Дудка Тетяна Володимирівна

Дудка Тетяна Володимирівна народилася 15 жовтня 1986 року у м. Хотин Чернівецької області. В 2009 році з відзнакою закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «лікувальна справа». Після закінчення університету проходить інтернатуру на базі лікарні швидкої медичної допомоги та обласної клінічної лікарні м. Чернівці. З вересня 2009 навчається в магістратурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби». За період навчання в магістратурі заплановано магістерську науково-кваліфікаційну роботу на тему: «Клінічні та патогенетичні особливості перебігу хронічного холециститу у хворих на бронхіальну астму», науковий керівник – д.мед.н., проф. Хухліна О.С.

Виконує обов’язки лекційного асистента для 5, 6 курсів медичних факультетів № 1, 2 та фармацевтичного.

Опубліковано 6 наукових праць (з них – 2 статті, 4 – тез доповідей), є співавтором монографії на тему «Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та хронічне обструктивне захворювання легень : патогенез, взаємообтяження та методи медикаментозної корекції».
Comments