Науково-практична конференція до Всесвітнього дня серця «Сучасні аспекти ведення кардіологічних хворих»

опубліковано 29 вер. 2015 р., 23:43 Віталій Смандич
На базі  КМУ « Міська поліклініка №1» 26 вересня 2013 р  для лікарів установи  була  проведена  науково-практична конференція до Всесвітнього дня серця «Сучасні аспекти ведення  кардіологічних  хворих ».

Всесвітній день серця проводиться за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки ВООЗ з 2000 року. Практично для всіх розвинутих країн в останні роки характерне збільшення смертності від серцево-судинних захворювань. В  Україні у структурі причин загальної смертності  серцево-судинні хвороби складають приблизно 66%,  на другому місці знаходяться злоякісні новоутворення ( 13,4%), на  третьому  -  нещасні випадки, отруєння і травми – 6,3%. Зумовлюючи майже дві третини всіх випадків смерті та третину причин інвалідності хвороби системи кровообігу негативно впливають на тривалість і якість життя населення.  

З  доповідью  про сучасні  підходи  до діагностики та  лікування кардіоміопатій виступила  доцент кафедри  внутрішньої медицини,  клінічної  фармакології  та  професійних хвороб Квасницька О.Б., яка акцентувала увагу  на  етіологічних факторах, основних  принципах класифікації,  діагностики та  лікування даної нозології.  Актуальність даної тематики обумовлена розповсюдженістю даного захворювання  серед осіб молодого віку (30-45 р) та  певними  складностями  діагностики, так  як  кардіоміопатія  є  діагнозом виключення. Особливу увагу було  приділено гіпертрофічній кардіоміопатії, як  однієї  з  частих  причин  раптової  смерті  в  молодому  віці;  а  також особливостям  перебігу  та  лікування метаболічних кардіоміопатій. В доповіді  були  висвітлені питання  раціональної фармакотерапії  в  залежності  від  патогенетичного  варіанту  кардіоміопатії, зроблений  акцент на  відборі  пацієнтів до  хірургічного втручання.

 Лікарям також була надана  інформація  з XIV Національного  конгресу  кардіологів України,  який  відбувся  18-20 вересня  2013 р в  м. Київ.  Були  представлені  основні  положення   по  веденню  пацієнтів  з артеріальною  гіпертензією відповідно  до  рекомендацій Европейської товариства по вивченню  гіпертензії  та Європейського кардіологічного  товариства 2013 р.

Новим  підходом , на  відміну від попередніх рекомендацій,  було  внесення  оцінки доказовості  за   класом рекомендацій  та  рівню  доказовості. Основною  рисою  сучасних  рекомендацій є  спрощення   процесу прийняття  рішення про  початок лікування та  рекомендація,  що  всі пацієнти повинні додержуватися цільового  рівня  систолічного АТ < 140 мм. рт. ст. Для  пацієнтів похилого  віку контроль АТ є  менш жорсткий. Більшу  увагу ,на  даний  час, для діагностики  АГ необхідно приділяти  домашньому  вимірюванню АТ   поряд  з   його амбулаторним добовим моніторуванням . Доведено,  що основні   класи  антигіпертензивних препаратів однаковою  мірою знижують    ризик  розвитку серцево-судинних  ускладнень. Нові рекомендації   виступають  проти   подвійної  блокади  ренін-ангіотензинової системи. Представлені нові  положення  відносно діагностики та лікування   резистентної АГ.

Відмічено,  що  основні  підходи,  які  направлені   на  підвищення схильності  пацієнтів до лікування включають:  підвищення  інформованості  пацієнта,  групові  заняття,  самоконтроль АТ, різноманітні  організаційні заходи (телемоніторинг,  соціальна  підтримка,  використання  компꞌютерних  технологій для  консультування.) Європейський  досвід  також  показує,  що   командний  догляд  із   більш  широким  залученням  медичних  сестер забезпечує  кращі  результати порівняно  із стандартним  підходом.

            За результатами конференції  заплановано ряд  заходів по  покращенню діагностично-лікувальної  роботи в  терапевтичних  відділеннях  лікувальної  установи  відповідно до засад доказової медицини.

Comments