Горбатюк Ірина Борисівна

Горбатюк Ірина Борисівна, 1983 року народження, у 2006 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа". В 2006-2008 рр. пройшла інтернатуру та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Внутрішні хвороби". Під час проходження інтернатури протягом 2007-2008 року працювала за сумісництвом викладачем кафедри фармації. Після закінчення інтернатури у 2008-2009 рр. працювала на посаді викладача кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти. 

З 1 вересня 2009 року зарахована на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, де працює по теперішній час. 

Кандидатська дисертаційна робота на тему: “Клінічні особливості перебігу хронічного холециститу та холестерозу жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, обґрунтування диференційованого лікування” (науковий керівник: д.мед.н., професор Хухліна О.С., 2013р.).

За час роботи на кафедрі проводила практичні заняття з “Професійних хвороб” та „Внутрішньої медицини” зі студентами 5-го курсу. Курси підвищення кваліфікації: ФПК при НМУ ім. Богомольця (м. Київ, 2011 р.), ПАЦ при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб  (2012 р.), спеціалізація з кардіології (2013 р.).  Загальний лікарський стаж – 7 років, педагогічний – 6 років.

Є лікарем другої категорії. 

Горбатюк І.Б. вміло поєднує теоретичні знання з досвідом практичної роботи; систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; впроваджує в практику охорони здоров’я нові способи діагностики і лікування внутрішніх хвороб.

Автор та співавтор 29 наукових та навчально-методичних праць, серед них 1 монографія, 7 статей,  1 патент на корисну модель, 1 нововведення, 5 раціоналізаторських пропозицій.

Comments