Конференція на тему «Сучасні аспекти по веденню пацієнтів з артеріальною гіпертензією»

опубліковано 29 вер. 2015 р., 23:57 Віталій Смандич
На базі ОКУ «Чернівецький обласний госпіталь  ІВВ» 17 жовтня 2013 р  для лікарів установи  була  проведена клінічна конференція  на  тему «Сучасні аспекти по веденню пацієнтів з артеріальною гіпертензією».
         Актуальність  вибраної  тематики  зумовлена  високою  поширеністю  артеріальної гіпертензії (АГ) у світі,  яка складає  приблизно 30-45% від загальної  чисельності населення  і  різко зростає з   віком.  В Україні  зареєстровано більше 12 млн. хворих на АГ, при цьому серед  осіб із підвищеним АТ знають  про  наявність захворювання 63,4% хворих, лікуються -37,5%,  а ефективність лікування становить лише 14,2%. 

З  доповідью  про сучасні підходи до  діагностики, лікування та  профілактики  АГ виступила доцент кафедри  внутрішньої медицини,  клінічної  фармакології  та  професійних хвороб Квасницька О.Б. Були  представлені  основні  положення   по  веденню  пацієнтів  з АГ відповідно  до  рекомендацій Европейської товариства по вивченню  гіпертензії  та Європейського кардіологічного  товариства 2013 р.

Новим  підходом , на  відміну від попередніх рекомендацій,  було  внесення  оцінки доказовості  за   класом рекомендацій  та  рівню  доказовості. Основною  рисою  сучасних  рекомендацій є  спрощення   процесу прийняття  рішення про  початок лікування та  рекомендація,  що  всі пацієнти повинні дотримуватись цільового  рівня  систолічного АТ < 140 мм. рт. ст. Виняток зроблено для  особливих  груп хворих, наприклад,  із діабетом і  похилого віку. Для  пацієнтів із  цукровим діабетом рекомендують  знижувати  діастолічний АТ до <85 мм рт. ст .Для  пацієнтів похилого  віку контроль АТ є  менш жорсткий. Так у  хворих старше  80  років цільовий  систолічний АТ  повинен бути  від 140 до  150 мм рт.ст., але  лікарі  можуть знижувати  його нижче 140 мм. рт. ст., якщо пацієнт у формі та  здоровий.

Для оцінки загального  серцево-судинного ризику повинні бути враховані: наявність або відсутність  інших  серцево-судинних факторів ризику або  ураження  органів-мішеней,  а  також супутні захворювання та  ускладнення. Більшу  увагу  для діагностики  АГ необхідно приділяти  домашньому  вимірюванню АТ   поряд  з   його амбулаторним добовим моніторуванням .  У  той  час як  вимірювання АТ в  офісі  залишається золотим стандартом для  діагностики  АГ,  рекомендації 2013 р є  першими,  які  розглядають вимірювання   позаофісного  АТ у  моделі  стратифікації ризику. Доведено,  що основні   класи  антигіпертензивних препаратів однаковою  мірою знижують  АТ і  однаковою мірою  знижують  ризик  розвитку серцево-судинних  ускладнень. До  рекомендованих комбінацій відносять   комбінації  тіазидних  діуретинів із  блокаторами рецепторів  ангіотензину,  антагоністами кальцію або  інгібіторами АПФ,  а  також  антагоністів кальцію з  блокаторами ангіотензинових  рецепторів або інгібіторами АПФ.  Нові рекомендації   виступають  проти   подвійної  блокади  ренін-ангіотензинової системи через  небезпеку розвитку  гіперкаліемії,  гіпотензії та  ниркової  недостатності. Представлені нові  положення  відносно діагностики та лікування   резистентної АГ.  Одним з  методів  лікування резистентної АГ  розглядають процедуру ниркової денервації

Відмічено,  що  основні  підходи,  які  направлені   на  підвищення схильності  пацієнтів до лікування включають:  підвищення  інформованості  пацієнта,  групові  заняття,  самоконтроль АТ, різноманітні  організаційні заходи (телемоніторинг,  соціальна  підтримка,  використання  компꞌютерних  технологій для  консультування.) Європейський  досвід  також  демонструє,  що   командний  догляд  із   більш  широким  залученням  медичних  сестер забезпечує  кращі  результати порівняно  із стандартним  підходом.   

            За  даними ВООЗ, універсальною «вакциною» проти АГ, що  зменшує її нові випадки на  50%, є  профілактичні  заходи спрямовані на  впровадження здорового способу життя і  корекцію  виявлених  факторів ризику. З  цією метою кафедрою внутрішньої  медицини, клінічної фармакології та  професійних хвороб були створені  флаєри  з  рекомендаціями   по зміні способу  життя,  які надані  лікарям для  розповсюдження їх  серед пацієнтів ОГІВВв. За результатами конференції  заплановано також ряд  заходів по  покращенню діагностично-лікувальної  роботи в  терапевтичних  відділеннях  лікувальної  установи  відповідно до сучасних  рекомендацій.  

Comments