Для лікарів-інтернівКалендарний план очних та заочних циклів навчання груп лікарів-інтернів

із спеціальності «внутрішні хвороби» кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб на 2014-2016 н.р.

 

 

 

 

Назва циклу

Очний цикл

Заочний цикл

Групи лікарів-інтернів 2-го року

5 місяців

6 місяців

Група 1 - 13

01.02.2015 по 30.06.2015

 

01.08.2014 по

30 .01.2015

 

Групи лікарів-інтернів 1-го року

6 місяців

5 місяців

Група 1 - 14

з 01.09.2014 по

28 .02.2015 року

01.08.2014 по

31 .08.2014

 

 01.03.2015 по

30 .06.2015


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

лекцій для лікарів-інтернів із спеціальності “Внутрішні хвороби”

на 2014/2016 навчальні роки

 

№ п/п

 

Тема

Кількість навчальних годин

1.        

Організація терапевтичної допомоги населенню

2

2.        

Варіанти перебігу та ускладнення бронхіальної астми, диференційна діагностика.

2

3.        

Астматичні стани при бронхіальній астмі: патогенез, клініка, класифікація, диференційна діагностика, диференційована невідкладна допомога.

2

4.        

ХОЗЛ, диференційний діагноз, диференційоване лікування.

2

5.        

Диференційний діагноз при захворюваннях міокарда.

2

6.        

ХІХС. Класифікація, диференційна діагностика, диференційоване лікування

2

7.        

Варіанти перебігу ендокардитів, диференційний діагноз, диференційоване лікування. Сучасні підходи до антибіотикотерапії.

2

8.        

Диференційна діагностика при вроджених вадах серця, терапевтична тактика.

2

9.        

Диференційний діагноз при дифузних захворюваннях сполучної тканини.

4

10.     

Диференційний діагноз при суглобовому синдромі

2

11.     

Варіанти перебігу та ускладнення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, етапне лікування, реабілітація.

2

12.     

Диференційний діагноз при жовтяницях  і гепатомегаліях. Печінкова недостатність, тактика терапевта.

4

13.     

Синдром «гострого живота» в практиці лікаря-терапевта

2

14.     

Шлункова та кишкова диспепсія: диференційний діагноз, диференційоване лікування

2

15.     

Диференційна діагностика при захворюваннях нирок. Гостра ниркова недостатність: диференційна діагностика і невідкладна допомога.

4

16.     

Анемії: диференційна діагностика, диференційоване лікування.

2

17.     

Сучасні аспекти диференційної діагностики при гемобластозах.

2

18.     

Клінічна фармакологія серцевих глікозидів та сечогінних засобів.

2

19.     

Клінічна фармакологія засобів, що застосовуються для лікування органів травлення, диференційована фармакотерапія.

2

20.     

Принципи діагностики і профілактики професійних за­хво­­рювань, особливості медико-соціальної експертизи.

2

21.     

Невідкладна допомога при професійних отруєннях. Принципи антидотної терапії.

2

22.     

Доказова медицина, як нова технологія збору,аналізу, та інтерпретації наукової інформації. Принципи доказової медицини як основа раціональної фармакотерапії.

2

23.     

Основні законодавчі і нормативно-правові документами з визначення тимчасової  втрати працездатності.

2

24.     

Основні законодавчі і нормативно-правові документами з визначення стійкої втрати працездатності.

2

25.     

Організація і методика проведення ЕТН в закладах охорони здоров’я

2

26.     

Організація і методологія комплексної реабілітації хворих та інвалідів.  Організація роботи МСЕК по реабілітації. Організаційні основи медичної реабілітації. Організаційні основи професійної реабілітації інвалідів. Організація і методика розробки ІПР.

2

27.     

Медико-соціальна експертиза та комплексна реабілітація хворих та інвалідів при провідних інвалідизуючих захворюваннях у дорослих. МСЕ та комплексна реабілітація при гепатиті і цирозі печінки .

2

28.     

МСЕ та комплексна реабілітація при тромбооблітеруючих захворюваннях артерій та вен нижніх кінцівок. МСЕ і комплексна реабілітація при злоякісних новоутвореннях у дорослих: органів травлення; органів дихання і грудної клітки; шкіри; молочної залози; щитоподібної та інших ендокринних залоз.

2Практична підготовка лікарів-інтернів на базі стажування.

 

Навчальний план заочного циклу навчання

(практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю

“Внутрішні хвороби” на базі стажування при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної  фармакології та професійних хвороб)

 на 2014-2016 навчальні роки.

 

Тривалість 11 місяців (1716) годин.

1-ий рік навчання – 5 місяців (780 годин)

2-ий рік навчання – 6 місяців (936 годин)

 

Назва курсу навчальної програми

1 рік навчання

2 рік навчання

Всього

години

тижні

години

тижні

години

тижні

Організація терапевтичної допомоги населенню

36

1

36

1

72

2

Хвороби органів дихання та професійні хвороби

108

3

108

3

216

6

Хвороби серцево-судинної системи

144

4

144

4

288

8

Хвороби органів травлення

108

3

108

3

216

6

Хвороби нирок

-

-

72

2

72

2

Клінічна алергологія

 

 

36

1

36

1

Хвороби органів кровотворення

-

-

72

2

72

2

Хвороби ендокринної системи та обміну речовин

72

2

36

1

108

3

Ревматичні захворювання

72

2

36

1

108

3

Онкологічні захворювання

-

-

36

1

36

1

Інтенсивна терапія. Невідкладні стани

180

5

72

2

252

7

Фтизіатрія

-

-

72

2

72

2

Інфекційні хвороби. СНІД

36

1

36

1

72

2

Клінічна неврологія

-

-

72

2

72

2

Проміжна атестація

24

 

-

-

24

-

Всього

780

21

936

26

1716

47

 

План заочного циклу навчання

практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю

“Внутрішні хвороби” на базі стажування (заочна частина інтернатури) при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної  фармакології та професійних хвороб)

 на 2014-2016 навчальні роки.

 

 

Місце стажування

1 рік навчання

2 рік навчання

        тижні

тижні

 

Робота в поліклініці

4

4

 

1.Кабінет терапевта

а)

б)

в)

г)

 

 

 

2.Проведення профогляду населення

 

 

 

3.Вивчення методики обліку захворюваності

 

 

 

4.Освоєння принципу реабілітації

 

 

 

5.Робота у відділеннях профілактики

 

 

 

6.Участь у роботі ЛКК та МСЕК

 

 

 

Робота в спеціалізованих відділеннях терапевтичного профілю в стаціонарі

 

 

 

Пульмонологічне відділення(в т. ч. алерго- логія, клінічна імунологія, невідкладні стани)

4

4

 

Кардіологічне відділення(в т. ч. невідкладні стани)

4

4

 

Ревматологічне відділення

1

1

 

Гастроентерологічне відділення(в т. ч. невідкладні стани)

4

4

 

Нефрологічне відділення(в т. ч невідкладні стани)

1

1

 

Гематологічне відділення

-

2

 

Ендокринологічне відділення(в т. ч. невід- кладні стани)

2

-

 

Робота в онкологічному  диспансері

-

1

 

Робота в протитуберкульозному  диспансері

-

2

 

Інфекційне відділення

1

1

 

Неврологічне відділення

 

2

 

Всього

21

26Освітньо-кваліфікаційна характеристика

лікаря-спеціаліста-терапеВта.

Загальні знання

Згідно з вимогами фаху лікар-терапевт повинен знати та вміти:

-    основи законодавства про охорону здоров'я;

-        директивні документи, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я та питання організації терапевтичної допомоги в Україні;

-    організацію роботи лікарняно-поліклінічних закладів;

-    організацію роботи швидкої та невідкладної допомоги дорослому населенню;

-    основи лікарського контролю, медико-соціальної експертизи.

-    організацію диспансерного нагляду;

-    протиепідемічні заходи при виникненні осередку інфекції;

-    принципи дієтотерапії, фізіотерапії та лікувальної фізкультури;

-    показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування;

-    форми і методи санітарно-просвітньої роботи;

-    брати активну участь у поширенні медичних знань серед населення;

-    вміти узагальнювати науково-практичну літературу;

-    знати сучасну літературу за фахом.

 
Загальні навики

-          оцінити тяжкість стану хворого;

-          застосувати об'єктивні методи обстеження;

-          визначити необхідність проведення спеціальних методів обстеження;

-          визначити показання для госпіталізації та організувати її;

-          встановити клінічний діагноз, план і тактику ведення хворого;

-          оформити медичну документацію, що передбачена законодавством про охорону здоров'я.

 

Спеціальні знання та уміння.

Лікар-терапевт повинен знати профілактику, діагностику, клініку і провести необхідне лікування таких захворювань:

Захворювання системи кровообігу: артеріальні гіпертензії; ішемічна хвороба серця; захворювання міокарда; захворювання ендокарда; захворювання перикарда; вроджені і набуті вади серця; порушення ритму серця і провідності; недостатність кровообігу.

Захворювання органів дихання: бронхіти; гнійні захворювання легень; бронхіальна астма; емфізема легень; пневмонії; рак легень; тромбоемболія легеневої артерії; легеневе серце; дихальна недостатність; пневмоконіози; грибкові та паразитарні захворювання легень; туберкульоз легень; захворювання плеври; особливості клініки, діагностики і лікування людей старечого і літнього віку, підлітків.

Захворювання системи травлення: захворювання стравоходу; гастрити; функціональні захворювання шлунка; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки; рак шлунка; захворювання оперованого шлунка; ентерити; захворювання товстої кишки; панкреатити; рак підшлункової залози; захворювання жовчних шляхів; холецистити; жовчнокам’яна хвороба; пухлини жовчного міхура та жовчних шляхів; гепатити; цирози печінки; печінкова недостатність; диференційна діагностика при гепатомегалії; диференціальна діагностика при асциті; диференційна діагностика при «гострому животі»; особливості клініки, діагностики та лікування захворювань системи травлення у підлітків, людей літнього і старечого віку.

Захворювання нирок: гломерулонефрит; пієлонефрит; нефротичний синдром; амілоїдоз нирок; диференціальна діагностика при протеїнурії та патологічному сечовому осаді; гостра і хронічна ниркова недостатність; нирковокам'яна хвороба; радіаційні і токсичні ураження нирок; особливості клініки, діагностики і лікування захворювань нирок у підлітків, людей літнього і старечого віку.

Хвороби системи крові: анемії; гемобластози; еритремія; мієломна хвороба; геморагічні діатези; синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові; лімфогранулематоз; лімфоми та лімфаденопатія; агранулоцитоз; променева хвороба.

Хвороби ендокринної системи та обміну речовин: цукровий діабет; хвороби щитовидної залози; хвороби гіпофіза та гіпоталамуса; хвороба Аддісона; феохромоцитома; ожиріння; диференціальна діагностика ендокринних ком; особливості клініки, діагностики та лікування захворювань ендокринної системи та обміну речовин у підлітків, людей літнього і
старечого віку.

Ревматичні хвороби, алергози: ревматична лихоманка; захворювання суглобів; дифузні захворювання сполучної тканини; диференційна діагностика, при дифузних захворюваннях сполучної тканини; протизапальна і імуносупресивна терапія; системні васкуліти; алергози; анафілактичний шок; специфічна гіпрсенсибілізація та кортикостероїдна терапія; медикаментозна хвороба.

Гарячкові стани та інфекційні захворювання: бактеріальний сепсис; диференційна діагностика при гарячці, висипі, лімфаденопатії, гепатоспленомегалія; діагностика гострих кишкових інфекцій; синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Невідкладні стани: гостра серцева недостатність; гостра судинна недостатність; гіпертонічні кризи; гострі порушення ритму серця та провідності; стенокардія та інфаркт міокарда; біль в ділянці серця; кардіогенний шок; гостра дихальна недостатність; астматичний статус при бронхіальній астмі; спонтанний пневмоторакс; легенева кровотеча; тромбоемболія легеневої артерії; анафілактичний шок;

Диференціальна діагностика «гострого живота»: кровотеча з органів травлення; печінкова кома; гостра ниркова недостатність; гостра недостатність наднирників; тиреотоксичний криз; діабетичні коми; алкогольна кома; гострі отруєння; гострі променеві та радіаційні ураження;

Поліклініка:  організація амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню дільниці; організація роботи дільничного терапевта; принципи реабілітації хворих та інвалідів; санаторно-курортний відбір в поліклініці.

Окремі питання: лікувально-діагностична робота; оформлення медичної документації; первинна, вторинна профілактика захворювань внутрішніх органів;  використання фізичних факторів при амбулаторному лікуванні хворих (електро-світлове лікування, бальнеотерапія, мінеральні води та ін.); облік захворюваності та аналіз діяльності лікаря; пропаганда санітарно-гігієнічних знань та здорового способу життя


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ПІД ЧАС
ЗАКЛЮЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАНЬ

І ВМІНЬ З ПРИСВОЄННЯМ ЗВАННЯ “ЛІКАР-СПЕЦІАЛІСТ”

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "Внутрішні хвороби"

 

            Оцінка знань лікарів-інтернів з терапії проводиться диференційовано з урахуванням ступеня опанування практичних навичок - вміння здійснювати діагностику та диференційну діагностику захворювань внутрішніх органів, формулювати клінічний діагноз згідно з вимогами сучасних діючих класифікацій, визначити прогноз, надати допомогу при невідкладних станах, здійснити диференційоване лікування, реабілітацію та профілактику, вміти вирішувати конкретні питання медико-соціальної експертизи.

 

1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВМІНЬ ТА ВОЛОДІННЯ ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ

 

       А. Робота з хворим

            Оцінка “відмінно” ставиться лікарю-інтерну, який глибоко і досконало оволодів методикою опитування та фізичного обстеження хворого, відмінно володіє прийомами визначення симптомів різних захворювань внутрішніх органів, вільно володіє діагностичними та лікувальними маніпуляціями, вміє скласти план лікування, знає об’єм і правильно інтерпретує дані додаткових (лабораторних, інструментальних, променевих) методів дослідження, вміє самостійно записувати і детально розшифровувати ЕКГ, ефективно проводити серцево-легеневу реанімацію.

            Оцінка “добре” ставиться лікарю-інтерну, який глибоко оволодів методикою обстеження хворого, але допускає незначні помилки в порядку обстеження та інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних методів обстеження, а також при проведенні діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

            Оцінка “задовільно” ставиться лікарю-інтерну, який оволодів методикою обстеження хворих, але допускає суттєві порушення в порядку та методиці проведення фізичного та додаткових методів обстеження хворого, в інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження, помиляється при виконанні окремих діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

            Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю-інтерну, який не засвоїв практичних навичок або неповністю їх опанував.

 

            Б. Запис та інтерпретація ЕКГ.

            Оцінка “відмінно” ставиться лікарю-інтерну, який вміє бездоганно записувати ЕКГ і безпомилково, послідовно, логічно розшифровує 3-5 електрокардіограм з різними видами патології, правильно формулює ЕКГ-висновок.

            Оцінка “добре” ставиться лікарю-інтерну, який методично правильно записав ЕКГ, розшифрував 3-5 ЕКГ, однак допустив окремі несуттєві помилки при інтерпретації 1-2 ЕКГ.

            Оцінка “задовільно” ставиться лікарю-інтерну, який допустив помилки при реєстрації ЕКГ, дав в основному правильну оцінку ЕКГ, але зробив суттєві помилки при інтерпретації 3-4 ЕКГ.

            Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю-інтерну, який не вміє самостійно записувати ЕКГ, допустив суттєві помилки під час запису ЕКГ та при інтерпретації 4-5 ЕКГ.

 

            В. Серцево-легенева реанімація.

            Оцінка “відмінно” ставиться лікарю-інтерну, який досконало володіє методами діагностики клінічної смерті та термінальних станів, в повному обсязі володіє практичними навичками відновлення прохідності дихальних шляхів, штучного дихання та непрямого (закритого) масажу серця, безпомилково оцінює адекватність реанімаційних заходів на догоспітальному етапі, бездоганно володіє тактикою подальшої допомоги на госпітальному етапі.

            Оцінка “добре” ставиться лікарю-інтерну, який добре володіє методами діагностики клінічної смерті та термінальних станів, володіє основними навичками по відновленню прохідності дихальних шляхів, штучного дихання та непрямого масажу серця, вірно оцінює ефективність реанімаційних заходів, безпомилково і послідовно визначає тактику допомоги на госпітальному етапі, але допускає окремі неточності у відповідях.

            Оцінка “задовільно” ставиться лікарю-інтерну, який в достатній мірі володіє діагностичними критеріями клінічної смерті та термінальних станів, володіє практичними навичками серцево-легеневої реанімації не в повному об’ємі, допускає помилки, які суттєво не впливають на ефективність реанімації, недостатньо орієнтується у питаннях тактики допомоги на госпітальному етапі.

            Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю-інтерну, який не засвоїв практичних навичок по діагностиці термінальних станів і серцево-легеневій реанімації, або допустив суттєві помилки, які призводять до неефективності ресусцітації.

 

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНОПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

            Кожному лікарю-інтерну під час іспиту пропонується 150 тестових завдань  із затвердженої МОЗ України комп’ютерної атестаційної програми.

            Для відповіді на кожне тестове завдання дається 1 хвилина.

            За 95-100% правильних відповідей - оцінка “відмінно”.

            За 85-94% правильних відповідей - оцінка “добре”.

            За 75-84% правильних відповідей - оцінка “задовільно”.

            За 74% і нижче правильних відповідей - оцінка “незадовільно”.

            Оцінка “відмінно” ставиться лікарю-інтерну, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал з терапії та суміжних дисциплін, може визначити етіологію, патогенез, клінічні особливості і варіанти захворювання та його ускладнень, вільно проводить обґрунтування діагнозу, здійснює диференційну діагностику, може скласти детальний план лікування та реабілітації конкретного хворого (рішення клінічної ситуаційної задачі), надати невідкладну допомогу при захворюваннях внутрішніх органів, має глибокі знання з фармакодинаміки, фармакокінетики, знає протипокази, побічні дії ліків та їх диференційоване застосування, знає дози ліків в обсязі, який передбачений програмою, вміє виписувати рецепти та правильно оформити лист лікарських призначень конкретному хворому, вміє вирішити питання медико-соціальної експертизи (на всіх попередніх етапах державної атестації лікар-інтерн повинен мати всі або абсолютну більшість відмінних оцінок).

            Оцінка “добре” ставиться лікарю-інтерну, який добре засвоїв теоретичний матеріал з усіх розділів терапії та суміжних дисциплін, має добру практичну підготовку, достатньо володіє знаннями з фармакодинаміки, фармакокінетики, побічної дії ліків, вміє їх застосовувати, знає дози ліків в обсязі, який передбачений програмою, але допускає неточності, вміє виписати рецепт на задану лікову форму та оформити лист призначень конкретному хворому, допускає окремі неточності у відповідях та при вирішенні клінічної ситуаційної задачі.

            Оцінка “задовільно” ставиться лікарю-інтерну, який має знання з основних питань терапії, задовільну практичну підготовку, але не засвоїв деталі, знає механізм та побічні дії основних груп ліків, які передбачені програмою. Вміє правильно виписати рецепти та оформити лист лікарських призначень, допускає окремі суттєві помилки у відповідях та при вирішенні клінічної ситуаційної задачі.

            Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю-інтерну, який не знає значної частини матеріалу, допускає суттєві помилки у відповідях, не знає механізмів та побічних дій ліків, не вміє виписати рецепт на задану лікову форму, допускає значні помилки при оформленні листа лікарських призначень, при вирішенні клінічної задачі, або не засвоїв практичних навичок.МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗАКЛЮЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 "Внутрішні хвороби"

 

І ЕТАП: складання медичного ліцензійного іспиту «Крок-3».

ІІ ЕТАП складається з тестового комп’ютерного контролю рівня підготовки за затвердженою МОЗ України автоматизованою комп’ютерною атестаційною системою, яка включає всі питання, що передбачені навчальною програмою підготовки спеціалістів-терапевтів в інтернатурі. Під час комп’ютерного тестування кожному лікарю-інтерну пропонується дати відповідь на 150 тестових завдань із різних розділів програми.

ІІІ ЕТАП: контроль практичних навичок, який складається із обстеження хворого (опитування, фізичне обстеження, складання плану обстеження хворого, обґрунтування попереднього діагнозу, проведення диференційного діагнозу, призначення лікування, оформлення протоколу); самостійного запису і розшифровки ЕКГ та проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері.

ІV ЕТАП: співбесіда за білетною екзаменаційною програмою.


Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі.


Назва маніпуляції

Ступінь оволодіння

Методи фізикального обстеження хворих

+++

Запис та оцінка електрокардіограми

+++

Оцінка ехокардіограми

++

Проведення функціональних тестів для оцінки вінцевого кровообігу (велоергометрії)

++

Клінічна оцінка даних рентгенологічного дослідження органів грудної порожнини

++

Клінічна оцінка даних рентгенологічного дослідження органів травлення

++

Техніка проведення пункції плеври, показання.

+++

Клінічна оцінка показників функції зовнішнього дихання (пневмотахометрія, спірометрія, проведення пікфлоуметрії)

++

Штучне дихання

+++

Показання до проведення езофагогастродуоденофібро -скопії, оцінка її результатів

++

Клінічна оцінка сканограм та ультразвукового дослідження печінки

+++

Клінічна оцінка загального аналізу сечі

+++

Проведення та клінічна оцінка проб Зимницького, Нечипоренка

+++

Оцінка загальноклінічного аналізу крові

+++

Клінічна оцінка коагулограми

+++

Оцінка тестів на виявлення цукрового діабету

+++

Клінічна оцінка біохімічних печінкових тестів

+++

Клінічна оцінка результатів комплексного біохімічного дослідження у хворих на серцево-судинні захворювання

+++

Клінічна оцінка результатів біохімічного дослідження функціонального стану нирок

+++

Тимчасова зупинка кровотеч.

+++

Техніка закритого масажу серця

+++

Накладання пов'язок на рану

+++

Підшкірне, внутрішньом'язове та внутрішньовенне введення медикаментозних препаратів

+++

Правила та техніка переливання компонентів крові та кровозамінників

+++

Промивання шлунка

+++

Катетеризація сечового міхура м’яким катетером

+++

Конікотомія

++

Пункція черевної порожнини

+++

Постановка алергічних проб перед введенням лікарських засобів

+++

Дефібриляція

+++

Примітка:

 (+) – ознайомлення з даними питаннями, (++) – знання методів та інтерпретації даних при курації хворих, виконання окремих маніпуляцій, (+++) – уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих


ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

у відповідності з вимогами до лікаря-спеціаліста із

спеціальності "Внутрішні хвороби"

 

1. Загальні знання:

- основи законодавства про охорону здоров'я та  директивні  документи, що визначають діяльність органів та установ охорони здоров'я; - загальні питання організації терапевтичної допомоги, роботи лікувально-профілактичних закладів, в т.ч. стаціонарів та поліклініки, організація роботи швидкої та невідкладної допомоги дорослому населенню;

- загальні питання нормальної та патологічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології, взаємозв'язок функціональних систем організму та рівнів їх регуляції;

- основи водно-електролітного обміну, кислотно-лужний баланс, типи  їх порушень та принципи лікування;

- система кровотворення та гемостазу, фізіологія та патофізіологія системи зсідання крові, основи кровозамісної терапії, показники гемостазу в нормі та патології;

- клінічна симптоматика і патогенез основних захворювань внутрішніх органів у дорослих, їх діагностика, профілактика та лікування, клінічна симптоматика суміжних станів в терапевтичній клініці;

- основи фармакотерапії в клініці внутрішніх хвороб, фармакодинаміка основних груп лікарських засобів, а також ускладнення, що виникають при вживанні ліків, методи їх корекції;

- основи імунобіології та реактивності організму;

- організація служби інтенсивної терапії та реанімації в терапевтичній клініці, устаткування палат інтенсивної терапії та реанімації;

- основи немедикаментозної терапії, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, лікарського контролю, показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування;

- основи раціонального харчування здорових людей, принципи дієтотерапії терапевтичних хворих;

- протиепідемічні заходи на випадок виникнення осередку інфекції;

- медико-соціальна експертиза при внутрішніх хворобах;

- диспансерний нагляд за здоровими та хворими, проблеми профілактики;

- форми та методи санітарно-просвітньої роботи;

- особливості діяльності медичної служби в екстремальних випадках (катастрофи, землетруси, тощо).

 

2. Загальні вміння:

- отримати інформацію про захворювання, застосувати об'єктивні методи дослідження хворого, виявити загальні та специфічні ознаки захворювання;

- дати оцінку тяжкості стану хворого, прийняти необхідні заходи для виведення хворого з важкого стану, визначити обсяг та послідовність реанімаційних заходів, надати необхідну невідкладну допомогу;

- визначити необхідність використання спеціальних методів дослідження (лабораторних, рентгенологічних, функціональних);

- визначити показання для госпіталізації та влаштувати її;

- провести диференційну діагностику, обгрунтувати клінічний діагноз, план і тактику спостереження за хворим;

- дати оцінку електрокардіограми, фоно- і ехокардіограми, спірограми, даним рентгенологічного обстеження та зробити за ними висновки;

- визначити порушення гомеостазу та провести усі необхідні заходи для їх усунення;

- призначити необхідні лікарські засоби та інші лікувальні заходи;

- визначити клінічний та трудовий прогноз у хворого, тимчасову, тривалу, або постійну непрацездатність, необхідність переведення на іншу роботу;

- провести необхідні протиепідемічні заходи при виникненні інфекційного захворюваня;

- провести диспансеризацію здорових та хворих, вміти аналізувати результати диспансеризації;

- оформити медичну документацію, що передбачається законодавством з

охорони здоров'я.

 

3. Спеціальні знання та вміння

Лікар-терапевт повинен знати профілактику, клініку, діагностику і про-

вести необхідне лікування та реабілітаційні заходи при таких  захворю-

ваннях:

Захворювання системи кровообігу

- артеріальні гіпертензії;

- ішемічна хвороба серця;

- захворювання міокарда;

- захворювання ендокарда;

- захворювання перикарда;

- вроджені та набуті вади серця;

- порушення ритму серця та провідності;

- недостатність кровообігу;

- особливості клініки, діагностики і лікування захворювань системи кровообігу у людей похилого та старечого віку, підлітків.

 

Захворювання органів дихання

- бронхіти;

- гнійні захворювання легень;

- бронхіальна астма;

- емфізема легень;

- пневмонії;

- рак легень;

- тромбоемболія легеневої артерії;

- легеневе серце;

- дихальна недостатність;

- пневмоконіози;

- грибкові та паразитарні захворювання легень;

- туберкульоз легень;

- захворювання плеври;

- особливості клініки, діагностики і лікування захворювань органів дихання у людей похилого та старечого віку, підлітків.

 

Захворювання системи травлення

- захворювання стравоходу;

- гастрити;

- функціональні захворювання шлунка;

- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;

- рак шлунка;

- захворювання оперованого шлунка;

- ентерити;

- захворювання товстої кишки;

- панкреатити;

- рак підшлункової залози;

- захворювання жовчних шляхів;

- холецистити;

- жовчнокам'яна хвороба;

- пухлини жовчного міхура та жовчних шляхів;

- гепатити;

- цирози печінки;

- печінкова недостатність;

- первинний та вторинний рак печінки;

- диференційна діагностика при гепатомегалії;

- диференційна діагностика при асциті;

- диференційна діагностика при "гострому животі";

- особливості клініки, діагностики і лікування захворювань органів травлення у людей похилого та старечого віку, підлітків.

 

Захворювання нирок

- гломерулонефрит;

- пієлонефрит;

- нефротичний синдром;

- амілоїдоз нирок;

- диференційна діагностика при протеїнурії та патологічному сечовому осаді;

- гостра та хронічна ниркова недостатність;

- нирковокам'яна хвороба;

- радіаційні та токсичні ураження нирок;

- особливості клініки, діагностики і лікування захворювань нирок у людей похилого та старечого віку, підлітків.

 

 

Хвороби системи крові

- анемії;

- гемобластози;

- еритремія;

- мієломна хвороба;

- геморагічні діатези;

- синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові;

- лімфогрануломатоз;

- лімфоми та лімфоаденопатії;

- агранулоцитоз;

- радіаційні ураження, променева хвороба.

 

Хвороби ендокринної системи та обміну речовин

- цукровий діабет;

- хвороби щитовидної залози;

- хвороби гіпофізу та гіпоталамусу;

- хвороба Адісона;

- феохромацитома;

- ожиріння;

- диференційна діагностика ендокринних ком;

- особливості клініки, діагностики і лікування захворювань ендокринної системи та обміну речовин у людей похилого та старечого віку, підлітків.

 

Ревматизм, хвороби суглобів, дифузні захворювання  сполучної  тканини,

алергози, сепсис

- ревматизм;

- захворювання суглобів;

- дифузні захворювання сполучної тканини, диференційна діагностика, дифе­ренційоване лікування (в т.ч. протизапальна та імуносупресивна терапія);

- системні васкуліти;

- алергози;

- анафілактичний шок;

- специфічна гіпосенсибілізація та кортикостероїдна терапія;

- медикаментозна хвороба;

- сепсис.

Гарячкові стани та інфекційні захворювання

- бактеріальний сепсис;

- диференційна діагностика при гарячці, висипу, лімфоаденопатії, гепа­то­спленомегалії;

- діагностика гострих кишкових інфекцій;

- синдром набутого імунодефіциту(СНІД).

 

Вміння інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних методів дослідження:

3.1. Загальний аналіз крові при: анеміях, гострому та хронічному лейкозах, еритремії, агранулоцитозі, лімфогрануломатозі (Б).

3.2. Загальний аналіз сечі та дані проб за Нечипоренком при гломерулонефриті, пієлонефриті, амілоідозі нирок, синдромі  Кімельстіля-Вільсона, отруєнні свинцем та ртуттю (Б).

3.3. Біохімічні критерії: активності ревматизму, ревматоїдного артриту, дифузних захворювань сполучної тканини, печінково-клітинної недостатності, різних варіантів жовтяниць (надпечінкової, підпечінкової, печінкової), атеросклерозу, цукрового діабету, тиреотоксикозу (Б).

3.4. Імунологічні показники: імуноглобуліни 3-х класів, циркулюючі імунні комплекси, Т- і В- лімфоцити при захворюваннях та імунодефіцитних станах; стан систем АВ0 та резус (Б).

3.5. Ферментативна діагностика: гострого інфаркту  міокарда, захворювань печінки, захворювань легень, підшлункової залози, захворювань нирок, при отруєнні свинцем (Б).

3.6. Аналізи харкотиння при: пневмонії, бронхіті, бронхогенному раці, абсцесі та гангрені легень, бронхіальній астмі, туберкульозі, асбестозі (Б).

3.7. Характер плеврального випоту за даними дослідження плевральної рідини: трансудат та ексудат при туберкульозі, раці легень, пневмоніях, гемотораксі (Б).

3.8. Копрограми при: гнильній диспепсії, бродильній диспепсії, прискореній евакуації з тонкої кишки, товстої кишки, сповільненій  евакуації з тонкої та товстої кишок (Б).

3.9. Дуоденального багатомоментного зондування при різних видах дискінезій, холециститах, холангітах (Б).

3.10. Дослідження шлункового вмісту (фракційне) та pH-метрія при різних типах секреції шлунка (Б).

3.11. Коагулограми при: різних стадіях синдрому ДВЗ, набутих коагулопатіях, гемофіліях, лікуванні прямими та непрямими антикоагулянтами(Б).

3.12. Дослідження даних пікфлуометрії, пневмотахометрії, комп’ютерної спірографії: виявлення типу дихальної недостатності за даними спі­рографії (ЖЄЛ, ДО, РОвд. та РОвид., проба Тифно, МВЛ, резерв дихання) (Б).

3.13. Рентгенограми при: мітральних вадах серця, аортальних вадах серця, ексудативних та констриктивних перикардитах, атеросклерозі аорти, анев-ризмах аорти, пухлинах межистіння, лівошлуночковій недостатності, пневмоніях, ексудативному плевриті, абсцесі легень, раці легень (центральному,  периферичному), пневмотораксі та гідропневмотораксі, емфіземі легень, пневмоконіозах, різних формах туберкульозу легень, жовчнокам'яній хворобі, виразковій хворобі, ревматоїдному артриті, гастриті, колітах, нирковокам'яній хворобі, деформуючому остеоартрозі, мієломній хворобі (Б).

3.14. ЕКГ з визначенням: електричної вісі серця, гіпертрофії шлуночків та характеру вогнищевих змін  при  великовогнищевому (нетрансмуральному та трансмуральному) і дрібновогнищевому інфаркті міокарда, в т.ч. аневризмі серця (Б).

3.15. Порушень ритму серця та провідності (екстрасистолія, пароксизмальна тахікардія, миготіння та тріпотіння передсердь, атріовентрикулярна блокада різних ступенів, блокади ніжок жмутків Гіса) (Б).

3.16. Мати уяву про діагностичні можливості методів: фонокардіографії, велоергометрії, ангіографії та катетеризації порожнин серця, УЗД органів черевної порожнини, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректоромано-скпії, сцинтіграфії та сканування печінки, ізотопної ренографії, бронхоскопії, комп'ютерної томографії, ядерного магнітного резонансу, алергологічних проб, капіляроскопії (Б).

 

4. Вміння на основі обстеження хворого сформулювати діагноз, провести диференційний діагноз та призначити диференційоване лікування та планувати реабілітаційні заходи при таких найважливіших захворю-ваннях внутрішніх органів.

4.1. Хвороби органів кровообігу (та їх ускладнення): ревматизм, набуті вади серця (мітральний стеноз, недостатність, комбіновані вади; аортальні - стеноз, недостатність, комбіновані вади); ішемічна хвороба серця (гострий інфаркт міокарда, стенокардія, атеросклеротичний та постінфарктний кардіосклероз); есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба); порушення серцевого ритму та провідності (миготіння передсердь, екстрасистолічна аритмія, пароксизмальна тахікардія); міокардити; нейроциркуляторна  дистонія; недостатність кровообігу (різні варіанти гострої та хронічної серцевої недостатності, в т.ч. легеневе серце); різні варіанти шоку (А).

4.2. Хвороби органів дихання: гострі респіраторні захворювання, пневмонії, гострий та хронічний бронхіт, гнійні захворювання легень, рак легень, бронхіальна астма, плеврит, тромбоемболія легеневої артерії, туберкульоз (А).

4.3. Хвороби органів травлення: гострий гастрит та гастроентероколіт, виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, хронічний гастрит, хронічний ентерит, хронічний коліт, хронічий холецистит, холангіт, жовчно-кам'яна хвороба, хронічний панкреатит, хронічний гепатит, цироз печінки (А).

4.4. Хвороби нирок: гострий та хронічний гломерулонефрит, хронічний пієлонефрит(первинний та вторинний),  хронічна  ниркова  недостатність (А).

4.5. Хвороби системи крові: залізодефіцитна анемія, В12-дефіцитна анемія, набута гемолітична анемія, гострий та хронічні лейкози, лімфогрануломатоз, мієломна хвороба, гемофілії, ДВЗ-синдром (А).

4.6. Хвороби суглобів: ревматоїдний артрит, деформуючий остеоартроз, подагра (А).

4.7. Ендокринні хвороби: цукровий діабет, дифузний токсичний зоб, ожиріння, гіпотиреоз (А).

 

5. Знання клінічної фармакології основних груп лікарських препаратів:

Антиангінальних, гіпотензивних, сечогінних, кардіотонічних, антиаритмічних, антибактеріальних, глюкокортикостероїдів, тромболітиків, антиагрегантів, антикоагулянтів, цитостатичних засобів, імунодепресантів, імуномодуляторів, нестероїднх протизапальних засобів, жовчогінних, антацидів, бронхолітичних препаратів, цукрознижуючих засобів, антидотів, протитуберкульозних пре-паратів.

 

6. Вміти надавати допомогу при невідкладних станах

6.1. Зупинка кровообігу та дихання(А).

6.2. Гостра коронарна недостатність та приступ стенокардії (А).

6.3. Серцева астма та набряк легень (А).

6.4. Шок: анафілактичний, інфекційно-токсичний, гіповолемічний, кардіо-генний, тромбогеморагічний, гемолітичний (А).

6.5. Гостра дихальна недостатність при спонтанному пневмотораксі, астматичному статусі та приступі бронхіальної астми (А).

6.6. Гостра тампонада серця (Б).

6.7. Тромбоемболія гілок легеневої артерії (А).

6.8. Артеріальні гіпертензивні кризи (А).

6.9. Гострі порушення серцевого ритму та провідності: пароксизмальна тахі-кардія, миготіння (тріпотіння) передсердь, приступ Морган'ї-Едемса-Стокса (А).

6.10. Коми: гіперглікемічна (А), гіперосмолярна (А), гіперлактацидемічна (А), печінкова (Б), уремічна (Б), анемічна (Б).

6.11. Коліки: ниркова, печінкова, кишкова (А).

6.12. Кровотечі: легенва, стравохідна, шлункова, кишкова, ниркова (Б).

6.13. "Гострий живіт" (А).

6.14. Набряк Квінке, алергічний набряк гортані (А).

6.15. Гостра наднирникова недостатність (Б).

6.16. Гострі отруєння алкоголем, барбітуратами, кислотами, лугами, СО, гри-бами, бензолом, тетраетилсвинцем, фосфороорганічними речовинами, невідо-мою отрутою (А).

6.17. Утоплення (А).

6.18. Ураження електричним струмом та блискавкою (А).

6.19. Механічна асфіксія (Б).

6.20. Судомний синдром (А).

6.21. Гіпертермічний синдром (А).

7. Вміння проводити лікарські маніпуляції

7.1. Серцево-легенева реанімація (А).

7.2. Внутрішньовенні струйні та крапельні вливання (А).

7.3. Визначення групи крові, резус-сумісності і переливання крові (А).

7.4. Туберкулінові проби (Б).

7.5. Катетеризація сечового міхура неметалевим катетером (А).

7.6. Вимірювання артеріального тиску (А).

7.7. Запис ЕКГ (А).

7.8. Забезпечення прохідності дихальних шляхів (А).

7.9. Інтубація трахеї (на манекені) (А).

7.10. Розрахунок добового водного балансу (Б).

7.11. Розрахунок дефіцитів основних еклектролітів (калію, натрію, хлору), ви-бір та розрахунок кількості розчинів для корекції (Б).

7.12. Визначення типу розладу кислотно-лужного стану та розрахунок кількості розчинів для корекції (Б).

7.13. Визначення дефіциту ОЦК та розрахунок об'ємів інфузійних засобів для корекції (Б).

7.14. Переливання крові та її препаратів (А).

7.15. Кровопускання (Б).

7.16. Плевральна пункція (Б).

7.17. Парацентез (Б).

7.18. Посів крові на стерильність (А).

7.19. Промивання шлунка товстим зондом (Б).

7.20. Промивання кишківника (Б).

7.21. Невідкладна трахеостомія (Б).

 

8. Вміння та навики для роботи дільничним терапевтом в поліклініці:

8.1. Рання діагностика захворювань на доклінічному етапі, організація амбу-латорного лікування хворих, організація стаціонару на дому, денного стаціонару в поліклініці, правила направлення хворого в стаціонар (Б).

8.2. Організація та проведення диспансеризації населення. Аналіз ефективності та якості диспансеризації (Б).

8.3. Організація та проведення цільових профілактичних оглядів декретованих контингентів населення. Планування, організація, проведення та аналіз результатів первинних (при працевлаштуванні) і періодичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці (Б).

8.4. Планування і проведення імунопрофілактики у відповідності з календарем профілактичних щеплень. Терміни  вакцинації і ревакцинації. Показання та протипоказання (Б).

8.5. Планування роботи дільничного терапевта на рік (Б).

8.6. Написання паспорта територіальної терапевтичної дільниці (Б).

8.7. Первинна і вторинна профілактика захворювань внутрішніх органів. Організація і проведення реабілітації хворих та інвалідів (Б).

8.8. Правила санаторно-курортного відбору. Показання і  протипоказання для направлення (Б).

8.9. Здійснення експертизи непрацездатності.  Нормативні  документи з питань експертизи непрацездатності (Б).

8.10. Знання основних наказів Міністерства охорони здоров'я, які регламентують діяльність терапевтичної служби; знання "режимних" наказів МОЗ України (Б).

8.11. Методи визначення та аналіз основних показників діяльності дільничного лікаря-терапевта (Б).

 

9. Вміння оформляти медичну документацію:

9.1. Історія хвороби (Б).

9.2. Виписка з історії хвороби (Б).

9.3. Процедурний лист (ф.УФ N 28) (Б).

9.4. Направлення до МСЕК (Б).

9.5. Лікарське свідоцтво про смерть (Б).

9.6. Довідка та листок тимчасової непрацездатності (Б).

9.7. Довідка та листок непрацездатності учнів (Б).

9.8. Талон амбулаторного хворого (Б).

79.9. Карта диспансерного хворого (Б).

9.10. Довідка для отримання  путівки на санаторно-курортне лікування. (Б).

9.11. Санаторно-курортна картка (Б).

9.12. Довідка про побутову травму (Б).

9.13. Довідка про непрацездатність внаслідок алкогольного сп'яніння (Б).

9.14. Термінове повідомлення про випадок інфекційного захворювання, онкологічного захворювання (Б).

9.15. Протокол виявлення професійного захворювання (Б).

9.16. Рецепти на ліки, що застосовуються для лікування хворих із захворюваннями внутрішніх органів (Б).

 

Примітка:  А - навички, без оволодіння якими лікар-інтерн не може бути допущенний до державної заключної атестації.

   Б - навички, що підлягають обов'язковій перевірці під час  державної заключної   атестації.

 

 


БІЛЕТНА ПРОГРАМА

ЗАКЛЮЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ “ЛІКАР-СПЕЦІАЛІСТ” ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ"

 

1. ОСНОВНІ НОЗОЛОГІЧНІ ФОРМИ.

А. Хвороби органів дихання та клінічна алергологія.

1. Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Діагностика. Критерії бронхіальної обструкції. Диференційна діагностика. Програми лікування. Покази до госпіталізації. Реабілітаційна терапія. МСЕ.

2. Пневмонії: етіологія, патогенез, класифікація, варіанти перебігу, особливості клініки в залежності від виду збудника, віку хворих. Діагностика. Диференційна діагностика.

3. Пневмонії: ускладнення, диференційоване лікування. Реабілітація. Диспан­серизація.

4.  Рак легень: класифікація. Особливості клінічних проявів. Рання діагностика. Диференційна діагностика. Сучасні методи лікування. Тактика терапевта. МСЕ.

5. Синдром нічного апное: етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина. Диференційна діагностика. Сучасні методи лікування.

6. Бронхіальна астма: етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, диференційна діагностика.

7. Бронхіальна астма: диференційоване лікування, реабілітація, диспансеризація, МСЕ.

8. Астматичні стани при бронхіальній астмі, діагностичні критерії. Диференційна діагностика. Невідкладна допомога. Тактика терапевта.

9. Гостра дихальна недостатність Причини. Механізм розвитку. Особливості клініки. Диференційний діагноз. Невідкладна допомога.

10. Легенева недостатність. Класифікація. Діагностичні критерії.

11.Легеневе серце. Класифікація легеневої гіпертензії. Критерії діагнозу. Комплексне лікування. Інтенсивна терапія. Профілактика.

 12. Бронхоектатична хвороба: особливості клініки, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

13. Нагнійні захворювання легень. Абсцес і гангрена легень. етіологія, патогенез, особливості клінічного розвитку, диференційний діагноз, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

14. Легенева кровотеча. Діагностика. Невідкладна допомога. Тактика лікаря.

15. Хвороби плеври. Плеврити. Емпієма плеври. Етіологія, патогенез, особливості клінічних проявів. Діагностика, диференційний діагноз, диференційоване лікування, методи невідкладної допомоги. Покази до плевральної пункції та дренування порожнини плеври. Профілактика.

16.  Спонтанний пневмоторакс. Етіологія, патогенез, класифікація, особливості клініки, діагностика, диференційна діагностика, невідкладна допомога.

17. Інтерстиціальні захворювання легень. Фіброзуючі альвеоліти. Етіологія, патогенез, класифікація, особливості клініки, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

18. Паразитарні та грибкові захворювання легень. Етіологія, патогенез, класифікація, особливості клініки, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

19. Муковісцидоз. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки, діагностичні критерії, диференційна діагностика, лікування.

20. Саркоїдоз органів дихання: основні клінічні, лабораторні та рентгенологічні ознаки, диференційна діагностика, терапевтична тактика.

21. Тромбоемболія легеневої артерії: основні клінічні прояви, діагностика, диференційний діагноз, лікарська тактика, профілактика.

22. Легеневі гіпертензії: класифікація, основні клінічні прояви, діагностичні критерії, диференційна діагностика, терапевтична тактика.

23. Легенева недостатність: обструктивна, рестриктивна, змішана. Механізм розвитку гіпертензії малого кола кровообігу. Особливості клініки. Диференційний діагноз, диференційоване лікування.

24. Гострі респіраторні захворювання. Клінічна картина та діагностика основних форм і ускладнень. Лікування. Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

25. Анафілактичний шок. Сучасні підходи до класифікації, діагностики. Невідкладна допомога.

26. Алергічний риніт. Полінози. Набряк Квінке: клінічні прояви, діагностика, диференційний діагноз, лікування.

27.  Гострі   алергічні  реакції. Атопічний дерматит. Кропив’янка. Харчова алергія.: клінічні прояви, діагностика, диференційний діагноз, лікування.

28 Медикаментозна хвороба: етіологія, патогенез, клінічні прояви, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

 

Б. Хвороби органів кровообігу.

 1. Мітральні вади серця: етіологія, особливості гемодинаміки. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування, показання до оперативного лікування. МСЕ.

2. Аортальні вади: етіологія, особливості гемодинаміки. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування. МСЕ.

3. Комбіновані мітрально-аортальні вади серця: етіологія, особливості гемодинаміки. Клініка, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, показання до оперативного лікування. МСЕ.

4. Комбіновані мітрально-трикуспідальні вади серця: етіологія, особливості гемодинаміки та клінічної картини. Діагностика, диференційна діагностика. Лікування. МСЕ.

5. Вроджені вади серця (дефект міжпередсердної перетинки, дефект міжшлуночкової перетинки, незарощення Боталового протоку): клініка, діагностика, тактика терапевта, показання до оперативного лікуванння. МСЕ.

6. Вроджені вади серця (тріада та тетрада Фалло, стеноз легеневого стовбура): клініка, діагностика, диференційна діагностика, тактика терапевта, показання до оперативного лікування. МСЕ.

7. Коарктація аорти: гемодинаміка, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Тактика терапевта.

8. Інфекційні ендокардити: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика. Ускладнення, лікування, реабілітація, профілактика. МСЕ.

9. Міокардити: етіологія, патогенез, класифікація, особливості клініки різних міокардитів, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

10. Вторинні кардіоміопатії (міокардіодистрофії): етіологія, патогенез, класифікація, особливості клініки різних міокардіодистрофій, діагностика, диференційна діагностика. Диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

11. Первинні кардіоміопатії: класифікація, особливості клініки різних кардіоміопатій, діагностика, диференційна діагностика, лікування, МСЕ.

12. Перикардити: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностичні критерії, диференційна діагностика, лікування, МСЕ.

13. Есенціальна артеріальна гіпертензія: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

14. Симптоматичні артеріальні гіпертензії ендокринного походження: особливості патогенезу, клінічної картини, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, тактика терапевта.

15. Симптоматичні артеріальні гіпертензії ниркового походження:  патогенез, особливості клінічної картини, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

16. Симптоматичні артеріальні гіпертензії: класифікація. Особливості клініки артеріальних гіпертензій, обумовлених ураженням серця і великих судин, діагностика, диференційна діагностика, терапевтична тактика.

17. Соматоформна вегетативна дисфункція. Критерії диагнозу, диференційна діагностика, диференційоване лікування.  Профилактика.

18. Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія Діагностика, диференційна діагностика. Ускладнення. Невідкладна допомога. Лікування. Реабілітація.

19. Ішемічна хвороба серця: етіологія, патогенез, класифікація. Клініка, діагностика стенокардій, диференційна діагностика при болях в ділянці серця.

20. Ішемічна хвороба серця: диференційоване лікування хронічних форм ІХС, профілактика, МСЕ.

21. Ішемічна хвороба серця та інші захворювання серцево-судинної системи в практиці лікаря-терапевта поліклініки.

22. Інфаркт міокарда: етіологія, патогенез, класифікація. Клінічні варіанти. Діагностика, диференційна діагностика.

23. Q-інфаркт міокарда (великовогнищевий, трансмуральний): особливості перебігу, діагностика, диференційна діагностика, невідкладна допомога, лікування, реабілітація. МСЕ.

24. Не Q-інфаркт міокарда (дрібновогнищевий): особливості клініки, діагностичні критерії, диференційна діагностика. Тактика терапевта.

25. Інфаркт міокарда: ускладнення (кардіогенний шок, порушення ритму та провідності серця, гостра серцева недостатність, тромбоемболії, гостра аневризма серця, с-м Дреслера): клініка, діагностика, лікування.

26.   Аритмії серця: етіологія, патогенез, класифікація.

27. Фібриляція та тріпотіння передсердь. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.

28. Шлуночкова екстрасистолія. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Фібриляція шлуночків. Асистолія. Діагностика. Диференціальна діагностика. Лікування.

29. Блокади серця: етіологія, патогенез. Класифікація, клініка та ЕКГ-діагностика, диференційна діагностика, тактика терапевта. МСЕ.

30. Серцева недостатність: етіологія, патогенез, характер змін гемодинаміки, класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні класи за критеріями NYНА). Особливості лікування.

31. Гостра серцева недостатність. Серцева астма. Набряк легень. Тактика лікаря-терапевта. Діагностика. Алгоритми лікування.

32.   Гіпертензивні кризи. Загальні принципи терапії. Невідкладна допомога.

33. Сифілітичний аортит: особливості клінічних проявів в залежності від первинної локалізації процесу (аневризма аорти, недостатність аортального клапана, коронарна недостатність), діагноз, диференційний діагноз, лікування з врахуванням показів до хірургічного втручання.

34. Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика.

35. Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях серця.  Зупинка кровообігу та дихання. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація.

36.  Особливості ведення і реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань.

37. Патологічні порушення діяльності серцево-судинної системи в перименопаузальному періоді. Захворювання серцево-судинної системи у вагітних. Тактика лікаря. Методи профілактики.

38. Інфекційний ендокардит. Сучасні особливості перебігу. Диференційна діагностика. Тактика лікування.

39.   Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс). Кардіогенний шок. Причини. Діагностика. Невідкладна допомога. Тактика лікаря.

40.   Особливості перебігу серцево-судинних захворювань у хворих похилого та старечого віку.


 В. Ревматичні хвороби


 1. Ревматична лихоманка. Класифікація. Діагностичні критерії. Диференційна діагностика.  Диференційоване лікування. Тактика лікаря-терапевта. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз. Диспансеризація.

2. Хронічна ревматична хвороба серця: етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина, діагностичні критерії, диференційна діагностика, диференційоване лікування, диспансеризація, профілактика. МСЕ.

3. Системний червоний вівчак: етіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні прояви, варіанти перебігу, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. Диспансеризація. МСЕ.

4. Системна склеродермія: етіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні прояви, діагностика. Диференційна діагностика, диференційоване лікування. Диспансеризація. МСЕ.

5. Дерматоміозит (поліоміозит): етіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. Диспансеризація. МСЕ.

6. Ревматоїдний артрит: етіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні прояви, діагностичні критерії.

7. Ревматоїдний артрит: диференційна діагностика, ускладнення, прогноз. Сучасні програми лікування. Диспансеризація. МСЕ.

8. Вузликовий периартериїт: етіологія, патогенез, класифікація. Основні клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. Диспансеризація. МСЕ,

9. Геморагічний васкуліт: етіологія, патогенез, основні клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

10. Грануломатозні артериїти: класифікація, основні клінічні форми, діагностика, терапевтична тактика.

11. Хвороба Бехтєрєва (анкілозуючий спондилоартрит): патогенез, основні клінічні прояви, діагностичні критерії, терапевтична тактика.

12. Деформуючий остеоартроз: етіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні прояви, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

13. Дрібнокристалічні артропатії.Подагра. Хондрокальциноз: етіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні прояви, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

14. Реактивні поліартрити. Хвороба Рейтера. Паранеопластичні артропатії: основні клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

15.   Гострий біль (біль голови, у шиї, у спині, у м’яких тканинах): етіологія, патогенез, діагностичні критерії, диференційна діагностика, диференційоване лікування. Тактика лікаря-терапевта.

16.  Особливості перебігу ревматичних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

 

Г. Хвороби органів травлення

 1. Захворювання стравоходу. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Ахалазія кардії: основні етіологічні фактори, клініка, діагностика, диференційна діагностика . Терапевтичні аспекти лікування. МСЕ.

2. Хронічний гастрит: провідні етіологічні фактори, класифікація, основні клінічні синдроми, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

3. Функціональна шлункова диспепсія: провідні етіологічні фактори, класифікація, особливості клінічної картини, діагноз, диференційний діагноз, диференційоване лікування.

4. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки (пептична виразка): етіологічні фактори, патогенез, особливості клінічного перебігу, діагностика, диференційна діагностика. Диференційоване лікування, профілактика.

5. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки(пептична виразка): клінічні варіанти перебігу, диференційоване лікування, показання до хірургічного лікування, реабілітаційно-етапне лікування. МСЕ.

6. Клініка ускладнень виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Діагностика, диференційоване лікування, профілактика.

7. Рак стравоходу. Рак шлунка. Діагностика передракових станів в гастроентерології. Терапевтична тактика. Первинна та вторинна профілактика.

8. Хвороби оперованого шлунка: особливості перебігу, діагностика, диференційна діагностика. Диференційоване лікування ускладнень віддаленого періоду (демпінг-синдром, гіпоглікемічний синдром, гастрити культі шлунка, пептична виразка анастомозу, синдром привідної та відвідної петлі). МСЕ.

9. Хвороби кишок. Глютенова ентеропатія. Целіакія. Синдром надлишкового бактеріального росту: етіологія, патогенез, класифікація, особливості перебігу. Діагноз, диференційний діагноз, диференційоване лікування, диспансерний нагляд. МСЕ.

10. Дисбактеріоз кишечника: етіологія, патогенез, класифікація, особливості клінічного перебігу, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика.

11. Хвороба Крона. Класифікація. Особливості клінічного перебігу залежно від локалізації та морфологічних змін патологічного процесу, диференційний діагноз, диференційоване лікування.

12. Неспецифічний виразковий коліт: етіологія, патогенез, класифікація, особливості клініки, діагностичні критерії, диференційна діагностика, диференційоване лікування, реабілітація, МСЕ.

13. Дискінезії жовчного міхура та жовчновивідних шляхів: етіологія і патогенез, класифікація, особливості клінічної картини, діагностика. Диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика.

14. Хронічний холецистит, холангіти: етіологія, патогенез, клінічні варіанти перебігу, клінічні і лабораторні діагностичні критерії, диференційний діагноз, диференційоване лікування, реабілітація, МСЕ.

15. Жовчнокамяна хвороба: етіологія, патогенез, особливості клініки, ускладнення, тактика терапевта. Показання до хірургічного лікування, профілактика.

16. Післяхолецистектомічний синдром: етіологія, патогенез, основні клінічні прояви, диференційоване лікування, профілактика.

17. Хронічні гепатити: етіологічні фактори, патогенез, патоморфологія, класифікація, основні клінічні та клініко-лабораторні синдроми, діагностика, диференційоване лікування, диспансеризація,  МСЕ.

18. Алкогольна хвороба печінки. Алкогольна кома. Патогенез, особливості клініки. Діагностичні критерії, диференційна діагностика. невідкладна допомога, лікування. Тактика лікаря. Прогноз, реабілітація.

19. Синдром холестазу. Диференційний діагноз жовтяниць.

20. Цирози печінки: етіологія, патогенез, патоморфологія, класифікація, особливості клініки в залежності від виду цирозу, ускладнення.

21. Цирози печінки: основні клінічні та лабораторні синдроми, діагностичні критерії різних варіантів цирозу печінки, диференційний діагноз, диференційоване лікування, диспансеризація. МСЕ.

22. Ускладнення цирозів печінки: клініка, діагностика, терапевтична тактика.

23. Захворювання гепатобіліарної системи в практиці лікаря-терапевта поліклініки.

24. Злоякісні пухлини гепатобіліарної системи. Рак підшлункової залози. Рак кишківника.: особливості клінічної картини, можливості ранньої діагностики, тактика терапевта.

25. Хронічний панкреатит: етіологія, патогенез. Класифікація, особливості клінічної картини, діагноз, диференційна діагностика, лікування в залежності від форми захворювання, періоду хвороби. Профілактика. Диспансеризація. МСЕ.

26. Синдром «гострого живота» в практиці лікаря-терапевта. Кров у випорожненні. Тактика терапевта.

27. Функціональна кишкова диспепсія. Синдром подразненої кишки. Диференційний діагноз, диференційоване лікування.

27. Особливості перебігу захворювань органів травлення у осіб похилого та старечого віку.

 

Д. Хвороби нирок.

 1. Хронічний пієлонефрит: етіологія, патогенез, класифікація, особливості клінічного перебігу, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика. Амбулаторний нагляд  та протирецидивна терапія.

2. Гострий дифузний гломерулонефрит: етіологія, патогенез, класифікація, особливості клінічної картини, діагностика, лікування. Соціально-професійна реабілітація хворих.

3. Хронічний дифузний гломерулонефрит: етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина в залежності від форми хвороби, диференційоване лікування. МСЕ.

4.  Хронічна хвороба нирок. Поняття. Класифікація. Тактика терапевта.

5. Нефротичний синдром. Диференційна діагностика. Патогенетична і симптоматична терапія.

6. Нирковокамяна хвороба: етіологія, патогенез, особливості клініки, діагностика, диференційна діагностика, ускладнення. Показання до хірургічного лікування, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

7. Гостра затримка сечі. Ниркова еклампсія.Гостра ниркова недостатність: етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви, діагностичні критерії. Невідкладна допомога, профілактика, МСЕ.

8. Хронічна ниркова недостатність: етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви, діагностика, лікування в залежності від стадії хвороби, профілактика. МСЕ.

9. Нефропатія вагітних. Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих  похилого та старечого віку.

 

Е. Хвороби системи кровотворення.

 

1. Залізодефіцитні анемії: етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви сидеропенії, діагностика, диференційна діагностика, сучасні методи лікування, профілактика.

2. В12-дефіцитні анемії: етіологія, патогенез, класифікація, характерні клінічні та лабораторні ознаки мегалобластних анемій, діагностика, диференційна діагностика, лікування. МСЕ.

3. Гемолітичні анемії: основні етіологічні фактори розвитку, класифікація, клінічні та лабораторні діагностичні критерії, диференційний діагноз, диференційоване лікування. МСЕ.

4. Гіпо-, апластичні анемії: етіологічні фактори розвитку, класифікація, специфічні клінічні прояви, сучасні методи діагностики, диференційоване лікування. МСЕ.

5. Хронічний мієлолейкоз: сучасні аспекти етіології і патогенезу, основні клінічні та лабораторні критерії, бластний криз (клініко-лабораторні зміни), діагностика, диференційний діагноз, диференційоване лікування. МСЕ.

6. Поліцитемія: етіологія, патогенез, класифікація, сучасні методи діагностики, диференційоване лікування. МСЕ.

7. Симптоматичні еритроцитози: етіологічні фактори розвитку, класифікація, диференційна діагностика, тактика терапевта.

8. Хронічний лімфолейкоз: етіологія, патогенетичні фактори розвитку, класифікація, основні клініко-лабораторні прояви, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

9. Парапротеїнемічні гемобластози: класифікація, характерні клінічні та лабораторні прояви, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

10. Гострі лейкози: сучасні теорії розвитку, класифікація, основні клінічні синдроми, цитогістологічні та цитохімічні критерії діагностики, сучасні методи лікування. МСЕ.

11. Гострі нелімфобластні лейкози: класифікація, основні клінічні прояви, критерії клінічної та цитохімічної диференційної діагностики, сучасні форми поліхіміотерапії. МСЕ.

12. Лімфогранулематоз: етіологія, патогенез, класифікація, характерні клінічні прояви, цитогістологічна діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

13. Геморагічні діатези: етіологія, патогенез. Класифікація, геморагічні тести діагностики тромбоцитопеній і коагулопатій, диференційоване лікування ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури. МСЕ.

14. Гемофілія: етіологія, патогенез, класифікація, характерні клінічні та лабораторні ознаки, діагностика. Диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

15. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові: етіологія, патогенез, класифікація, клінічні прояви в залежності від стадії розвитку, лабораторні діагностичні критерії, диференційоване лікування. МСЕ.

16. Кровотечі та крововтрата. Показання, правила та техніка переливання компонентів крові та кровозамінників.

17. Лімфаденопатії. Класифікація. Діагностичні критерії. Лікарська тактика, вимоги до біопсії лімфатичних вузлів.

18.  Лейкемоїдні реакції. Лейкопенії. Агранулоцитоз. Причини. Класифікація. Діагностичні критерії. Тактика терапевта. 


 Є. Хвороби ендокринної системи та обміну речовин.

 1. Дифузний токсичний зоб. Тиреоїдити. Eпідеміологія, патогенез, класифікація, основні клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування. Показання до оперативного лікування. Диспансеризація. МСЕ.

2. Гіпотиреоз. Мікседематозна кома. Eтіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні прояви, діагностика, лікування.

3. Цукровий діабет: етіологія, патогенез. Класифікація, діагностичні критерії.   Особливості перебігу інсулінзалежного цукрового діабету. Діабетичні мікро- і макроангіопатії. Діабетичні нейропатії. Ускладнення, диференційна діагностика. Комплексне лікування. Профілактика. МСЕ.

4. Коми при цукровому діабеті. Діагностика. Тактика лікаря. Невідкладна допомога.

5. Хвороби гіпофіза та гіпоталамуса. Гіпоталамічний синдром. Гіпоталамо-гіпофізарна кахексія. Акромегалія. Хвороба Іценко-Кушинга. Гіперпролактинемія. Діагностика. Нецукровий діабет. Принципи лікування.

6. Феохромоцитома. Синдром Іценко-Кушинга. Первинний альдостеронізм: патогенез, особливості клініки в залежності від форми захворювання, діагностичні критерії, диференційна діагностика, диференційоване лікування. Показання до оперативного лікування. МСЕ.

7. Хвороба Аддісона: етіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

8. Ожиріння: етіологія, патогенез, класифікація, основні клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика. Диференційоване лікування, профілактика.

9. Тиреотоксичний криз. Гостра недостатність наднирникових залоз. Діагностика. Тактика лікаря. Інтенсивна терапия.

10. Клімакс. Патологічний клімакс. Остеопенічний синдром. Остеопороз. Діагностика. Тактика терапевта.

 

ІІ. Професійні хвороби.

 1. Профпатологія. Поняття. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих факторів, класифікація професійних хвороб.

2. Професійна бронхіальна астма: етіологічні фактори, механізми розвитку, особливості клініки, діагностика, диференційоване лікування, профілактика, МСЕ

3. Пневмоконіози: класифікація, етіологія, патогенез, основні клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

4. Силікоз: класифікація, особливості клініки, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

5. Хронічні пилові бронхіти. Екзогенні альвеоліти. Етіологія, патогенез, основні клінічні прояви, ускладнення, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

6. Вібраційна хвороба: етіологія, патогенез, основні клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика,  диференційоване лікування. МСЕ.

7. Хронічна інтоксикація свинцем та його сполуками: етіологія, патогенез, основні клінічні прояви. Діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування. МСЕ.

8.  Хвороби, викликані переохолодженням: етіологія, патогенез, основні клінічні прояви, диференційна діагностика, лікування. МСЕ.

 

III. РАДІАЦІЙНА МЕДИЦИНА.

 1. Гостра променева хвороба: класифікація, особливості клініки, діагностика гострого опромінення, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика. МСЕ.

2. Хронічна променева хвороба: патогенез, клініка, діагностика, лікування.

3. Гігієнічні аспекти радіаційної безпеки та ядерних аварій. Диспансеризація осіб, які постраждали від радіаційного опромінення.

4. Віддалені наслідки опромінення.

5. Радіаційні ураження внаслідок внутрішнього опромінення радіонуклідами: клі­ніка, діагностика, лікування, профілактика.


 ІV. ТУБЕРКУЛЬОЗ

 1. Диференційна діагностика туберкульозу легень з периферичним раком легень та доброякісними пухлинами (тератомами).

2. Диференційна діагностика кавернозного та фіброзно-кавернозного туберкульозу легень.

3. Проба Манту, її клінічне значення, інтерпретація.

4. Раннє виявлення туберкульозу. Диференційна діагностика.

5. Диференційна діагностика, невідкладна допомога, тактика терапевта при кровохарканні.

6. Диференційна діагностика при легеневій кровотечі. Невідкладна допомога при легеневій кровотечі у хворих на туберкульоз органів дихання.

7. Профілактика туберкульозу (специфічна профілактика, робота у вогнищах туберкульозної інфекції).

8. Визначення первинного туберкульозу. Клініко-рентгенологічні форми туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів.

9. Основні принципи лікування хворих на туберкульоз. Найбільш ефективні протитуберкульозні препарати.

10. Диференційна діагностика інфільтративного туберкульозу легень з пневмонією та еозинофільним інфільтратом.

11. Диференційна діагностика дисемінованого туберкульозу легень із саркоїдозом і силікозом.

12. Критерії обовязкового діагностичного мінімуму для діагностики туберкульозу органів дихання.

13. Принципи ДОТС-стратегії. Особливості ведення вагітних, хворих похилого та старечого віку на туберкульоз.

 

V. ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

 1. Патогенез, епідеміологія і клініка ВІЛ-інфекції. Принципи діагностики. Методи профілактики.

2. Вірусні гепатити: епідеміологія, класифікація, лабораторна діагностика, диференційоване лікування, профілактика.

3. Харчові токсикоінфекції. Ботулізм. Дизентерія. Сальмонельоз: епідеміологія, класифікація, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика.

4. Дифтерія: етіологія, епідеміологія, патогенез, основні клінічні прояви, класифікація, діагностика, лікування, профілактика.

5. Гарячкові стани та гіпертермії в клініці внутрішніх хвороб, тактика терапевта.

6. Менінгококова інфекція. Принципи діагностики, лікування, профілактики.

7. Тифи. Чума. Сибірка. Тактика лікаря при виявленні особливо небезпечних інфекцій.

8. Системні інфекційні захворювання (виспний тиф, холера, бруцельоз). Епідеміологія, класифікація, діагностика, диференційна діагностика, диференційоване лікування, профілактика.

9. Організація невідкладної допомоги при особливо небезпечних інфекціях.

 

VI. ІМУНОЛОГІЯ

 1. Імунні зміни при захворюваннях внутрішніх органів. Сучасні методи діагностики.

2. Клітинні та гуморальні фактори імунітету.

3. Механізм алергічних реакцій уповільненого типу.

4. Механізм реакцій негайного типу (анафілактичні реакції).

 

VII. ГЕРОНТОЛОГІЯ І ГЕРІАТРІЯ

 1. Старіння і його вплив на особливості клінічних проявів, діагностику і лікування захворювань органів травлення у осіб похилого і старечого віку.

2. Місце геріатрії в клініці внутрішніх хвороб. Медико-соціальні питання геронтології та геріатрії.

 

VIII. ДІАГНОСТИКА І ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

 1. Диференційна діагностика при легеневому інфільтраті.

2. Диференційна діагностика при задусі у хворих з легеневою дисемінацією.

3. Диференційна діагностика при бронхообструктивному синдромі.

4. Диференційна діагностика при раптовій задусі.

5. Диференційна діагностика при набряку легень.

6. Диференційна діагностика при випоті в плевральну порожнину.

7. Диференційна діагностика при тромбоемболії легеневої артерії.

8. Диференційна діагностика при кардіалгіях.

9. Диференційна діагностика шумів, виявлених при аускультації серця.

10. Диференційна діагностика при кардіомегаліях.

11. Диференційна діагностика при хронічній недостатності кровообігу.

12. Диференційна діагностика при артеріальних гіпертензіях.

13. Диференційна діагностика при порушеннях серцевого ритму.

14. Диференційний діагноз при порушенні ковтання.

15. Диференційний діагноз при стравохідно-шлунково-кишкових кровотечах.

16. Диференційний діагноз при шлунковій і легеневій кровотечах.

17. Диференційний діагноз при діареї.

18. Диференційний діагноз при синдромі недостатності всмоктування.

19. Диференційний діагноз при закрепах.

20. Тактика терапевта при кишковій кровотечі, етапи діагностики.

21. Синдром “подразненої товстої кишки”. Диференційний діагноз.

22. Диференційний діагноз при гепатолієнальному синдромі.

23. Диференційний діагноз при захворюваннях, які перебігають з синдромом жовтяниці.

24. Діагностична тактика при гепатомегаліях.

25. Диференційна діагностика при асцитах.

26. Диференційна діагностика при нефротичному синдромі.

27. Критерії оцінки функціонального стану нирок, основні методи дослідження і їх тлумачення.

28. Диференційна діагностика при патологічному сечовому осаді.

29. Диференційна діагностика кольок, що супроводжуються гарячкою.

30. Диференційна діагностика при протеїнурії.

31. Диференційна діагностика анемій.

32. Диференційна діагностика гемолітичних анемій.

33. Диференційна діагностика при лімфоаденопатіях.

34. Диференційна діагностика при суглобовому синдромі.

35. Диференційна діагностика при геморагічному синдромі.

36. Диференційна діагностика при гарячці невідомого генезу.

37. Диференційний діагноз між системним червоним вівчаком і ревматоїдним артритом.

38. Диференційний діагноз між ревматизмом і ревматоїдним артритом.

39. Диференційний діагноз між абсцесом легень, туберкульозом легень і раком легень.

 

IX. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ І ДОПОМОГА ПРИ НИХ. КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ.

 1. Невідкладна допомога при легеневих кровотечах і кровохарканні.

2. Причини розвитку астматичних станів при бронхіальній астмі, клінічні варіанти. Методи інтенсивної терапії при різних варіантах і стадіях астматичного стану.

3. Діагностика і невідкладна терапія при тромбоемболії легеневої артерії.

4. Діагностика і невідкладна терапія при спонтанному пневмотораксі.

5.Класифікація, клініка і діагностика гіпоксій.

6. Діагностика та невідкладні лікарські заходи при гострих лейкозах.

7. Діагностика та інтенсивна терапія кардіогенного шоку.

8. Диференційоване лікування артеріального гіпертензивного кризу.

9. Принципи інтенсивної терапії при набряку легень різного походження.

10. Невідкладні лікарські заходи при затяжному ангінозному приступі.

11.Невідкладні лікарські заходи при гострих порушеннях ритму (пароксизмальних тахікардіях, блокадах та інших).

12. Поняття “гострого живота”. Патогенез і клінічна картина. Тактика терапевта при виявленні гострої хірургічної патології органів черевної порожнини.

13. Діагностика і лікарська тактика при стравохідно-шлунково-кишковій кровотечі.

14.Діагностика і лікарська тактика при жовчній кольці.

15. Діагностичні критерії і лікарська тактика при печінково-клітинній недостатності.

16. Гостра печінкова недостатність: діагностика, невідкладна терапія.

17. Активатори метаболізму. Препарати їх застосування.

18. Інтоксикація серцевими глікозидами. Клініка. Лікування.

19. Показання до проведення штучної вентиляції легень та гіпербаричної оксигенації. Токсичні властивості кисню.

20. Основні принципи діуретичної терапії.

21. Тиреотоксична криза: клініка, діагностика, невідкладна терапія.

22. Фармакологічна корекція порушень водного балансу в організмі.

23. Основні принципи фібринолітичної терапії, вибір препарату.

24. Інгаляційна оксигенотерапія, методи та правила проведення. Ентеральна оксигенотерапія.

25. Клінічна фармакологія діуретиків калійзберігаючої дії.

26. Попередження та корекція ускладнень нестероїдної протизапальної терапії. Основні принципи.

27. Основні принципи антикоагулянтної терапії. Вибір препарату.

28. Фармакодинаміка глюкокортикоїдів, побічні ефекти, способи їх корекції.

29. Фармакодинаміка основних груп ліків, що застосовуються для лікування порушень бронхіальної прохідності.

30. Клінічна фармакологія антиагрегантів.

31. Принципи раціонального вживання хіміопрепаратів антимікробної дії.

32. Клінічна фармакологія цукорзнижуючих препаратів (інсулін, розрахунок дози, пероральні препарати).

33. Антибактеріальна терапія препаратами групи пеніцилінів. Можливі ускладнення.

34. Патогенез, клініка, реанімація та інтенсивна терапія при ураженні електричним струмом і блискавкою.

35. Антибактеріальна терапія препаратами групи левоміцетину.

36. Антибактеріальна терапія препаратами групи цефалоспоринів.

37. Клінічна фармакологія тіазидних діуретиків. Застосування.

38. Тактика лікування діуретиками в залежності від стадії недостатності кровообігу.

39. Реанімація та інтенсивна терапія при утопленні в морській та прісній воді.

40. Особливості дії та вживання ліків в похилому та старечому віці.

41. Особливості дії ліків при цирозі печінки.

42. Антибактеріальна терапія препаратами групи тетрациклінів.

43. Профілактика ускладнень фармакотерапії.

44. Негативна дія ліків при вагітності.

45. Інтенсивна терапія при судомному та гіпертермічному синдромах.

46. Вплив етилового спирту на дію медикаментозних препаратів.

47. Взаємодія окремих ліків при їх одночасному вживанні.

48. Фармакодинаміка та принципи призначення транквілізаторів, нейролептиків при соматичних захворюваннях.

49. Клінічна фармакологія проносних засобів.

50. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів.

51. Тактика терапевта при медикаментозній хворобі.

52. Клінічна фармакологія бета-адреноблокаторів. Застосування.

53. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування гострої серцевої недостатності.

54. Клінічна фармакологія альфа-адреноблокаторів.

55. Клінічна фармакологія антагоністів кальцію.

56. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування анафілактичного шоку.

57. Клінічна фармакологія ліків, що застосовуються для лікування гемотрансфузійного шоку.

58. Патогенез, клінічний перебіг та інтенсивна терапія гострих отруєнь грибами. Рання діагностика гострої печінкової недостатності.

59. Діабетична кетоацидотична кома. Патогенез, клініка, невідкладна допомога.

60. Діабетична гіперосмолярна кома. Патогенез, клініка, невідкладна допомога.

61. Реанімація та інтенсивна терапія при механічній асфіксії.

62. Гіпоглікемічна кома. Патогенез, клініка, невідкладна допомога.

63. Застосування екстракорпоральних методів лікування при захворюваннях внутрішніх органів.

64. Комбіноване застосування антиангінальних засобів (нітрати, антагоністи кальцію, бета-адреноблокатори).

65. Активатори метаболізму, препарати, їх застосування.

66. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів.

67. Антибактеріальна терапія препаратами групи цефалоспоринів.

68. Ферментні засоби, які застосовуються при захворюваннях шлунка, кишечника, підшлункової залози.

69. Клінічна фармакологія ліків, які застосовуються для лікування артеріальних гіпертензивних кризів.

70. Клінічна фармакологія засобів, які використовуються для корекції кислотно-лужного стану та іонної рівноваги в організмі.

71. Клінічна фармакологія ліків, які застосовуються при пароксизмальних надшлуночкових тахікардіях.

72. Клінічна фармакологія ліків, які пригнічують кислотоутворюючу функцію шлунка. Диференційоване застосування при виразковій хворобі.


 X. ІНШІ ПИТАННЯ

 1.  Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні директивні документи, що визначають діяльність органів та установ охорони здоров’я.

2. Загальні питання організації медичної допомоги населенню України. Принципи роботи лікувально - поліклінічних закладів. Стаціонарна та амбулаторна терапевтична допомога.

3.  Функціональні обов’язки дільничного лікаря-терапевта. Оформлення медичної документації. Статистична звітність. Санітарно-освітня робота.

4. Профілактичні та реабілітаційні державні програми. Реабілітація терапевтичних хворих.

5.  Денні стаціонари та стаціонари вдома як сучасні форми надання терапевтичної допомоги населенню. Наступність у роботі підрозділів терапевтичної служби.

6.   Диспансеризація. Планування, аналіз ефективності.

7.   Принципи лікарсько-трудової експертизи. Експертиза тимчасової та постійної втрати працездатності.

8.  Стандарти діагностики і лікування. Застосування принципу доказовості у внутрішній медицині.

9. Наказ МОЗ України №258 від 03.07.01р. «Про затвердження типових інструкцій, щодо заповнення форм первинної медичної документації лікувально  - профілактичних закладів».

10. Наказ МОЗ України №507 від 28.12.2002р. «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги»;

11. Наказ МОЗ України №24 від 17.01.2005р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»;

12. Наказ МОЗ України №271 від 13.06.2005р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія»;

13. Наказ МОЗ України №593 від 02.12.2004р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Нефрологія»;

14. Наказ МОЗ України №436 від 03.07.2006р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія»;

15. Наказ МОЗ України №128 від 19.03.2007р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія»;

16. Наказ МОЗ України №432 від 03.07.2006р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Алергологія ».

17. Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.07. «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорий».

18. Наказ МОЗ України, АМН України, Міністерства праці та соціальної політики України . №374/68/338 від 29.12.2000. «Про затвердження інструкції про застосування переліку професійних захворювань»

19. Про затвердження переліку професійних захворювань: Постанова Кабінету Міністрів України №1662 від 8.11.2000.

20. Наказ МОЗ України № 676 від 13.10.2006р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ревматологія».

21. Нормативні документи, які регламентують діяльність терапевтичної служби щодо профілактики інфекційних захворювань. Наказ МОЗ України № 48 від 03.02.06 р. “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості і обігу медичних імунобіологічних препаратів”.

22. Діяльність терапевта щодо діагностики, лікування і профілактики захворювань системи кровотворення. Наказ МОЗ України № 214 від 17.07.96 р. “Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості гематологічної допомоги населенню України”.

23. Діяльність терапевта щодо діагностики, лікування, профілактики артеріальних гіпертензій. Указ Президента України про "Програму профілактики та лікування артеріальних гіпертензій в Україні" від 4.02.99 р. № 117/99, Наказ МОЗ України та АМН України "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання "Програми …" від 30.03.99 р. № 74/18.

24. Наказ МОЗ України від 09.06.2006 р. № 385 "Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз".

25. Наказ МОЗ України від 09.06.2006 р. № 384 "Про затвердження протоколів надання медичної допомоги хворим на туберкульоз".

26. Наказ МОЗ України від 24.05.2006 р. № 318 «Про затвердження протоколів по впровадженню DOTS-стратегії України».

27. Наказ МОЗ України від 14.02.2002 р.  № 54 ”Про затвердження класифікації захворювань органів системи кровообігу”

28. Наказ МОЗ України від 10.08.98 р. № 247 (Додаток 1: "Інструкція для лікаря-практика по виявленню і проведенню вторинної профілактики гіпертонічної хвороби (ессенціальної гіпертензії та вторинних симптоматичних артеріальних гіпертензій").

29. Наказ МОЗ України №168 від 03.05.2001 „Про  оптимізацію  диспансеризації  населення  на етапі  реформування  системи  охорони  здоров‘я в Україні”.

30. Наказ МОЗ України № 297 від 30.07.2002 „Про вдосконалення медичної  допомоги  хворим  з цереброваскулярною патологією”.

31. Наказ МОЗ України від  28.12.02. №507 Нормативи надання  медичної  допомоги  населенню в  амбулаторно-поліклінічних закладах за спеціальністю „Ендокринологія.”

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Накази Міністерства охорони здоров’я України, стандарти і протоколи діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.
 2. Офіційна доказова практично-орієнтована медична інформація, яку містять видання:

¾     газети:“Здоров’я України”;“Ваше здоров’я”;“Медичний вісник України”;“Medicus Amicus”;

¾     журнали:“Therapia;“Архів клінічної та експериментальної медицини”;“Астма і алергія”; “Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування”;“Інфекційні хвороби”;“Клиническая медицина” “Клінічна інформатика і теле­медицина”, “Ліки України”; “Лікувальна справа”; “Лікування та діагностика”; “Медицина світу”; “Медичний всесвіт”; “Нове в гематології та трасфузіології”; “Онкологія”; “Променева діагностика, променева тера­пія”;“Радіологічний вісник”; “Український кардіологічний журнал”; “Український медичний часопис”; “Український пульмонологічний журнал”; “Український терапевтичний журнал”.

 1. А. В. Шпектор. Кардиология. Клинические лекции / А.В. Шпектор, Е.Ю. Васильева. – М.: АСТ, Астрель, 2008. – 768 с.
 2. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. - Киев: Здоров'я,2002.- Т.2.-989 с.
 3. Бартлетт Дж. Антимикробная терапия. Карманный справочник / Дж. Бартлетт; пер. с англ. Н. Г. Ивановой и А. В. Снеговской; под ред. канд. мед. наук В.А. Ананича. – М.: Практика, 2007. – 440 с.
 4. Белялов Ф.И. Лечение сочетанных расстройств / Белялов Ф.И. – [4-е изд.] – М.: Медицинская книга; Н. Новгород: Издательство НГМА; Иркутск, 2007. – 340 с.
 5. Балаболкин М.И. Эндокринология / М. Балаболкин. – М.: Универсум паблишинг, 2005. – 500 с.
 6. Боголюбов В.М., Общая физиотерапия / В. Боголюбов, Г. Пономаренко. – [3-е изд., пер. и доп.] – М.: Медицина, 2006. – 432 с.
 7. Болезни сердца: Руководство для врачей / [Оганов Р.Г., Фомина И.Г., Алекян Б.Г. и др.; Под ред. Р.Г. Оганова, И.Г. Фоминой]. – М.: Литтерра, 2006. – 1328 с.
 8. Вахтагнишвили Р.В. Гастроэнтерология. Заболевания желудка / Р.В. Вахтангишвили. – М.: Феникс, 2007. – 669 с.
 9. Внутрішня медицина: Підручник: у 3 т.-Т. І  /К. М. Амосова, О.Я. Бабак, В.М. Зайцева та ін.: за ред. проф. Амосової К. М. – К.: Медицина, 2008.- 1056 с.
 10. Внутрішня медицина: Терапія: Підручник / [Н.М. Середюк, І.П. Вакалюк, О.С. Стасишин та ін.] – К.: Медицина, 2006. – 688 с.
 11. Внутрішні хвороби./За ред.проф.Глушка Л.В.в 2-х т.,Ів-Франківськ, 2004.
 12. Г. А. Григорьева. Болезнь Крона / Г. А. Григорьева, Н. Ю. Мешалкина. – М.: Медицина, 2007. – 184 с.
 13. Гематологія і трансфузіологія /під ред.проф.Гайдукової С.М.– К.:ВП “Три крапки,2001.-725 с.
 14. Губергриц Н.Б., Христич Т.Н. Клиническая гастроэнтерология. - Донецк: Лебедь, 2000.-416 с.
 15. Гастроэнтерология: схемы лечения / Под общ. ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. – М.: Литтерра, 2006. – 160 с. - (Серия: Рациональная фармакотерапия).
 16. Давидович О.В. Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології (класифікації, препарати, схеми лікування) / О. Давидович, Н. Давидович. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – 318 с.
 17. Дядык А.И., Багрий А.Э. Хроническая сердечная недостаточность в современной клинической практике.- Донецк: КП „ Регион”, 2005.- 549 с.
 18. Ішемічна хвороба серця – стенокардія: навчальний посібник / Під ред. проф. О.І. Дядика. - Донецьк: КП Регіон, 2005.-132 с.
 19. Ивашкин В. Т. Алкогольно-вирусные заболевания печени / В. Ивашкин, М. Маевская. – М.: Литтерра, 2007. – 160 с.
 20. Ивашкин В.Т. Болезни суставов. Пропедевтика, дифференциальный диагноз, лечение / В. Ивашкин, В. Султанов. – М.: Литтерра, 2005. – 544 с.
 21. Илларионов В.Е., Симоненко В.Б. Современные методы физиотерапии / В. Илларионов, В. Симоненко. – М.: Медицина, 2007. – 176 с.
 22. Коломоєць М.Ю., Хухліна О.С. Професійні хвороби, 2004р.
 23. Клинические рекомендации. Кардиология / Под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 640 с.
 24. Клинические рекомендации. Пульмонология / Под ред. А.Г. Чучалина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 240 с.
 25. Клинические рекомендации. Ревматология / под ред. Е.Л. Насонова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 288 с.
 26. Козырев М.А., Марковская И.М. Гастродуоденальные язвы / М.А. Козырев, И.М. Марковская. – М., 2007. – 139 с.
 27. Компендиум 2007. Лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. – К.: Морион, 2007. – 1920 с..
 28. Кушаковский М.С. Аритмии сердца. Нарушение сердечного ритма и проводимости / М. Кушаковский. – СПб.: Фолиант, 2007. – 672 с.
 29. Медикаментозне лікування стабільної стенокардії.  Методичні рекомендації Робочої групи з проблем атеросклерозу та хронічних форм ІХС Асоціації кардіологів України. – К., 2008. – 64 с.
 30. Мухин Н.А. Интерстициальные болезни легких / Н.А. Мухин. – М.: Литтерра, 2007. – 432 с.
 31. Неблагоприятные побочные реакции лекарственных средств [Рейхарт Д.В., Белоусов Ю.Б., Белоусов Д.Ю. и др.]: под общ. ред. Д.В. Рейхарта. – М.: Литтерра, 2007. – 256 с.
 32. Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / [Амосова Е.Н., Безродный Б.Г., Бурьянов А.А., Венцковский Б.М.]: под ред. Ф.С. Глумчера, В.Ф. Москаленко. – К.: Медицина, 2008. – 664 с.
 33. Нейко Є.М. та ін. Хронічний пієлонефрит: клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування / Є.М. Нейко, Д.П. Соломчак, А.Г. Шевчук. – Івано-Франківськ, 2004 – 144с.
 34. Нейко Є.М. та ін. Аритмії серця: монографія / Є.М. Нейко, І.Г. Купновицька, І.П. Вакалюк. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2004. – 144с.
 35. Нейко Є.М. та ін. Медицина катастроф. Базові схеми лікування невідкладних станів: навч. посібник / Є.М. Нейко, О.В. Волошинський, І.І. Тітов. – Івано-Франківськ. 2003 – 170с.
 36. Нетяженко В.З. «Класифікації внутрішніх хвороб», Київ.- 2005.- 456 с.
 37. Обструктивные заболевания легких: образовательная программа для врачей / Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, А.М. Полянская, А.Н. Туманов. - Київ, 2004.
 38. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. - М.: Мед. лит.,2008.-Т. 6.
 39. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. - М.: Мед. лит.,2007.-Т. 7.
 40. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. - М.: Мед. лит.,2007.-Т. 8.
 41. Орлов В.Н. Руковоство по электрокардиографии. - М.: Медицина, 2009. - 526 с.
 42. Палмер В.А. Ультразвуковая диагностика внутренних органов.  - Женева, 2002.
 43. Питерс-Хармел Э. Сахарный диабет: диагностика и лечение / Э. Питерс-Хармел, Р. Матур; пер. с англ. под ред. Н.А. Федоровой. – М.: Практика, 2008. – 496 с.
 44. Передерий В.Г.,Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини.Підручник — Вінниця:Нова книга, 2010.-т.І-ІІІ
 45. Прощаев К.И. Избранные лекции по гериатрии / К.И.Прощаев, А.Н.Ильницкий, С.С.Коновалов; Под ред. В.Х.Хавинсона. – М.: Прайм-Еврознак, 2008. – 778 с.
 46. Посібник з ендокринології: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.М. Боднар, Ю.І. Комісаренко, Г.П. Михальчишин, В.Є. Мілер’ян, О.М. Приступюк; За ред.:П.М.Боднара, С.Д.Максименка.–К.:Здоров’я,2004.–181с. – Бібліогр.: с. 179.
 47. Принципи ведення хворих з фібриляцією та тріпотінням передсердь. Рекомендації Асоціації кардіологів України. - 2005. - 46 с
 48. Рациональная фармакотерапия неотложных состояний / [Брискин Б.С., Верткин А.Л., Алексанян Л.А. и др.]. – М.: Литтерра, 2007. – 648 с. - (Серия: Рациональная фармакотерапия)
 49. Ревматичні хвороби та синдроми / [Свінцицький А.С., Яременко О.Б., Пузанова О.Г., Хомченкова Н.І.] – К.: Книга плюс, 2006. – 680 с.
 50. Рекомендації Української асоціації кардіологів з діагностики та профілактики хронічної серцевої недостатності у дорослих. – К.: Четверта хвиля, 2006. – 48 с.
 51. Регеда М.С. Бронхіальна астма / М.С. Регеда. – [3-тє вид., доп. та перероб.] - Львів: Сполом, 2009. – 136 с.
 52. Свіщенко Є.П., Багрій А.Е., Єна Л.М. та ін. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії : Посібник до Нац. програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії.-К., 2004.-80 с.
 53. Сучасна практика внутрішньої медицини. Ведення хворих із хворобами системи кровообігу/І.П.Вакалюк, М.М.Островський. - Івано-Франківськ, 2010. - 156с.
 54. Справочник пульмонолога и фтизиатра. Лекарственные препараты. Практическое пособие. / Ю.И. Фещенко, В.М. Мельник. – К.: ПЦ “Плеяда”, 2003, 500с.
 55. Стандарти в гематології. / За ред. Виговської Я.І., Новака В.Л. – Львів: ПП. “Кварт,2002.-165 с.
 56. Стародуб Є.М. і співавт. Алгоритм діагностики і лікування захворювань органів травлення. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 164 с.
 57. Сумин С.А. Неотложные состояния / С. Сумин. – [6-е изд., перераб. и доп.] – М.: МИА, 2006. – 800 с.
 58. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М.Мостового. -Вид.7,доп.і пер.-Вінниця: ДПДКФ,2009.-480 с.
 59. Фармакотерапевтический справочник гастроентеролога.Лекарственные препараты.Практич. пособ. по гастроэнтерологии. /  Свинцицкий А.С., Бабак О.Я. – К.: ПЦ “Плеяда”, 2008, 422 с.
 60. Фещенко Ю.І. Основи інгаляційної терапії при хронічному обструктивному бронхіті та бронхіальній астмі: Посіб. для студ. та лікарів / Ю.І. Фещенко, Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна; Ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Дніпропетр. держ. мед. акад.. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2007. – 71 с.: іл. – Бібліогр.: с. 69-71.
 61. Хоффбранд В. Гематология. Атлас-справочник / В. Хоффбранд, Петит Дж.; пер. с англ. под ред. Е. Р. Тимофеевой.- М.: Практика, 2007. – 408 с.
 62. Чопей І.В., Долгош М.Ю.  «Приклади формулювання та кодування діагнозів при хворобах внутрішніх органів».- Ужгород, 2009.- 131с.