Для лікарів

Календарний план

проведення передатестаційних циклів, циклів тематичного удосконалення, спеціалізації для лікарів-слухачів

при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Буковинського державного медичного університету

на 2016-2017 н. рік

 

№ п/п

Вид навчання

Назва циклу

Дати проведення

Контингент слухачів

Кіль-кість слуха-чів

1

ПАЦ (стажування)

Терапія

09.01.-09.02.2017

03.04.-05.05.17

05.09.-06.10.2016

07.11.-08.12.2016

Терапевти

10

20

10

20

2

ПАЦ

(стажування)

Клінічна фармація

13.02.- 16.03.17

 27.03.-27.04.2017

Клінічні провізори

20

20

3

Спеціалізація

Терапія

01.02.-30.06.2017

Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією зі спеціальностей: «лікувальна справа» чи «педіатрія»

7

4

Тематичне удосконалення

Ведення хворих з поєднаною патологією в клініці внутрішніх звороб

10.10.-21.10.2016

20.03-31.03.2017

Лікарі всіх спеціальностей

10

5

Тематичне удосконалення

«Актуальні питання гастроентерології в клінічній практиці»

13.02.-24.02.2017

Лікарі всіх спеціальностей

10

6

Тематичне удосконалення

«Вікові особливості перебігу та лікування захворювань внутрішніх органів»

22.05.-03.06.2017

Лікарі всіх спеціальностей

10

7

Тематичне удосконалення

«Актуальні питання діагностики та лікування професійних захворювань»

12.12.-23.12.2016

13.03.-24.03.17

Лікарі всіх спеціальностей

10

8

Тематичне удосконалення

«Клінічна фармакологія та фармакотерапія при захворюваннях внутрішніх органів»

11.05.-22.05.2015

Лікарі всіх спеціальностей

10

9

Тематичне удосконалення

«Клінічна фармакологія лікарських засобів у практиці лікаря хірургічного профілю»

10.10.-17.10.2016

Лікарі хірургічного профілю

10

10

Тематичне удосконалення

«Актуальні питання ревматології в клінічній практиці»

24.10.-04.11.2016

Лікарі всіх спеціальностей

10

11

Тематичне удосконалення

«Актуальні питання гематології в клінічній практиці»

19.12.-30.12.2016

Лікарі всіх спеціальностей

10

12

Тематичне удосконалення

«Невідкладні стани: клініка, діагностика, лікування»

12.12.-23.12.2016

Лікарі всіх спеціальностей

10

13

Тематичне удосконалення

Особливості ведення вагітних з патологією внутрішніх органів

20.02.-03.03.2017

Лікарі всіх спеціальностей

10