Дудка Інна Володимирівна


Дудка Інна Володимирівна, народилася 25 березня 1981 року.
    У 2004 році закінчила з відзнакою медичний факультет Буковинської державної медичної академії, загальний стаж роботи на посаді лікаря – 13 років. Після закінчення академії у 2004-2005 році пройшла інтернатуру на базі лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «терапія». Одночасно під час інтернатури навчалась у магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.
    Захистила магістерську кваліфікаційну наукову роботу на тему: «Зміни показників гемостазу, протеолітичної і фібринолітичної активності крові та катехоламіндепонуючої функції еритроцитів при бронхіальній астмі з супутньою артеріальною гіпертензією» з оцінкою «відмінно». Одержала звання «Магістр медицини». З серпня 2005 по грудень 2005 року працювала лікарем-фізіотерапевтом ЛШМД м. Чернівці та старшим лаборантом кафедри. З грудня 2005 року по листопад 2008 року навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «14.01.02-внутрішні хвороби» на тему: «Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень». Рішенням президії ВАК України від 14.10.2009р. присуджено науковий ступінь «Кандидат медичних наук». З грудня 2009 року зарахована на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб. З жовтня 2014 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри, де і працює по теперішній час.
    На кафедрі відповідальна за складання та подання рейтингового оцінювання діяльності викладачів та кафедр університету; подання звіту щодо відповідності науково-педагогічних працівників кафедри кадровим вимогам, встановленими Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти; відповідає за планування, організацію та матеріально-технічне забезпечення лекційного процесу на кафедрі.
    Має другу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «терапія». Пріоритетні напрямки лікарської діяльності – гастроентерологія, пульмонологія.
    Є автором 86 друкованих праць, у тому числі методичних рекомендацій МОЗ України, монографій, деклараційних патентів та навчально-методичних посібників.


http://orcid.org/0000-0001-9941-1878

D-1485- 2017 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=cK0_i0sAAAAJ

Comments