Ткач Єлизавета Петрівна

народилась у м.Умань, Черкаської обл. У 1990 році закінчила Івановецьку загально-освітню середню школу із золотою медаллю (Чернівецька обл.).

У 1996 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа» і отримала диплом спеціаліста з відзнакою. У 1999 році закінчила магістратуру при кафедрі госпітальної терапії та клінічної фармакології Буковинської державної медичної академії. Захистила науково-кваліфікаційну магітерську роботу на тему «Вільнорадикальне окиснення ліпідів та стан захисних протирадикальних систем у хворих на хронічну ішемічну хворобу кишечника».

Кандидат медичних наук з 2004 року. Кандидатська дисертація на тему «Метаболічні розлади за атеросклеротичного ураження мезентеріальних артерій та шляхи їх корекції» зі спеціальності «внутрішні хвороби».

Педагогічний стаж - 12 років.

в період 14.11.1999 р. – 31.08.2005 р. – асистент кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології Буковинської державної медичної академії (з 15.03.2005р. - Буковинський державний медичний університет);

з 01.09.2005 р. по теперішній час – доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ.

Ткач Єлизавета Петрівна веде основний навчальний курс з клінічної фармації, читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття з провізорами-інтернами в інтернатурі зі спеціальності «клінічна фармація», читає лекції, проводить практичні заняття зі студентами 4-5 курсів фармацевтичного факультету спеціальності «клінічна фармація» з основних практично-орієнтованих дисциплін, які викладаються на кафедрі – клінічної фармакології, фармакотерапії та фармацевтичної опіки, бере участь у піврічних та річних атестаціях провізорів-інтернів.

Ткач Єлизаветою Петрівною співавторстві та одноосібно видано 102 друковані наукові та навчально-методичні праці, в то­му числі 9 навчальних посібників затверд­же­них МОЗ України.

На кафедрі відповідальна за планування, організацію, навчально-методичне забезпечення навчального процесу зі студентами 4 та 5 курсу фармацевтичного факультету спеціальності «клінічна фармація» з дисциплін «клінічна фармакологія», «фармакотерапія», «фармацевтична опіка», підготовки провізорів-інтернів спеціальності «клінічна фармація», за організацію, методичне забезпечення та відповідну звітність перевідних іспитів з цих дисциплін, державного випускного іспиту з фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією, проміжної та заключної державної атестації провізорів-інтернів.

Упродовж 2004-2008 рр. брала участь у роботі державних екзаменаційних комісій на медичному факультеті №1 (спеціальність «лікувальна справа»), на фармацевтичному факультеті (спеціальність «клінічна фармація»), упродовж 2007-2010 рр. брала участь у роботі державної атестаціїйної комісії з проведення державної заключної атестації провізорів-інтернів на визначення знань та практичних навиків з присвоєння кваліфікації «провізор-спеціаліст» зі спеціальності «клінічна фармація» в якості відповідального секретаря., є членом Черні­вець­кої обласної організації "Асоціація те­ра­певтів ім. акад. В.Х. Василенка".

Ткач Єлизавета Петрівна бере участь у підготовці студентів та провізорів-інтернів до наукових конференцій з клінічної фармації, клінічної фармакології серед студентів та молодих вчених вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України. Була науковим керівником чоторьох магістерських робіт за фахом «Фармація».

Ткач Єлизавета Петрівна - заступник начальника навчального відділу- завідувач сектору моніторингу якості освіти та ІАЗ

E-mail: tkach.elyzaveta@bsmu.edu.ua

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=zdBr0MIAAAAJ&hl=uk,

ORCID http://orcid.org/0000-0001-5166-0859,

Web of Science Researcher ID D-2850- 2017