Коцюбійчук зоряна

Коцюбійчук Зоряна Ярославівна народилася 19 травня 1993 року в місті Заліщики Тернопільської області. В 2011 році закінчила Заліщицьку державну гімназію із золотою медаллю. В тому ж році вступила до Вищого державного навчального закладу "Буковинський державний медичний університет", який успішно закінчила в 2017 році. За період 2017-2019 років проходила інтернатуру зі спеціальності "Внутрішні хвороби" на базі ОКУ "Лікарні швидкої медичної допомоги" та кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

19 жовтня 2018 року склала іспит на знання іноземної мови "APTIS" та отримала сертифікат з англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні C1.

З 1 вересня 2019 року зарахована на посаду асистента кафедру внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Є автором та співавтором 22 статей українських та закордонних видань (в тому числі Web of science та Scopus), 28 тез, 5 патентів України на корисну модель, 10 раціоналізаторських пропозицій та 2 нововведень.

Працює лікарем-терапевтом в терапевтичному відділенні №1 та консультує хворих у хірургічному відділенні №1 ОКУ "Лікарні швидкої медичної допомоги" .

В лютому 2020 року запланована кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня "доктора філософії" на тему: "Особливості коморбідного перебігу неалкогольного стеатогепатиту, діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет типу 2. Шляхи оптимізації лікування".

На кафедрі проводить практичні заняття з внутрішньої медицини, клінічної фармакології, професійних хвороб та вікових аспектів фармакотерапії зі студентами V-го курсу медичних факультетів № 1, 2, 3, 4.