Для лікарів


Календарний план

проведення циклів тематичного удосконалення, інформації та стажування для лікарів-слухачів на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Буковинського державного медичного університету

на 2012 рік

 

1

Цикл інформації та стажування

«Актуальні питання ревматології в клінічній практиці»

17.12.-28.12.2012

Лікарі всіх спеціальностей

7

2

Тематичне удосконалення

«Актуальні питання гематології в клінічній практиці»

03.12.-14.12.2012

Лікарі всіх спеціальностей

7

3

Цикл інформації та стажування

«Клінічна фармакологія та фармакотерапія при захворюван­нях серцево-судинної системи у практиці лікаря-інтерніста»

10.12.-14.12.2012

Лікарі всіх спеціальностей

7

 

 Календарний план

проведення передатестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення, спеціалізації, інформації та стажування для лікарів-слухачів, клінічних провізорів

при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Буковинського державного медичного університету

на 2013 рік

 

№ п/п

Вид

навчання

Назва циклу

Тривалість

циклу

Дати проведення

Контингент слухачів

Кіль-кість слуха-чів

1

ПАЦ

(стажування)

Терапія

1 міс.

14.01.-14.02.2013

18.02.-22.03.2013

02.09.-03.10.2013

21.10.-21.11.2013

Терапевти

14

14

14

14

2

ПАЦ

(стажування)

Клінічна фармація

1 міс.

25.03.-25.04.2013

Клінічні провізори

14

3

Спеціалізація

Терапія

5 міс.

01.02.-27.06.2013

Лікарі, які за­кінчили ін­тернатуру за спеціальніс­тю: «ліку­вальна спра­ва» або «педіатрія»

7

4

Тематичне удосконалення

«Невідкладні стани: клініка, діагностика, лікування»

2 тиж.

4.02.-15.02.2013

Лікарі всіх спеціально-стей

7

5

Тематичне удосконалення

«Фармацевтична опіка ОТС-пре­паратів у прак­тиці провізора та клінічного провізора»

2 тиж.

11.03.-22.03.2013

Провізори, клінічні провізори

7

6

Тематичне удосконалення

«Актуальні пи­тання гастроен­терології в клі­нічній практиці»

2 тиж.

25.03.-05.04.2013

Лікарі всіх спеціально-стей

7

7

Тематичне удосконалення

«Вікові особли­вості перебігу та лікування захво­рювань внут­рішніх органів»

2 тиж.

08.04.-19.04.2013

Лікарі всіх спеціально-стей

7

8

Тематичне удосконалення

«Актуальні пи­тання діагно­стики та лікування професійних захворювань»

2 тиж.

15.04.-26.04.2013

Лікарі всіх спеціально-стей

7

9

Тематичне удосконалення

«Клінічна фармакологія та фармакотерапія при захворюван­нях внутрішніх органів»

2 тиж.

13.05.-25.05.2013

Лікарі всіх спеціально-стей

7

10

Цикл інформації та стажування

«Клінічна фар­макологія лікар­ських засобів у практиці лікаря хірургічного профілю»

1 тиж.

14.10.-18.10.2013

Лікарі хірургічного профілю

7

11

Цикл інформації та стажування

«Ведення хво­рих із супут­ньою патологією в кардіології»

1 тиж.

07.10.-11.10.2013

Лікарі-терапевти, сімейні лікарі,

кардіологи

7

12

Цикл інформації та стажування

«Актуальні пи­тання ревмато­логії в клінічній практиці»

1 тиж.

23.09.-27.09.2013

Лікарі всіх спеціально-стей

7

13

Тематичне удосконалення

«Актуальні пи­тання гемато­логії в клінічній практиці»

2 тиж.

16.12.-28.12.2013

Лікарі всіх спеціально-стей

7

14

Цикл інформації та стажування

«Клінічна фар­макологія та фармакотерапія при захворюван­нях серцево-су­динної системи у практиці ліка­ря-інтерніста»

1 тиж.

16.12.-20.12.2013

Лікарі всіх спеціально-стей

7

15

Тематичне удосконалення

«Невідкладні стани: клініка, діагностика, лікування»

2 тиж.

25.11.-06.12.2013

Лікарі всіх спеціально-стей

7