Трефаненко Ірина Валентинівна

Трефаненко Ірина Валентинівна народилась 20.12.1975 р. Закінчила Буковинську державну медичну академію в 1999 році за спеціальністю “Лікувальна справа», в 2000 році – інтернатуру по терапії. Закінчила в 2000 році магістратуру на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. Після якої працювала асистентом на кафедрі госпітальної терапії, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Захистила кандидатську дисертацію на тему “ Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця”. В 2004 році отримала звання кандидата медичних наук.

Опубліковано 138 наукових та навчально-методичних праць, автор 3 патента та 2 інформаційних листів.

З 2008 року працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ.
Має вищу категорію за спеціальністю "терапія" та сертифікат спеціаліста з кардіології.
На кафедрі відповідає за роботу СНГ, в університеті виконує роботу секреторя ПМК з терапевтичних дисциплін.

Comments