Хухліна Оксана Святославівна

Хухліна Оксана Святославівна народилася 16 листопада 1967 року в м. Чернівцях. З 1984 по 1990рр. навчалась на лікувальному факультеті Чернівецького державного медичного інституту (ЧДМІ), який закінчила з відзнакою. З 1990 по 1991 рр. навчалась у інтернатурі при кафедрі госпітальної терапії ЧДМІ. З 1991 по 1994рр. працювала дільничним терапевтом у Чернівецькій міській клінічній лікарні №1 м. Чернівців. З 1994 по 1996 рр. навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної терапії та клінічної фармакології ЧДМІ. 

Працює у ЧДМІ з 1996 року (з 1996 по 2001 рр. - асистентом кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології ЧДМІ (з 25.04.1997р. – Буковинської державної медичної академії); з 2001 по 2006 рр. - доцентом цієї ж кафедри; з 2006 по 2009 рр. – професором кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету (БДМУ); з травня 2009 р. по теперішній час – завідувачем цієї ж кафедри.

Кандидат медичних наук (1999р.). Доцент (2002р.). З 2003 по 2006 рр. навчалася у докторантурі при кафедрі госпітальної терапії, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ. Доктор медичних наук (2006р.). Професор (2008р.).

У БДМУ розкрився науковий, педагогічний та організаторський талант О.С.Хухліної. Під її керівництвом започаткований новий напрямок наукових досліджень: вивчення клінічних особливостей, молекулярних механізмів розвитку та прогресування хронічних дифузних захворювань печінки різної етіології, зокрема хронічних вірусних гепатитів В та С, алкогольної та неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет, ожиріння, метаболічний синдром, обгрунтування та розробка нових методів лікування хворих на захворювання печінки. Під її керівництвом захищено дві магістерські науково-кваліфікаційні роботи (Бабина О.А., 2008, Антонів А.А., 2009) та кандидатська дисертація (Нечіпай Ж.А., 2010), керує виконанням семи кандидатських дисертацій. Є науковим керівником Міжнародного проекту (Росія-Україна, 2010-2015) „Клінічна апробація та впровадження у практику охорони здоров’я біоінформаційних технологій та біорезонансної медицини ” по західному регіону України.

Автор 255 друкованих наукових та навчально-методичних праць, у тому числі двох підручників: „Професійні хвороби” (К.: Здоров’я, 2004.- 628 с.), „Фармакотерапія” (Вінниця: Нова книга, 2010.- 644с.), 20 навчальних посібників, затверджених ЦМК МОЗ України („Клінічна гематологія” (Чернівці: БДМУ, 2008.- 158с.), „Основи клінічної електрокардіографії” (Чернівці, 2008.- 168с.), „Внутрішні та професійні хвороби: діагностика та лікування” (Чернівці, 2009.- 250с.)), монографій: „Неалкогольна жирова хвороба печінки та інсулінорезистентність: етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування глутаргіном” (Чернівці, БДМУ, 2008) та „Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та хронічне обструктивне захворювання легень: патогенез взаємообтяження та методи медикаментозної корекції” (Чернівці: БДМУ, 2010), 81 статті у фахових виданнях, 7 деклараційних патентів України на винахід та корисну модель, 8 методичних рекомендацій МОЗ України, 5 нововведень у системі охорони здоров’я, інформаційних листів та раціоналізаторських пропозицій.

Професор Хухліна О.С. – лікар „вищої” категорії з „Терапії”, „Гастроентерології”, „Професійних хвороб”, має спеціалізацію з „Кардіології”. Проводить лікувально-консультативну роботу у відділеннях терапевтичного, гастроентерологічного профілю клінічних баз кафедри: Лікарні швидкої медичної допомоги м.Чернівців та Обласного Госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни. Є членом правління Чернівецької обласної організації „Асоціація терапевтів ім. академіка В.Х.Василенка”.
Comments