Погляд у історію кафедри

Кафедра госпітальної терапії організована і почала працювати з серпня 1945 року, через 10 місяців після заснування в жовтні 1944 р. Чернівецького медичного інституту. У цей час проводилось викладання і на п’ятому курсі, на якому навчалися 96 студентів, майже третина яких були учасниками Великої Вітчизняної війни і мали бойові нагороди.


Клінічною базою кафедри була міська лікарня, побудована на початку XIX ст. З 1946 р. кафедра була переведена в інше приміщення, збудоване в 1934 р. (теперішня поліклініка по вул. Шкільній). У 1946/47 навчальному році при кафедрі була організована біохімічна лабораторія, яка повністю забезпечувала на той час виконання наукових досліджень дисертантів кафедри. В 1960 р. кафедру переводять в лікарню №1 по вул. Гагаріна. Кафедра розміщувалась у двох терапевтичних відділеннях на 125 ліжок. В 1981 р. після введення в експлуатацію багатопрофільної лікарні по вул. Фастівській 2, кафедра була переведена в нове приміщення і одержала 4 терапевтичних відділення (2 загальнотерапевтичних, гематологічне і гастроентерологічне відділення) на 240 ліжок, а також відділення відновлювального лікування. Кафедра має необхідні приміщення для навчального процесу (в т. ч. клінічну, біохімічну, бактеріологічну лабораторії, кабінети променевої діагностики, ультрасонографії, ендоскопії). З 1960 р. заняття проводяться також в багатопрофільній поліклініці по вул. Шкільній, 8. З 1993 р. базою кафедри теж стало терапевтичне і кардіологічне відділення Чернівецького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни.

Кафедра госпітальної терапії створена у 1945 році під керівництвом професора В.А. Ельберга. У 1948/49 навчальному році завідувачем кафедри був доктор медичних наук О.Б. Макаревич. З 1949 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено О.О. Колачова. У 1950/51 навчальному році кафедрою завідував професор В.А. Трігер, а в 1951/52 навчальному році – доцент О.О. Колачов. У 1952 році на посаду завідувача обрано професора В.А. Трігера. З 1970 по 1981 рр. кафедру очолював професор О.О. Волощук. З 1982 по 1992 рр. кафедрою завідував професор О.М. Синчук, а з 1992 по 2009 рр. - професор М.Ю. Коломоєць. У травні 2009 року кафедру очолила доктор медичних наук, професор О.С. Хухліна. Професорами кафедри працювали доктори медичних наук В.М. Коновчук (1993-1996 р.р.), Т.М. Христич (1997-2001 р.р.), О.І. Федів (2002-2007 р.р.), О.С. Хухліна (2006-2009 р.р.).

Хухліна О.С. захистила кандидатську дисертацію в 1999 році під керівництвом проф. М.Ю. Коломойця та проф.  В.М. Коновчука. У 2006 році захистила докторську дисертацію (науковий консультант – проф. М.Ю. Коломоєць). О.С. Хухліна є автором та співавтором 445 друкованих праць, у тому числі 7 монографій, 5 підручників, 25 навчальних посібників, 137 статей, 12 деклараційних патентів України на винахід та корисну модель, 8 методичних рекомендацій МОЗ України. Під керівництвом О.С. Хухліної виконано та захищено 5 кандидатських дисертацій, 5 магістерських науково-кваліфікаційних робіт, виконується докторська дисертація доц. Шоріковим Є.І., 5 кандидатських та 3 магістерських науково-кваліфікаційних роботи.

За період 1945-2013 рр. колективом кафедри вивчалися актуальні проблеми діагностики та лікування серцево-судинної патології (ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, гіпертонічна хвороба); патології органів травлення (виразкова хвороба, захворювання печінки та жовчного міхура, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, панкреатит, коліт), проблеми гематології (анемічні стани, проблеми гемостазіології), пульмонології (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, пневмонії), ревматології (ревматична лихоманка, реактивні артрити, деформуючий остеоартроз).

У 1970-1985 рр. співробітники кафедри вивчали клініку розладів гепато-біліарної системи, шлунково-кишкового тракту і функціонального стану міокарда при хронічних дифузних захворюваннях печінки, ускладненому холециститі (школа професора О.О. Волощука). З 1986 по 1993 рр. науковці кафедри досліджували стан центральної гемодинаміки, волюморегулюючу і екскреторну функцію нирок при зміні величини венозного повернення крові у хворих на ішемічну хворобу серця, детально вивчено вплив периферичних вазодиляторів на перебіг ішемічної хвороби серця у хворих з недостатністю кровообігу (школа професора О.М. Синчука).

З 1994 по 2008 рр. співробітники кафедри вивчали процеси вільнорадикального окиснення, метаболічні зміни та особливості стану системи гемостазу при захворюваннях системи травлення за коморбідного перебігу з захворюваннями серцево-судинної, дихальної, ендокринної систем, що дало можливість оптимізувати диференційоване лікування цієї патології, профілактику та реабілітацію хворих (школа професора М.Ю. Коломойця).

У 2003 році професором О.С. Хухліною започаткований новий напрямок наукових досліджень – вивчення молекулярних механізмів патогенезу неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет типу 2, ожиріння, розробка та впровадження нових методів діагностики, прогнозування перебігу, лікування та профілактики захворювань печінки, у тому числі вірусної етіології, на тлі метаболічного синдрому. У 2009-2013 р.р. успішно виконана планова НДР кафедри на тему „Механізми формування та особливості поліморбідності: клінічна, функціональна та біохімічна оцінка перебігу поєднаної патології внутрішніх органів, методи диференційованої корекції” (науковий керівник – проф. О.С.Хухліна).

За 70 років існування кафедри захищено 7 докторських дисертацій: три – під керівництвом проф. В.А. Трігера (О.І. Самсон – 1958, І.О. Мельник – 1962, О.М. Синчук – 1970), три - під керівництвом проф. М.Ю. Коломойця (О.І. Федів – 2002, О.С. Хухліна – 2006, Л.Д. Тодоріко - 2010), одна – під керівництвом проф. Ю.І. Іванова (В.М. Коновчук – 1993), 60 кандидатських дисертацій, у тому числі 17 - під керівництвом проф. В.А. Трігера (Г.Г. Сергеєв, С.О. Чуракова, М.Б. Шкляр, М.В. Кропельницька, Н.К. Кондрацька, Г.І. Златковська, О.М. Синчук, С.Г. Федорук, Г.І. Розгон, А.М. Колбасова, Є.А. Гохберг, Н.А. Іваненко, В.М. Попова, А.А. Ткачук, А.Є. Зайцев, К.П. Воєвідка, А.О. Шубравський), 2 – під керівництвом проф. О.І. Самсон (Д.Г. Лук’янчук, В.С. Самоїд), 2 під керівництвом проф. О.О. Волощука (Ф.А. Звершхановський, С.В. Білецький), 1 – під керівництвом проф. Л.І. Сандуляка (В.А. Маслянко), 1 – під керівництвом проф. І.К. Владковського (Н.І. Довганюк), 26 – під керівництвом проф. М.Ю. Коломойця (О.І. Федів, О.М. Давиденко, О.В. Андрусяк, В.С. Гайдичук, О.С. Воєвідка, Т.Я. Чурсіна, В.В. Тимофєєв, О.Л. Рак, Л.Д. Тодоріко, О.С. Хухліна, М.П. Антофійчук, Ж.М. Кулачек, Л.В. Фартушняк, Є.І. Шоріков, С.В. Коваленко, О.В. Каушанська, І.В. Трефаненко, І.І. Новицька, Є.П. Ткач, О.Б. Квасницька, Г.І. Шумко, В.М. Ходоровський, І.В. Дудка, Т.В. Рева, К.О. Міхалєв, Н.Д. Павлюкович), 4 – під керівництвом проф. Т.М.Христич (З.А.Мельничук, К.Г.Шестакова, Ф.В.Кузик, Т.Б.Кендзерська), 1 - під керівництвом проф. О.І.Федіва (Н.М.Паліброда), 1 – під керівництвом проф. В.К. Тащука (Д.В. Шорікова), 5 – під керівництвом професора О.С. Хухліної (Ж.А. Нечіпай, А.А. Антонів, Н.О. Сливка, І.Б. Горбатюк, І.Ю. Корнійчук). На теперішній час виконуються 5 кандидатських, докторська дисертація (доцент Є.І. Шоріков), три магістерські науково-кваліфікаційні роботи.

За період з 1945 по 2013 рр. співробітниками кафедри опубліковано більше 5000 наукових та навчально-методичних праць, 27 нововведень, одержано 38 деклараційних патентів України на винахід та корисну модель, 89 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, надруковано і впроваджено в практику 25 методичних рекомендацій, 36 інформаційних листів, видано 18 монографій,

За ініціативи професора М.Ю. Коломойця, доцентів В.С. Гайдичука, Т.Я. Чурсіної та О.С. Хухліної у 1998 році засновано Чернівецьку обласну організацію „Асоціацію терапевтів імені академіка В.Х. Василенка”. Кафедра брала активну участь у організації та проведенні багатьох наукових форумів, у тому числі ІІІ з’їзду кардіологів України (Чернівці, 1988), науково-практичних конференцій „Актуальні питання реабілітації гастроентерологічних хворих” (Чернівці, 1996), „Актуальні проблеми мікроциркуляції та гемостазу при патології внутрішніх органів” (Чернівці, 2002), „Коморбідність у клініці внутрішньої медицини: фактори ризику, механізми розвитку та взаємообтяження, особливості фармакотерапії” (Чернівці, 2013) та Пленуму геронтологів України „Фізіологія і патологія внутрішніх органів у хворих похилого та старечого віку” (Чернівці, 1996).

Кафедра здійснює підготовку на до- та післядипломному етапах навчання. Колектив кафедри налічує 20 співробітників: 1 професор – зав. кафедри, 13 доцентів, 6 асистентів, у т.ч. 4 кандидати мед. наук. На кафедрі проводиться заключне навчання студентів медичних факультетів з «внутрішньої медицини» на додипломному етапі. Всі студенти 5-го курсу (спеціальності «лікувальна справа», «педіатрія») вивчають модуль 2 «Основи внутрішньої медицини» (кардіологія, пульмонологія, гематологія, загальні питання внутрішньої медицини), студенти 5-го курсу спеціальності «медична психологія» вивчають внутрішню медицину (в тому числі професійні хвороби та клінічну імунологію), студенти 6-го курсу спеціальності „лікувальна справа” медичного факультету №1 вивчають на кафедрі модуль 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини» та модуль 4 «Невідкладні стани». Студенти 6-го курсу спеціальності „ медична психологія” вивчають внутрішню медицину з клінічною психологією. Крім того всі студенти 5-го курсу вивчають на кафедрі клінічну фармакологію та професійні хвороби, студенти психологи - клінічну фармакологію та психофармакологію. Кафедрою також здійснюється викладання курсу за вибором «Вікові аспекти фармакотерапії» студентам 5-го курсу медичних факультетів. Студенти 4 та 5 курсів (спеціальність «клінічна фармація») вивчають «Клінічну фармакологію», «Фармакотерапію» та «Фармацевтичну опіку». Студенти 4 курсу (спеціальність «стоматологія») вивчають на кафедрі «Клінічну фармакологію». На післядипломному етапі підготовки кафедра є базою для навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «внутрішні хвороби», лікарів-слухачів циклів тематичного удосконалення, передатестаційних циклів навчання та циклів спеціалізації за фахом «терапія», передатестаційних циклів навчання за фахом «клінічна фармація».

Щорічно очний цикл навчання на кафедрі проходять 2 групи лікарів-інтернів зі спеціальності «внутрішні хвороби» першого та другого років навчання, група клінічних провізорів-інтернів. Післядипломна освіта на кафедрі, окрім підготовки лікарів-інтернів, передбачає передатестаційні цикли навчання зі спеціальності „терапія” (3 цикли на рік), ПАЦ із спеціальності „клінічна фармація” (2 цикли на рік), цикли первинної спеціалізації (стажування) зі спеціальності „терапія” та цикли тематичного удосконалення лікарів (12 циклів). Кафедра активно працює над забезпеченням студентів навчальними та навчально-методичними посібниками. За останні три роки (2011-2013рр.) видано 3 підручники та 12 навчальних посібників.

Враховуючи потужності клінічної бази кафедри: ОКУ «Лікарні швидкої медичної допомоги» та ОКУ «Чернівецького обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни» колектив кафедри здійснює лікувально-консультативну допомогу населенню області. У ЛШМД базовими є 2 терапевтичних відділення, гастроентерологічне та гематологічне, центр невідкладної неврології, фізіотерапевтичне, приймально-діагностичне, потужний хірургічний блок. У ГІВв – терапевтичне, кардіологічне, неврологічне відділення. 14 співробітників кафедри мають вищу категорію з «терапії», а також вищу-І-ІІ категорії із 1-3-х суміжних спеціальностей, решта співробітників - І-ІІ категорії з «терапії». Співробітники кафедри здійснюють лікувально-консультативну роботу в терапевтичних відділеннях (ведуть хворих, проводять обходи у прикріплених відділеннях, беруть участь у консиліумах, ведуть амбулаторний прийом), а також консультують передопераційних хворих у хірургічних відділеннях ЛШМД. За рік колективом кафедри надається лікувально-консультативна допомога 2-2,5 тис. хворих.

Співробітники кафедри регулярно виїжджають у райони Чернівецької області, беруть участь у профілактичних оглядах, здійснюють консультативні прийоми в ЦЛР: Хотинській, Кіцманській, Заставнівській, проводять клінічні конференції в базових установах кафедри, читають лекції за потребами лікарів. Кафедра є засновником ЧОО «Асоціації терапевтів ім. В.Х.Василенка», регулярно 3-4 рази на рік проводить засідання «Асоціації» шляхом проведення науково-практичних конференцій.

проф. В.А. Ельберг

проф. О.О. Колачов

проф. В.А. Трігер

проф. О.С. Волощук

проф. О.М. Синчук

проф. М.Ю. Коломоєць

Comments