Павлюкович Наталія Дмитрівна

Павлюкович Наталія Дмитрівна народилась 15 червня 1983р.

Доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Народилася в м. Чернівці. У 2006 році з відзнакою закінчила лікувальний факультет Буковинського державного медичного університету. 2006-2008 рр. – інтернатура зі спеціальності «терапія», магістратура з фаху «внутрішні хвороби». З серпня по листопад 2008 року працювала лікарем функціональної діагностики міської студентської поліклініки №5. Грудень 2008 – листопад 2011 року – аспірант кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету. У жовтні 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Вікові особливості перебігу та диференційованого лікування хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми анемією та цукровим діабетом 2 типу» (14.01.02 – внутрішня медицина). У 2008 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та отримала диплом магістра філології з фаху «англійська мова та література». З грудня 2011 року працювала на посаді асистента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб за трудовим договором, з вересня 2016 року – на посаді доцента цієї ж кафедри.

Проводить практичні та семінарські заняття зі студентами 5-го курсу медичних факультетів (з внутрішньої медицини, професійних хвороб, клінічної фармакології, фармакотерапії), з іноземними студентами 5-го курсу медичного факультету №3 (з внутрішньої медицини, клінічної фармакології, професійних хвороб), 6-го курсу медичного факультету №1 (з внутрішньої медицини), медичного факультету №3 (з гематології). 25 червня 2016 року склала іспит на знання іноземної мови IELTS Academic на базі сертифікованого провайдеру British Council Ukraine та отримала сертифікат з англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні C1. Є відповідальним виконавцем планової науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Є автором та співавтором 78 друкованих праць у виданнях різного рівня, у тому числі методичних рекомендацій МОЗ України, 3-х нововведень, 2-х монографій («Ішемічна хвороба серця, цукровий діабет 2-го типу та анемія: сучасний клінічний та фізичний погляд на коморбідну патологію» (Київ, КОЛОРИТ, 2015), «Визначення давності настання смерті при деяких видах механічної асфіксії та масивній крововтраті методами лазерної поляриметрії» (Київ, КОЛОРИТ, 2016), навчального посібника («Тлумачний словник основних соматичних та психосоматичних термінів» (Чернівці: БДМУ, 2011), 3-х патентів України на корисну модель, інформаційного листа, 45 статей, 4 з яких включені до наукометричної бази SCOPUS, більше 50 тез у матеріалах науково-практичних конференцій різного рівня, в тому числі закордоном (Боснія та Герцоговина, Македонія, Словаччина, Чехія). Впродовж 2012-2014 років була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Пройшла стажування в Інституті судової медицини Університету імені Коменського в Братиславі (жовтень 2016 року).

Має досвід проведення клінічних досліджень у ролі співдослідника, сертифікат GCP (2011). Роботу на кафедрі поєднує із практичною роботою в Обласному госпіталі ветеранів війни – веде хворих у кардіологічному відділенні, консультує хворих хірургічного відділення, приймає участь у загальних лікарських обходах. Виступає з лекціями на клінічних конференціях Обласного госпіталю ветеранів війни. Має першу лікарську категорію з терапії, спеціалізацію з кардіології. Є членом Чернівецької обласної організації „Асоціація терапевтів ім. академіка В.Х. Василенка”.

Виконує обов’язки помічника відповідального секретаря на державному випускному практично-орієнтованому іспиті на медичному факультеті №3 (2015, 2016 рік). Працює членом технічної комісії під час вступної компанії до Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (2015, 2016 рік). Виконує обов’язки вченого секретаря вченої ради медичного факультету №1.