Рева Тетяна Василівна

Рева Тетяна Василівна народилася у м. Чернівці 26 травня 1978 року.

У 2001 році закінчила з відзнакою медичний факультет Буковинської державної медичної академії, спеціальність «лікувальна справа». В 2001-2002 роках проходила інтернатуру на базі лікарні швидкої медичної допомоги м. Чернівці. З вересня 2002 року працювала викладачем терапевтичних та сестринських дисциплін у Чернівецькому медичному училищі БДМА. ( з 2003 р. - Чернівецький медичний коледж БДМУ). Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії» (2006). З вересня 2007 року працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ.

Проводила практичні та семінарські заняття зі студентами 5-го та 6-го курсів медичних факультетів (з внутрішніх хвороб, госпітальної терапії, фармакотерапії, професійних хвороб), 4-го та 5-го курсів фармацевтичного факультету (з фармакотерапії та клінічної фармакології), лікарями-інтернами (з клінічної фармакології, професійних хвороб). Була керівником студентських наукових робіт у студентів 5-го курсу медичних факультетів.

Працює лікарем-терапевтом, консультує хворих у центрі невідкладної неврології ЛШМД.

Під керівництвом д.медн., професора Коломойця М.Ю. успішно виконується кандидатська дисертаційна робота на тему: «Клінічно-патогенетичні особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих зі зниженою функцією щитоподібної залози та оптимізація лікування».

Опубліковано 32 наукових та навчально-методичних праць (з них – 4 статті, 21 – тез доповідей, 1 – патент на корисну модель, 1 – інформаційний лист, 1 – нововведення, 1 – раціоналізаторська пропозиція, 3 – навчально-методичних посібники).
Comments