармакологія Н2-блокаторів II-V поколінь.

71.  Клінічна фармакологія інгібіторів протонної помпи.

72.  Антихелікобактерна терапія.

73.  Клінічна фармакологія холеретиків та холекінетиків.

74.  Клінічна фармакологія холєлітолітичних препаратів.

75.  Клінічна фармакологія гепатопротекторів.

76.  Клінічна фармакологія гастроцитопротекторів.

77.  Клінічна фармакологія лікувальних засобів, що впливають на моторну
функцію шлунку.

78.  Клінічна фармакологія ферментних препаратів.

79.  Клінічна фармакологія антиоксидантів та антигіпоксантів.

80.  Клінічна фармакологія ліків, що регулюють кальцієвий обмін.

81.  Клінічна фармакологія ліків, що впливають на пуриновий обмін.


Рекомендована література

 

1.                Базисная и клиническая фармакология: Учебное пособие / Под ред. Б.Г. Катцунга (В 2-х томах). – СПб: Невский Диалект, 2005. – Т.1 – 612 с., /Т.2 – 669 с./

2.                Бекетов А.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – Симферополь, 2001. – 230 с.

3.                Белоусов Ю. Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия./ Ю.Б. Белоусов, В. С.Моисеев, В. К. Лепахин – М.: Универсум Паблишинг, 2002. – 530 с.

4.                Бобров Л.Л., Гайворонская В.В., Куликов А.Н. Клиническая фармакология и фармакотерапия внутренних болезней / Под ред. Л.Л. Боброва. – СПб., 2000. – 368 с.

5.                Бороян Р.Г. Клиническая фармакология: психиатрия, неврология, эндокринология, ревматология / Р.Г. Бороян – М.: Медицинское информационное агентство, 2000. – 422 с.

6.                Взаимодействие лекарств и эффективноcть фармакотерапии /Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова и др./ Под ред. И.М.Перцева. – Харьков: Мегаполис, 2001. – 784 с.

7.                Викторов А.П. Взаимодействие лекарств и пищи / А.П. Викторов, В.Г. Передерий, А.Г. Щербак – К.: Здоровье, 1991. – 240 с.

8.                Влияние лекарственных средств на результаты лабораторных методов исследования / Под ред. проф. А.А. Спасова. – М.: Фармединфо, 1995. – 82 с.

9.                Ганджа И.М. Системные болезни соединительной ткани / И.М. Ганджа, В.М. Сахарчук В.М., Л.М. Свирид - К.: Вища школа, 1988. – 270с.

10.           Грэхам-Смит Д.Г., Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии/ Д.Г. Грэхам-Смит,  Дж.К. Аронсон – М.: Медицина, 2000. – 740 с.

11.           Державний формуляр лікарських засобів. Випуск 1 / під ред. В.Т. Чумака, В.І. Мальцева, А.М. Морозова, В.Д. Парія, А.В. Степаненко. – К.: Моріон, 2009. – 1160 с.

12.           Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, Е.В. Шуванова, и др. - Х.: Изд-во «Мегаполис», 2002. - 784 с.

13.           Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях / С.М. Дроговоз – Харків, 2001. – 128 с.

14.           Дроговоз С.М.Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту / С.М. Дороговоз, В.В. Страшний - Харьков, 2004. - 480 с.

15.           Зборовский А.Б. Неблагоприятные побочные эфффекты лекарственных средств / А.Б. Зборовский, И.Н. Тюренков, Ю.Б. Белоусов –М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2008. –656 с.

16.      Змушко Е.И. Медикаментозные осложнения / Е.И. Змушко, Е.С. Белозеров – СПб: Питер, 2001. – 448 с.

17.           Клиническая фармакология: Учеб. / Под ред. В. Г. Кукеса. - М.: ГЕОТАР- Медиа, 2006. - 944 с.

18.           Клінічна фармакологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. у 2 т. / За ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – Т. 1 – 348 с., Т. 2 – 312 с.

19.           Клінічна фармакологія: підручник / За ред. О.Я. Бабака, І.С. Чекмана. – К.: Медицина, 2008. – 760 с.

20.           Клінічна фармакологія: Підручник / О.М. Біловол, О.Ф. Возіанов, І.К.Латогуз та ін. / За ред. О.М. Біловола, І.К. Латогуза і А.Я. Циганенка.: У 2 т. –К.: Здоров’я, 2005. –Т. 1. – 608 с.; - Т. 2. – 684 с.

21.           Клінічна фармакологія: Посібник / [Коломоєць М.Ю., Ткач Є.П., Шоріков Є.І. та ін.]. – Чернівці, 2007. – 466 с.

22.           Компендиум – Лекарственные препараты 2008 /Под ред. В.Н.Коваленко, А.П. Викторова. – Киев: МОРИОН, 2008. – 2008. – 2270 с.

23.      Лоуренс Д.П., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология. – М.: Медицина, 1993. – В 2-х томах. – Т.1. – С.247-253.

24.           Максимович Я.Б. Прописывание, несовместимость и побочное действие лекарственных средств / Я.Б. Максимович, А.И.  Гайденко - К.: Здоров’я, 1988. - 143 с.

25.           Михайлов И.Б. Клиническая фармакология / И.Б. Михайлов – С.-Пб.: Фолиант, 2002. – 520 с.

26.           Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии / Под ред. Ю.Б. Белоусова, М.В. Леновой. ­ М.: Бионика, 2002.– 254 с.

27.           Посохова К.А. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія): Навчальний посібник / К.А. Посохова, О.П. Вікторов – Тернопіль: ТДМУ. - 2005. – 296 с.

28.           Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения: Рук. для практикуючих врачей / В.Т. Ивашкин, Т.Л. Лапина и др./ Под общ. ред. В.Т. Ивашкина. –М.: Литтерра, 2003. – 1046 с.

29.           Скакун Н.П. Клиническая фармакология гепатопротекторов / Н.П. Скакун, В.В. Шманько, Л.М. Охримович – Тернополь: «Збруч», 1995. – 272 c.

30.           Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 644 с.

31.           Циммерман Я.С. Клиническая гастроэнтерология: избранные разделы. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. – 416 с.

32.           Экспериментальная и клиническая фармакология (руководство) / Под ред. И.С. Чекмана, П.А. Галенко-Ярошевского и В.В. Скибицкого. — «ПУЛ», 1995. — 696 с.

 

Comments