Шорікова Діна Валентинівна

Шорікова Діна Валентинівна закінчила Буковинську державну медичну академію, медичний факультет, спеціальність «лікувальна справа» у 2001 році, диплом з «відзнакою».

В 2002-2005 рр. працювала дільничним лікарем-терапевтом міської

поліклініки №1, викладачем Буковинського державного медичного

університету - з 2005 року по теперішній час. В 2005–2006 р. – викладач - стажист кафедри догляду за хворими та ВМО, 2006-2007 р. - асистент кафедри кардіології, функціональної діагностики, ЛФК та спортивної медицини. З вересня 2007 року – асистент, а з 2012 року – доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Кандидатська дисертація на тему «Вплив лерканідипіну та бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця» захищена під керівництвом д.мед.н., професора Тащука В.К.

Кандидат медичних наук, Doctor of Philpsophy (Ph.D.), supplemt №048443

Наукові інтереси: гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, серцева

недостатність, серцево-судинний континуум, плейотропні властивості антигіпертензивних препаратів.

Лікарська кваліфікаційна категорія за спеціальністю: - вища категорія із спеціальності «терапія», перша – за спеціальністю «кардіологія».

Стаж роботи за спеціальністю: 17 років, педагогічний стаж: 13 років. Автор та співавтор більш ніж 150 наукових та навчально-методичних праць.

Членство в міжнародних організаціях: дійсниий член Європейської асоціації кардіологів, Heart Failure Association (HFA), Heart failure specialists Of Tomorrow (HOT), European Association of Preventive Cardiology (EAPC), WG on Thrombosis, European Association of CardioVascular Imaging (EACVI), Council on

Stroke, Council on Hypertension, Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy.

Гранти та нагороди: премія Національної академії медичних наук України для молодих вчених (2011), HFA grant 2012 (Belgrad), ESC educational grant (Rome, 2016), HFA grant 2017 (Paris), HFA Career Café 2017 (Paris), ACCA grant 2018, CCNAP grant 2018, HFA grant 2018, Grant of Working Group on

Cardiovascular Pharmacotherapy 2018.

E-mail: shorikova.dina@bsmu.edu.ua