Рева Тетяна Василівна

Рева Тетяна Василівна народилася 26 травня 1978 р.

У 2001 році з відзнакою закінчила медичний факультет Буковинської державної медичної академії, спеціальність «лікувальна справа». Загальний стаж роботи на посаді лікаря-терапевта – 18 років.

2001 – 2002 р.р. – інтернатура зі спеціальності «терапія».

2002 – 2007 р.р. – працювала викладачем терапевтичних та сестринських дисциплін у Чернівецькому медичному училищі Буковинського державного медичного університету.

2007 – 2016 р.р. – асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету.

З 1 вересня 2016 року працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

У червні 2011 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «14.01.02 – внутрішні хвороби» на тему: «Клінічно-патогенетичні особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих зі зниженою функцією щитоподібної залози та оптимізація лікування» (науковий керівник – д.мед н., проф. Коломоєць М.Ю.).

За час роботи на кафедрі проводила практичні та семінарські заняття зі студентами 5-го та 6-го курсів медичних факультетів (з внутрішніх хвороб, фармакотерапії, клінічної фармакології, професійних хвороб), 4-го та 5-го курсів фармацевтичного факультету (з фармакотерапії, фармацевтичної опіки та клінічної фармакології), 4-го курсу стоматологічного факультету (з клінічної фармакології), з іноземними студентами 5-го курсу медичного факультету №3 (з внутрішніх хвороб), лікарями-інтернами (з клінічної фармакології, професійних хвороб), з лікарями (на циклі тематичного удосконалення з професійних хвороб).

Є автором та співавтором 136 друкованих праць у виданнях різного рівня, у тому числі 1 нововведення, 1 патента України на корисну модель, 1 інформаційного листа, 1 раціоналізаторської пропозиції, 7 навчальних посібників, 22 статей, 3 з яких включені до наукометричної бази SCOPUS, більше 100 тез у матеріалах навчально-методичних та науково-практичних конференцій різного рівня, в тому числі за кордоном (Німеччина, Польща, Італія, Узбекистан). Основний напрямок наукових досліджень коморбідна терапевтична патологія.

Консультативна та лікувальна діяльність: на базі ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – університетська лікарня» м. Чернівці, Обласний госпіталь ветеранів війни. Систематично консультує хворих із терапевтичною патологією у хірургічних відділеннях №1,2, у центрі невідкладної неврології та урологічному відділеннях ЛШМД, у хірургічному відділенні ОГВВ, приймає участь у загальних лікарських обходах. Виступає з лекціями на клінічних конференціях Обласного госпіталю ветеранів війни. Має першу лікарську категорію з терапії. Є членом Чернівецької обласної організації „Асоціація терапевтів ім. академіка В.Х. Василенка”.