Наукова робота кафедри

Кафедрою внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб виконується планова науково-дослідна робота на тему «Особливості коморбідного перебігу захворювань внутрішніх органів: чинники ризику, механізми розвитку та взаємообтяження, фармакотерапія» (термін виконання 01.2014 р. – 12.2018 р.). Метою наукового дослідження є визначити механізми прогресування хронічних захворювань органів травлення за наявності супровідних захворювань ендокринної, дихальної, серцево-судинної систем, шляхом комплексного вивчення змін метаболічної, гемокоагуляційної ланок гомеостазу, ендотеліальної дисфункції, інсулінорезистентності, маркерів фіброзу та апоптозу, розробити програми їх диференційованого лікування та профілактики прогресування.

Відповідальний за наукову роботу – доцент кафедри, к.мед.н. Шоріков Євген Іванович

Список праць співробітників кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.docx