Навчально-методична робота кафедри

Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб є однією із найпотужніших кафедр БДМУ. На ній проводиться заключний етап навчання з терапії, інших навчальних дисциплін та вона є базовою для навчання лікарів-інтернів зі спеціальності „терапія”

Студенти 5-го курсу (спеціальності „лікувальна справа”, „педіатрія” та “медична психологія”) вивчають внутрішню медицину, професійні хвороби, клінічну фармакологію, терапію військову та надзвичайних ситуацій. Студенти 6-го курсу опановують на кафедрі внутрішні хвороби, гематологію, професійні хвороби та мають можливість працювати з навчальними та атестаційними комп’ютерними програмами в спеціально створеному комп’ютерному класі кафедри. В 2004-2005 навчальному році на кафедрі розпочали підготовку клінічних провізорів з дисциплін „клінічна фармація” та „клінічна фармакологія”, з 2005-2006 навчального року - з „фармакотерапії” та „фармацевтична опіка”. Щорічно очний цикл навчання на кафедрі проходять 3 групи лікарів-інтернів зі спеціальності „терапія” першого та другого років навчання. Заключну державну атестацію на базі кафедри проходять всі лікарі-інтерни терапевти. Післядипломна освіта на кафедрі, окрім підготовки лікарів-інтернів, передбачає передатестаційні цикли навчання, цикли первинної спеціалізації (стажування) зі спеціальності „терапія” та 2 цикли тематичного удосконалення лікарів „Клінічна фармакологія та фармако­терапія захворювань внутрішніх органів”, „Вікові особливості перебігу та лікування захворювань внутрішніх органів”, які проводяться чотири рази на рік. Визначення базисного рівня підготовки лікарів передатестаційного циклу навчання та заключний тестовий контроль проводяться на базі комп’ютерного класу, після чого лікарі за білетною програмою проходять співбесіду з екзаменаторами та отримують сертифікат на відповідність тій чи іншій кваліфікаційній категорії. Крім цього лікарі мають можливість працювати з навчальними комп’ютерними програмами.

Колектив кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб бере активну участь у підготовці тестових завдань до ліцензійних іспитів „Крок 2” та „Крок 3”. Крім цього, завідувач кафедри професор Хухліна О.С. та доценти Гайдичук В.С., Чурсіна Т.Я., Шоріков Є.І. проводять первинну експертизу тестових завдань ліцензійних іспитів „Крок 2” та „Крок 3” з терапевтичних та нетера­певтичних дисциплін. Доценти Воєвідка О.С. та Чурсіна Т.Я. є експертами Центру тестування МОЗ України та щорічно беруть участь у проведенні експертизи тестових завдань ліцензійних іспитів на базі Центру тестування МОЗ України в Києві.

Всі співробітники кафедри постійно працюють над покращенням методичного та наукового забезпечення навчального процесу, намагаються донести до студентів та лікарів найновіші досягнення сучасної медичної науки, широко використовуючи при цьому можливості періодичної медичної преси та інтернету. Відбувається постійне оновлення методичних розробок для викладачів та методичних вказівок для студентів, постійно оновлюються та розробляються нові робочі навчальні програми з дисциплін, що викладаються на кафедрі. Викладачі кафедри беруть участь у щорічних навчально-методичних конференціях університету, де мають можливість поділитися думками та пропозиціями щодо вдосконалення навчального процесу.

Головний зауч кафедри – доцент, к.мед.н.

Воєвідка Оксана Степанівна

Відповідальний за навчальну роботу на 6 курсі – доцент, к.мед.н.

Андрусяк Олександр Васильович

Відповідальний за навчальну роботу в інтернатурі – доцент, к.мед.н.

Гайдичук Володимир Стефанович

Відповідальна за навчальну роботу на 4-5 курсах фармацевтичного факультету, за навчальну роботу в інтернатурі (спеціальність «Клінічна фармація») – доцент кафедри, к.мед.н.

Ткач Єлизавета Петрівна

Відповідальний за навчальну роботу студентів стоматологічного факультетів– доцент, к.мед.н.

Каушанська Олена Вячеславівна


Відповідальний за навчальну роботу студентів 5-го курсу медичних факультетів– доцент, к.мед.н. Каньовська Людмила Володимирівна

Відповідальний за навчальну роботу студентів психологів– доцент, к.мед.н.

Шумко Галина Іванівна