Лікувальна робота кафедри

Клінічними базами кафедри є відділення терапевтичного профілю Лікарні швидкої медичної допомоги, які нараховують 160 ліжок (1-е терапевтичне відділення – 30 ліжок, пульмонологічне – 30, гематологічне –35 і гастроентерологічне – 30), а також Обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни – 115 ліжок (терапевтичне – 60, кардіологічне – 55). Загальний ліжковий фонд клініки складає 280 ліжок. Крім відділень терапевтичного профілю, для навчального процесу використовуються реанімаційне відділення, ендоскопічні кабінети, кабінети функціональної діагностики, УЗД, клінічна, біохімічна, бактеріологічна лабораторії, кабінет еферентних методів лікування, кабінети ФТЛ, блок інтенсивної терапії Обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни.

Колективами кафедри і терапевтичних відділень ЛШМД та ОГіВВ постійно, на сучасному рівні здійснюється лікувально-діагностичний процес у відділеннях, підвищення кваліфікації лікарів відділень і співробітників кафедри, впровадження результатів проведених наукових досліджень, зокрема розроблених співробітниками кафедри нових методів діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.

Асистенти кафедри ведуть хворих у терапевтичних відділеннях, проводять консультативну роботу у відділеннях хірургічного профілю. На кафедрі функціонує кабінет еферентних методів лікування (зав. – доц. Антофійчук М.П.), який забезпечує виконання екстракорпоральної детоксикації (плазмаферезу, плазмасорбції) хворим гематологічного, гастроентерологічного та ревматологічного профілю. Професор та доценти кафедри регулярно проводять обходи, забезпечують консультативно-лікувальну роботу у закріплених за ними відділеннях. У лікарні та в ОГіВВ щомісячно проводяться науково-практичні конференції за участю практичних лікарів, лікарів-інтернів та викладачів кафедри. Щорічно на базі кафедри проводяться тематичні курси удосконалення та передатестаційної підготовки лікарів, що дає змогу підвищити їх кваліфікацію. Сприяє покращенню лікувальної майстерності також участь лікарів та викладачів кафедри в конференціях, які щоквартально проводить Чернівецька обласна організація „Асоціація терапевтів ім. акад. В.Х.Василенка”.

З метою покращення лікувально-діагностичної роботи в лікувальних закладах районів області 7-8 разів на рік проводяться виїзди співробітників кафедри у закріплені райони (Заставнівський, Герцаївський та Хотинський), у районних лікарнях проводяться консультативні огляди хворих, консиліуми та науково-практичні конференції з актуальних питань діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів.

Відповідає за лікувальну роботу кафедри доцент к.мед.н Каушанська Олена Вячеславівна