До Дня науки на кафедрі провели круглий стіл "Антибіотикотерапія"

опубліковано 6 лист. 2015 р., 21:48 Віталій Смандич

 

   До Всесвітнього дня науки 5 листопада на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб асистент кафедри Шупер В.О. та студенти 6 групи 5-го курсу провели круглий стіл на тему: «Актуальні питання сучасної антибіотикотерапії».

    Застосування антимікробних хіміопрепаратів має майже вікову історію розвитку. Переважна більшість спеціалістів у галузі історії медицини пов'язують появу цього нового напряму лікування з іменем Пауля Ерліха (1854-1915) та створенням у його лабораторії нового препарату з ряду арсенобензолів - сальварсану (або "606”) для лікування спірохетозів. Перші відкриття антибіотичних структур рішуче змінили засоби боротьби з інфекційними захворюваннями та стали однією з основних причин демографічного вибуху на планеті у другій половині минулого сторіччя. Досягнута у 50-60-х рр. ХХ сторіччя можливість вивчення білкового синтезу у безклітинних структурах стала основою розкриття феномену резистентності до антибіотиків на рівні їх ферментативної інактивації та мішеней їх дії.

    Проведення антибактеріальної терапії на сучасному етапі вимагає від лікаря не тільки глибокого знання механізмів дії препаратів, що призначаються, але й урахування всіх супутніх обставин їх застосування. Вважається, що при виборі антимікробного препарату необхідно брати до уваги дві групи факторів: 1) з боку пацієнта; 2) з боку збудника інфекції. Незважаючи на значні успіхи клінічної мікробіології, етіотропна терапія, принаймні на початковому етапі, залишається емпіричною. 

Круглий стіл "Антибіотикотерапія"

Емпіричний вибір одного або декількох антибіотиків являє собою результат комплексної оцінки вищенаведених факторів. Кінцевий вибір визначається мікробіологічними, фармакокінетичними та токсичними властивостями антимікробного засобу. Режими дозування, спосіб введення препарату та тривалість лікування залежать від локалізації, типу і тяжкості інфекційного процесу та терапевтичної ефективності.

    Студенти групи обговорили історичні питання винаходу та досліджень ефективності застосування протимікробних препаратів, дізналися про інновації антибактеріальної та противірусної терапії. Ознайомилися з результатами сучасних наукових досліджень в галузі лікування терапевтичних захворювань, викликаних збудниками бактеріальної та вірусної природи.

Матеріал підготувала асистент кафедри внутрішньої медицини, клініної фармакології та професійних хвороб Віра Олександрівна Шупер.

 

Comments