Квасницька Ольга Борисівна

Квасницька Ольга Борисівна народилась в м. Чернівці 3 лютого 1975 р. В 1991 р закінчила з золотою медаллю середню школу № 5 м. Чернівці і поступила на перший курс медичного факультету Чернівецького медичного інституту, який закінчила у 1997 році з відзнакою.

З 1997р. по 1998 р. проходила інтернатуру зі спеціальності «Терапія». Навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної терапії та клінічної фармакології (1998-2000 рр.). З 1 вересня 2000р по 31.08.2002 р. працювала на посаді викладача-стажиста кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології, а з 1 вересня 2002 р. переведена на посаду асистента цієї ж кафедри.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміни системи гемостазу, функції нирок за хронічних токсичних гепатитів та цирозів печінки у хворих різного вікузі спеціальності «внутрішні хвороби» » (науковий керівник – професор, д.мед.н. Коломоєць М.Ю.).

З 01.09.2008 р. працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ. Веде основний навчальний курс з внутрішньої медицини для студентів медичних факультетів; проводить практичні та семінарські заняття з клінічної фармації для інтернів-провізорів, з лікарями – слухачами курсів тематичного удосконалення з професійних хвороб. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – IV рівнів акредитації - 10 років.

В квітні 2003р. пройшла спеціалізацію за фахом “професійна патологія” на базі ХМАПО, а в 2009 р - спеціалізацію з кардіології на базі БДМУ. Загальний лікарський стаж роботи 12 років. Має вищу категорію зі спеціальностей «терапія» та «професійна патологія». При Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ (м.Харків) в 2007 р. (м.Харків) пройшла цикл підвищення кваліфікації «Психолого-педагогічні основи навчання та виховання» зі стажуванням на кафедрі клінічної фармакології з фармацевтичною опікою.

Відповідальна за планування, контроль, організаційно-методичне забезпечення лекцій; за роботу біохімічної лабораторії кафедри, методичне забезпечення циклу тематичного удосконалення для лікарів з професійної патології, за підготовку курсу дистанційного навчання за системою “Moodle” для студентів 5-го курсу з професійних хвороб.

Поряд з викладацькою діяльністю на кафедрі, в повному обсязі виконує лікувальну роботу на базі терапевтичних відділень Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги, консультує хворих із супутньою терапевтичною патологією у відділеннях хірургічного профілю. Значну увагу приділяє підвищенню якості медичного обслуговування хворих, активно проводить серед населення санітарно-освітню роботу, впроваджує в практику охорони здоров‘я нові методи діагностики та лікування.

Квасницька О.Б. гармонійно поєднує науково-дослідну діяльність з практичною лікувально-діагностичною роботою, підтвердженням чого є 92 наукових праці, інформаційний лист, 2 деклараційні патенти України на винахід, 3 рацпропозиції, 1 нововведення, методичні рекомендації. Є автором 10 навчально-методичних праць,співавтором 5 навчальних та навчально-методичних посібників. Основний напрямок наукових досліджень - гастроентерологія.
Comments