BIMCO 2014: секція "Внутрішня медицина"

опубліковано 1 жовт. 2015 р., 01:18 Віталій Смандич

2 квітня 2014 року на кафедрі  проходила секція "Внутрішня медицина" в рамках Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених ВІМСО 2014. На засіданні були присутні 52 особи, було заслухано 10 усних доповідей. Студенти разом із викладачами кафедри приймали активну участь у дискусіях, обговоренні та нагородженні переможців секції.
 Переможцями стали:

І місце  - Криворучко Іван Григорович студент 6 курсу   УМСА  м. Полтава з науковою роботою «ФАКТОРИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ СУДИН У ХВОРИХ НА ХОЗЛ У ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ»  науковий керівник д.мед.н., професор Скрипник І.М.

   ІІ місце - Камінський Михайло Іванович студент 5 курсу БДМУ з науковою роботою «ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ РОЗУВАСТАТИНУ, МОСАПРИДУ ТА УРСОДЕЗОКСИХОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ ДИСМЕТАБОЛІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖОВЧНОГО МІХУРА У ХВОРИХ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ» »  науковий керівник ас. к мед.н. Горбатюк І.Б

ІІІ місце - Величко Андрій Ористович студент 5 курсу БДМУ з науковою роботою «ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО  СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ У ПАЦІЄНТІВ НА СОМАТОФОРМНУ ВЕГЕТАТИВНУ ДИСФУНКЦІЮ  ТА ХРОНІЧНИЙ НЕКАМЕНЕВИЙ ХОЛЕЦИСТИТ»  науковий керівник  ас. к мед.н. Антонів А.А.

BIMCO 2014: секція "Внутрішня медицина"


Comments