Дудка Тетяна Володимирівна

Дудка Тетяна Володимирівна у 2009 році з відзнакою закінчила медичний факультет Буковинського державного медичного університету, спеціальність «лікувальна справа». Під час навчання в інтернатурі за спеціальністю «внутрішні хвороби» (2009-2011 рр.) одночасно навчалась в магістратурі на кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, захистила магістерську

кваліфікаційну наукову роботу та одержала звання «Магістр медицини», отримавши диплом з відзнакою. Після закінчення інтернатури зі

спеціальності «внутрішні хвороби» у 2011 році працювала лікарем-терапевтом Хотинської центральної районної лікарні. З грудня 2011 р. по

листопад 2014 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету.

25 квітня 2014 року апробувала кандидатську дисертацію на тему «Клінічні та патогенетичні особливості поєднаного перебігу хронічного

холециститу із бронхіальною астмою і хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи медикаментозної корекції». Науковий

керівник – д.мед.н., проф. Хухліна О.С. 10 вересня 2014 р. захистила кандидатську дисертацію при державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». 22 грудня 2014 року на підставі рішення Атестаційної колегії отримала диплом кандидата медичних наук (ДК № 026061) із спеціальності внутрішні хвороби.

З грудня 2014 року працює на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» .

Постійно приймає участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, Школі гастроентерологів України.

Проводить практичні та семінарські заняття зі студентами 5-го та 6-го курсів медичних факультетів (з внутрішніх хвороб, фармакотерапії,

професійних хвороб) та з іноземними студентами 5-го курсу медичного факультету №3 (з внутрішніх хвороб).

Є відповідальною за проведення профорієнтаційної роботи в школах міста Чернівців та складання плану профорієнтаційних заходів, ведення штатного формуляру та оновлення інформації щодо підвищення педагогічної та лікарської кваліфікації працівників кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб. Виконує обов’язки голови профспілкового комітету кафедри внутрішньої медицини, клінічної

фармакології та професійних хвороб.

З 6 квітня 2015 року по 30 квітня 2015 року проходила навчання на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти. Внутрішня медицина» Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Є співвиконавцем планової комплексної науково-дослідної роботи кафедри «Механізм формування та особливості поліморбідності: клінічна, функціональна та біохімічна оцінка перебігу поєднаної патології внутрішніх органів, методи диференційованого лікування» (№ держреєстрації 0109UU913).

Є автором 75 друкованих праць. Серед них: 31 стаття (13 з яких у закордонному виданні), 3 монографії, 3 навчальних посібника та 38 тез

доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій України та закордоном. Співавтор 1 методичних рекомендацій МОЗ України.

Атестаційною комісією при МОЗ України присвоєно другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Терапія». Консультує хворих терапевтичного профілю в хірургічному відділенні ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги», а також займається лікувальною діяльністю в умовах гастроентерологічного відділення вищезазначеної лікарні.

E-mail: tetyana.dudka@bsmu.edu.ua

Google Scholar

ORCID http://orcid.org/0000-0001- 8770-8164

Web of Science Researcher ID: D-1558- 2017