Дудка Тетяна Володимирівна

Мандрик Ольга Євгенівна, 1984 року народження, у 2007 році закінчила Буковинський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». В 2007-2009рр пройшла інтернатуру та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З вересня 2009-2011рр навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Терапія», при кафедрі внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, яку успішно закінчила.

З вересня 2011 року зарахована на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, де працює по теперішній час. Проводить практичні та семінарські заняття з професійних хвороб зі студентами V курсу медичних факультетів № 1,2,4. На кафедрі є відповідальною за табель робочого часу та графік відпусток співробітників кафедри. Є виконавцем бюджетної науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб. Автор та співавтор 93 друкованих праць у виданнях різного рівня, 4 з яких включені до науковометричної бази SCOPUS та Web of science, видано 5 деклараційних патентів України на корисну модель, 1 методичні рекомендації МОЗ України, 3 навчальних та навчально-методичних посібники, 3 монографії, 2 нововведення, 1 інформаційний лист, 15 раціоналізаторських пропозицій. Має другу лікарську категорію з Терапії.

Проводить лікувально-консультативну роботу на базі хірургічного відділення та веде хворих в гастроентерологічному відділенні ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» м.Чернівці.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, шляхи медикаментозної корекції» (науковий керівник: д.мед. наук., професор Хухліна О.С., 2014р ).

E–mail: mandryk.olga@bsmu.edu.ua