Презентація монографії «Неалкогольний стеатогепатит та гіпертонічна хвороба: особливості коморбідного перебігу, оптимізовані підходи до лікування»

опубліковано 8 жовт. 2015 р., 23:44 Віталій Смандич

Вітаємо завідувача кафедри професора Хухліну О.С. та асистента Мандрик О.Є. з виходом монографії «Неалкогольний стеатогепатит та гіпертонічна хвороба: особливості коморбідного перебігу, оптимізовані підходи до лікування».

Бажаємо авторам міцного здоров’я, творчого натхнення та плідної праці у майбутньому.

У монографії наведене узагальнення даних літератури та результатів власних досліджень епідеміології, етіології, варіантів клінічного перебігу, патогенетичної ролі метаболічних, гемодинамічних та цитокінових механізмів розвитку та прогресування неалкогольного стеатогепатиту за коморбідності з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, висвітлені сучасні погляди на лікування, профілактику прогресування, висвітлені удосконалені методи лікування шляхом корекції розладів ліпідного обміну, системного артеріального тиску та печінкового кровообігу.

Вихід монографії автори присвятили 70-річчю з початку функціонування ЧДМІ (БДМУ) на теренах Буковини. Монографія розрахована на терапевтів, кардіологів, гастроентерологів, сімейних лікарів, наукових співробітників, лікарів-інтернів, студентів старших курсів ВМНЗ.

  


Comments