Горбатюк Ірина Борисівна

Горбатюк Ірина Борисівна у 2006 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа". В 2006-2008 рр. пройшла інтернатуру та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю "Внутрішні хвороби". Під час проходження інтернатури протягом 2007-2008 року працювала за сумісництвом викладачем кафедри фармації. Після закінчення інтернатури у 2008-2009 рр. працювала на посаді викладача кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти.

З 1 вересня 2009 року зарахована на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, де працює по теперішній час.

У 2013 році захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Клінічні особливості перебігу хронічного холециститу та холестерозу жовчного міхура у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, обґрунтування диференційованого лікування” під керівництвом д.мед.н., професора Хухліної О.С.

Проводить практичні заняття з внутрішньої медицини, професійних хвороб, клінічної фармакології, вікових аспектів фармакотерапії зі студентами 5-6-х курсів медичних факультетів № 1, 2, 3, 4.

Пройшла підвищення кваліфікації: ФПК при НМУ ім. Богомольця (м. Київ, 2011 р.), ФПК при НМАПО ім. П.Л. Шупика (м. Чернівці, 2015 р.), ПАЦ при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (2012, 2016 рр.), спеціалізація з кардіології (2013 р.). Має першу лікарську категорію з терапії. Загальний лікарський стаж – 12 років, педагогічний – 11 років.

Горбатюк І.Б. вміло поєднує теоретичні знання з досвідом практичної роботи; систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; впроваджує в практику охорони здоров’я нові способи діагностики і лікування внутрішніх хвороб. Виступає з доповідями наукового характеру на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Автор та співавтор 52 наукових та навчально-методичних праць, серед них 1 монографія, 2 методичних рекомендацій, 25 статей, 1 патент на корисну модель, 1 нововведення, 5 раціоналізаторських пропозицій.

Підготувала призерів міжнародних наукових студентських конференцій.

gorbatyk_ira@bsmu.edu.ua