День науки на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

опубліковано 17 трав. 2016 р., 01:43 Віталій Смандич   [ оновлено 17 трав. 2016 р., 13:25 ]

 
      У рамках відзначення Дня науки – професійного свята працівників науки України на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб університету (завідувач кафедри – проф. Хухліна О.С.) був проведений круглий стіл зі студентами «Здобутки та досягнення вчених БДМУ у розвитку медичної науки». В рамках круглого столу керівник студентського наукового гуртка кафедри доц. Трефаненко І.В. та відповідальний виконавець планової НДР кафедри ас. Павлюкович Н.Д. ознайомили присутніх із напрямками наукової роботи співробітників кафедри, основною науковою продукцією науковців кафедри, перспективними науковими дослідженнями, які проводяться.

        У 2014 році кафедрою внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб заплановано комплексну науково-дослідну роботу на тему «Особливості коморбідного перебігу захворювань внутрішніх органів: чинники ризику, механізми розвитку та взаємообтяження, фармакотерапія». Метою роботи є визначення імовірних спільних рис та особливостей патогенезу, функціонального стану, клінічного перебігу хронічних захворювань серцево-судинної та дихальної систем за поєднаного перебігу з едокринологічною, ревматологічною, нефрологічною та гастроентерологічною патологією, шляхом комплексного вивчення змін біохімічних показників, судинно-тромбоцитарного та плазмового гемостазу, системи антиоксидантного захисту та специфічних імуноферментинх та інструментальних маркерів захворювань, розробка програм ранньої діагностики та фармакотерапії в умовах коморбідності.

«Здобутки та досягнення вчених БДМУ у розвитку медичної науки»

        Впродовж останнього року співвиконавцями планової НДР видано 2 монографії, 49 статей (в тому числі 19 закордоном), опубліковано 95 тез доповідей, отримано 2 патента України на корисну модель, видано 1 методичні рекомендації.

        Науковці кафедри регулярно беруть участь в конференціях різного рівня в Україні та закордоном, де доповідають результати власних досліджень, обмінюються досвідом з колегами, навчаються в рамках проведення різноманітних тренінгів, семінарів та майстер-класів.

Comments