Трефаненко Ірина Валентинівна

        Трефаненко Ірина Валентинівна народилась 20.12.1975 р. Закінчила Буковинську державну медичну академію в 1999 році за спеціальністю “Лікувальна справа», в 2000 році – інтернатуру по терапії. Закінчила в 2000 році магістратуру на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. Після якої працювала асистентом на кафедрі госпітальної терапії, клінічної фармакології та професійних хвороб.  Захистила кандидатську дисертацію на тему “ Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих з поєднаним перебігом хронічного холециститу та ішемічної хвороби серця”. В 2004 році отримала звання кандидата медичних наук. 
Опубліковано 188 наукових та навчально-методичних праць, автор 3 патента та 2 інформаційних листів. 
        З 2008 року працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ. В 2012 році отримала вчене звання посаді доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ.
Має вищу категорію за спеціальністю "терапія" та сертифікат спеціаліста з кардіології.
На кафедрі відповідає за роботу СНГ, в університеті виконує роботу секретаря ПМК з терапевтичних дисциплін.

e-mail trefanenko@bsmu.edu.ua
Web of Science Researcher ID C-9306- 2017
ORCID http://orcid.org/0000-0002- 7751-9412
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=zRuKeXkAAAAJ&hl=ru

Comments