Професор Хухліна О.С. прочитала лекцію на конференції «Актуальні питання лікування хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів»

опубліковано 12 черв. 2016 р., 00:45 Віталій Смандич
  
     
26 травня в приміщенні конференц-залу 
Чернівецького обласного онкологічного клінічного диспансеру відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науковопрактичних конференцій, які проводитимуться у 2016 р. МОЗ України» відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання лікування хворих з поєднаною патологією внутрішніх органів».
        У конференції взяли участь лікарі-гастроентерологи, ендокринологи, інфекціоністи, ревматологи, нефрологи, пульмонологи, алергологи лікарі загальної практики–сімейної медицини та  лікарі функціональної діагностики.
        Метою проведення наукової конференції стало обговорення актуальних питань патогенезу взаємообтяження, новим методам діагностики та сучасним підходам до лікування пацієнтів з коморбідною та поліморбідною патологією внутрішніх органів.Особлива увага надавалася сучасним методам лікування захворювань внутрішніх органів.
        На сьогодні медичні фахівці в усьому світі констатують факт динамічної прогресії питомої ваги коморбідних патологічних станів. Поєднання хвороб у медичній практиці описують як сполучені, асоційовані, поєднані, фонові, «коморбідність» (comorbidity), «мультикоморбідність» (multicomorbidity), «коморбідні захворювання і стани» (comorbid diseases, comorbid conditions).
        Дослідження поліморбідності та різновидів коморбідності — інтерференції (вплив одного захворювання на перебіг іншого), синтропії (закономірне поєднання двох хвороб, що спостерігається в одному організмі) або дистропії (закономірне рідкісне чи неможливе поєднання деяких хвороб в одному організмі) має вагоме значення в клінічній практиці. Поліморбідність патологій, як правило, зумовлює значні зміни класичної клінічної симптоматики перебігу захворювання. Мульти- й коморбідність може суттєво впливати на діагностику й лікування.
        Коморбідність патологій за певний термін може радикально визначати маркери ризику (risk marker), чинники ризику (risk factor), абсолютний ризик (absolute risk), кінцеві точки (end-points), смертність (mortality)
        З доповідями виступили: 
Колеснікова О.В., д.мед.н., заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМНУ» (м. Харків); 
Федів О.І., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини БДМУ;
Рудик Ю.С.,  д.мед.н., завідуючий відділом клінічної фармакології та фармакотерапії ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМНУ» (м. Харків); 
Серік С.А. д.мед.н.,  завідуючий відділом атеросклерозу та ішемічної хвороби серця ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМНУ» (м. Харків); 
Колеснікова О.М., науковий співробітник відділу кардіопульмонології ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМНУ» (м. Харків); 
Хухліна О.С., д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ.

        Виступи всіх доповідачів викликали жвавий інтерес, що стало предметом плідного обговорення та дискусії. 

Comments