Нечіпай Жанна Аурелівна

Нечіпай Жанна Аурелівна, 1979 року народження, у 2003 році з відзнакою закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю "Лікувальна справа". Після закінчення академії в 2003-2004 році пройшла інтернатуру та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Терапія". Після закінчення інтернатури у 2004-2007рр. працювала лікарем-терапевтом в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні. З 1 вересня 2007 року зарахована на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, де працює по теперішній час. У 2010 році рішенням спеціалізованої вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України на підставі захисту кандидатської дисертації на тему: «Ендотеліальна дисфункція та функціонально-морфологічні зміни шлунка у хворих на цукровий діабет, способи диференційованої корекції» присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності внутрішні хвороби.

За час роботи на кафедрі проводила практичні заняття з „внутрішньої медицини” зі студентами 5-го курсу, в тому числі англійською мовою. Загальний лікарський стаж – 7 років, педагогічний – 3 років. Має другу лікарську категорію за спеціальністю „терапія” з 2009 року.

Нечіпай Ж.А. є автором 22 публікацій, у тому числі 8 статей у фахових виданнях за темою дисертаційного дослідження, 1 патенту на винахід (корисна модель), опублікувала та впровадила в практику охорони здоров’я та педагогічний процес у вищих медичних навчальних закладах на кафедрах терапевтичного профілю методичні рекомендації МОЗ України. Є співавтором навчального посібника з внутрішньої медицини для студентів та лікарів-інтернів вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Нечіпай Ж.А. вміло поєднує теоретичні знання з досвідом практичної роботи; систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; впроваджує в практику охорони здоров’я нові способи діагностики і лікування внутрішніх хвороб; бере активну участь в роботі Чернівецької обласної організації „Асоціація терапевтів ім. акад. В.Х. Василенка”.
Comments