Нарада завідувачів кафедр терапії, внутрішньої та сімейної медицини ВМНЗ України

опубліковано 3 черв. 2013 р., 04:44 Трефаненко Ірина Валентинівна БДМУ, Чернівці   [ оновлено 3 черв. 2013 р., 04:46 ]
30 травня 2013 року на базі БДМУ відбулася нарада завідувачів кафедр терапії, внутрішньої та сімейної медицини ВМНЗ України, яку проводила опорна кафедра з післядипломної освіти – кафедра терапії і сімейної медицини ФПО Івано-Франківського національного медичного університету. Головуючим на засіданні був завідувач опорної кафедри – професор Глушко Л.В. У нараді взяли участь завідувачі або відповідальні доценти 14 кафедр ВНМЗ України.

На нараді обговорювались проблемні питання викладання „терапії” на післядипломному етапі, зокрема на передатестаційних циклах навчання, циклах тематичного удосконалення та циклі первинної спеціалізації з фаху „Терапія”. Про 15-річний досвід післядипломно лікарів-терапевтів на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ доповіла завідувач каї освітифедри, д.мед.н., професор Хухліна О.С. у доповіді на тему „Післядипломна освіта лікарів-слухачів на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ: 15 років досвіду, праці та удосконалення”. Доповідь викликала гарячу дискусію та зацікавленість учасників наради, особливо з питань методики проведення дистанційного навчання лікарів-слухачів, читання лекційного курсу циклів тематичного удосконалення за допомогою вобінарів, методики внесення до робочих навчальних програм ПАЦ питань з актуальних на часі проблем внутрішньої медицини та суміжних дисциплін (імунології, інфекційних хвороб, фтизіатрії, психіатрії тощо) з метою підвищення обізнаності лікарів-терапевтів з даних тем. Також розглядалися питання підготовки до видання національного підручника з „Терапії” для лікарів-інтернів, обговорювалися принципи розподілу годин між кафедрами з питань реабілітації та МСЕ працездатності при захворюваннях внутрішніх органів, нещодавно внесених у навчальний план інтернатури з „терапії” та інші.

 

Comments