Антонів Альона Андріївна

Антонів Альона Андріївна, 1984 року народження, у 2007 році з відзнакою закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю "Лікувальна справа". Після закінчення академії з 2007-2009 рр. пройшла інтернатуру та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Терапія". З жовтня 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі за спеціальністю "Внутрішні хвороби" при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, яку успішно закінчила.

З 1 вересня 2009 року зарахована на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, де працює по теперішній час. Проводить практичні і семінарські заняття з внутрішньої медицини зі студентами V-го курсу медичних факультетів № 1, 2, 3, 4. На кафедрі є відповідальною за індивідуальні плани співробітників кафедри. Бере активну участь у розробці методичних розробок практичних і семінарських занять, проводить виховну роботу серед студентів.

В 2012 році апробувала та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фунціональний стан ендотелію у хворих із поєднаним перебігом хронічного некаменевого холециститу з соматоформною вегетативною дистонією та гіпертонічною хворобою» в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Щупика МОЗ України (посвідчення №005529 від 29 березня 2012 року) та присвоєно науковий ступінь кандидат медичних наук. В 2019 році апробувала та захистила докторську дисертаційну роботу на тему "Особливості коморбідного перебігу, метаболічні та генетичні механізми взаємообтяження неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, обґрунтування диференційованого лікування" в Тернопільському національному медичному університеті ім.І.Я.Горбачевського та присвоєно науковий ступінь доктора медичних наук. Була відповідальним виконавцем бюджетної комплексної науково-дослідної роботи «Патогенетичні механізми взаємообтяження та клінічні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок, обгрунтування диференційованого лікування». (№ держреєстрації 0117U0023513). Є автором та співавтором 250 друкованих праць у виданнях різного рівня, 10 з яких включені до науковометричної бази SCOPUS та Web of science, видано 28 деклараційних патентів України на корисну модель, 2 методичні рекомендації МОЗ України, 5 навчальних та навчально-методичних посібники, 4 монографії, 5 нововведеннь, 3 інформаційних листи, 45 раціоналізаторських пропозицій.

Перша лікарська категорія зі спеціальності «терапія», посвідчення №153-0, 2016 рік. Сертифікат спеціаліста зі спеціальності «Кардіологія»,посвідчення №4342, 2016 рік .Сертифікат спеціаліста зі спеціальності «Гасторентерології»,посвідчення №114858, 2019 рік.мсПроходила стажування в Литовській Республіці учасників круглого стола «Співпраця Україна – Литва під егідою НАТО в рамках договору ІФНМУ Литовського університету наук здоров’я» з 14 березня 2017 по 18 березня 2017 року (сертифікат №022/1-46).

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі хірургічного відділення та веде хворих в гастроентерологічному відділенні ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги»м. Чернівці. Виступає з лекціями на медичні теми серед населення. Впроваджує в практику охорони здоров’я нові методи діагностики та лікування.

E-mail: antonivalona@ukr.net

ORCID http://orcid.org/0000-0003-2399-512X

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=tqRQ7B4AAAAJ&hl=uk