Хухліна Оксана Святославівна

Завідувач кафедри:

Доктор медичних наук, професор, член правління Чернівецької обласної організації "Асоціація терапевтів ім. акад. В.Х. Василенка", член Асоціації гастроентерологів України.

Народилася 16 листопада 1967 року в м. Чернівцях.

Хухліна Оксана Святославівна, доктор медичних наук, професор, член правління Чернівецької обласної організації "Асоціація терапевтів Буковини", член АсоціаціїгастроентерологівУкраїни, АсоціаціїтерапевтівУкраїни, член Європейської асоціації з вивчення печінки.

Народилася 16 листопада 1967 року в м. Чернівцях. У 1984 році закінчила СШ №9 м. Чернівців з відмінним атестатом (із золотою медаллю). Навчалася у Чернівецькому державному медичномуінституті (1984-1990) за спеціальністю «Лікувальна справа», який закінчила з відзнакою та рекомендаціями на наукову роботу (проф. Самсон О.І.).Після закінчення ЧМІ працювала лікарем-інтерном у Чернівецькій міській лікарні №1 та навчалася у інтернатурі на кафедрі госпітальної терапії ЧМІ (1990-1991). З 1991 по1994 працювала дільничним терапевтом у міській поліклініці №1 м. Чернівців. З 1994 по 1996рр навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної терапії та клінічної фармакології ЧМІ. Після закінчення клінічної ординатури працювала у ЧМІ з 1996 р. по 2001 р. на посаді асистента кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології, з 2001 р. по 2003 р. – на посаді доцента кафедри госпітальної терапії, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинської державної медичної академії, з 2003 по 2006 роки навчалася у докторантурі на цій же кафедрі, з 2006 по 2009 р. працювала професором кафедри, а з 2009 року - завідувачем кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського державного медичного університету. Є представником шкіл проф. Коломойця М.Ю. та проф. Коновчука В.М. Кандидат медичних наук (1999). Доктор медичних наук (2006 р.), професор (2008 р.).

Автор понад 700 друкованих наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 15 монографій, 10підручників, 73 навчальних посібників. Результати виконаних нею та під її керівництвом наукових досліджень висвітлені у 9 методичних рекомендаціях МОЗ України, 31 деклараційних патентах України на винахід та корисну модель, 25 нововведеннях в практику охорони здоров’я, включених до реєстру галузевих нововведень.

Професором О.С.Хухліною започаткований новий напрямок наукових досліджень – вивчення молекулярних механізмів патогенезу неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі інсулінорезистентності (у хворих на цукровий діабет типу 2, ожиріння), розробка та впровадження нових методів діагностики, прогнозування перебігу, лікування та профілактики захворювань печінки на тлі метаболічного синдрому. У даний час працює над вирішенням проблеми оптимізації лікування та реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит В та С, вірусний цироз печінки із синдромом портальної гіпертензії, хронічний панкреатит, хронічний холецистит за коморбідності з кардіологічною, пульмонологічною, нефрологічною патологією.

Під її керівництвом виконано11 кандидатських дисертацій, докторська дисертація,15 магістерських науково-кваліфікаційних робіт. Зараз виконується докторська дисертація та5 кандидатськихдисертацій.

Велику увагу приділяє навчально-методичним питанням викладання внутрішньої медицини та професійних хвороб студентам 5, 6 курсів, лікарям-інтернам, лікарям-слухачам циклів тематичного удосконалення, ПАЦ, первинної спеціаліз

ації з «Терапії».

О.С.Хухліна – досвідчений викладач і організатор навчального процесу, лектор, принциповий і вимогливий керівник. Користується авторитетом і повагою серед викладачів, студентів, лікарів, медичної громадськості міста та області, у наукових та науково-педагогічних колах закладів вищої медичної освіти та науково-дослідних установ України.

Проф. Хухліна О.С. – висококваліфікований лікар. Має «вищу» лікарську категорію з 3-х спеціальностей: «Терапія», «Гастроентерологія», «Професійні хвороби», а також спеціалізацію з «Кардіології» та «Інфекційних хвороб». Працюючи на посаді завідувача кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб ВДНЗ України «БДМУ» здійснює лікувально-консультативну роботу у базових закладах: ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» та Чернівецькій ОКУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни». Пройшла лікарське та педагогічне стажування в Університетській клініці кафедри пульмонології, алергології та дерматовенерології Варшавського медичного університету (Польща, 2017), Центральному госпіталі Західної Галілеї (Ізраїль, 2017), регулярно впроваджує нові методи діагностики, лікування в практику охорони здоров’я та у навчальний процес на етапах додипломної та післядипломної освіти.

http://orcid.org/0000-0001-6259-2863

D-1479- 2017

6504590908

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oh7lhLYAAAAJ&hl=uk