Видавнича діяльність кафедри

За період з 1945 по 2014 рр. співробітниками нашої кафедри опубліковано більше 4400 тисяч наукових та навчально-методичних праць, 12 нововведень, одержано 32 деклараційні патенти України на винахід та корисну модель, 76 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції, надруковано та впроваджено в практику 12 методичних рекомендацій, 35 інформаційних листів, 20 монографій

Вітаємо завідувача кафедри професора Хухліну О.С. та асистента Залявську О.В. з виходом монографії «Реактивний артрит та хронічна хвороба нирок: механізми розвитку та взаємообтяження, клінічні особливості перебігу, шляхі патогенетичної корекції».