Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна лабораторія кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Науково-дослідна лабораторія кафедри, як підрозділ, існує з 1981 року. Основний напрям діяльності лабораторії – дослідження біомаркерів прогресування захворювань внутрішніх органів з метою покращення діагностики та лікувальння в клініці внутрішніх хвороб. З початку заснування науково-дослідної лабораторії старшим лаборантом є Чорней Галина Борисівна, а з 1998 року на посаді лаборанта працювала Окопна Тетяна Володимирівна. Завдяки висококваліфікованій роботі співробітників лабораторії за період менш ніж 15 років було виконано 5 докторських та більше 20 кандидатських дисертацій, велика чисельність магістерських науково-дослідних робіт. На даний час в лабораторії проводиться науково-дослідна робота кафедри «Механізми формування та особливості поліморбідності: клінічна, функціональна та біохімічна оцінка перебігу поєднаної патології внутрішніх органів, методи диференційованої корекції», виконується 1 докторська та 8 кандидатських дисертацій. Результати наукової діяльності постійно доповідаються на міжнародних форумах, в тому числі за кордоном. В 2012 році за наукові досягнення в галузі клінічної медицини було присуджено премію Національної Академії Медичних Наук України, а також грант Heart Failure Association.

На даний час у штаті лабораторії 1 старший лаборант з вищою освітою (Чорней Галина Борисівна) та 1 молодший лаборант (Комарницька Мар’яна В’ячеславівна). Основні методи, якими володіють співробітники лабораторії: методи білкової хімії, фільтраційні, фракціонування плазми крові, центрифугування, хроматографія, діаліз, спектрофотометрія, фотоелектроколориметрія, методи визначення активності протеїназ (з хромогенними субстратами, коагулологічні з природніми субстратами), електрофоретичні методи дослідження. З 2008 року впроваджений також імуноферментний метод.

Керівниками лабораторії були проф., д.м.н. Федів Олександр Іванович, проф., д.м.н. Хухліна Оксана Святославівна. На даний час керівником лабораторії є доц. кафедри, к.м.н. Шорікова Діна Валентинівна.

Щорічно в лабораторії виконується близько 12 тис. досліджень при обстеженні 500-800 пацієнтів.

Список праць співробітників кафедри внутрішньої медицини,

клінічної фармакології та професійних хвороб

Список праць співробітників кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.docx