Шумко Галина Іванівна

Шумко Галина Іванівна. Посада – доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб.

Шумко Галина Іванівна народилася 22 липня 1977 року в м. Луцьк

Волинської області. У 1994 році закінчила Кузнецовську середню школу № 4 (Рівненська область) з золотою медаллю.

Впродовж 1994-2000 років навчалася на медичному факультеті Буковинської державної медичної академії, яку закінчила з червоним дипломом. У 2000-2001 роках проходила інтернатуру на базі ЛШМД м. Чернівці та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «терапія». В цей же час паралельно навчалася в магістратурі на базі кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології.

В 2001 році захистила магістерську наукову кваліфікаційну роботу на тему “Вільнорадикальне окиснення ліпідів та глутатіонова система протирадикального захисту при хронічному панкреатиті в осіб похилого віку” під науковим керівництвом Христич Тамари Миколаївни. З вересня по листопад 2001 року працювала викладачем-стажистом кафедри госпітальної терапії та клінічної фармакології. З грудня 2001 по грудень 2004 року навчалася в аспірантурі на цій же кафедрі. З грудня 2004 року зарахована на посаду асистента кафедри госпітальної терапії, клінічної фармакології та професійних хвороб. У січні 2006 року в спеціалізованій вченій раді Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України захистила кандидатську дисертацію на тему “Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму” під науковим керівництвом Коломойця Михайла Юрійовича та отримала диплом кандидата наук, шифр 12.01.27 – пульмонологія. З 2012 року працює на посаді доцента кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб БДМУ. Опублікувала близько 120 друкованих праць, в тому числі 2 патенти на винахід, 2 інформаційні листи, 1 методичні рекомендації, 12 навчальних посібників, 1 монографія. Має вищі кваліфікаційні категорії за спеціальностями терапія, пульмонологія та фізіотерапія. Пріоритетні напрямки діяльності – пульмонологія та фізіотерапія. Консультативна діяльність проводиться у терапевтичному та неврологічному відділеннях ОКУ Чернівецький госпіталь ветеранів війни.

Е-mail – shumko.gala@bsmu.edu.ua

Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=ypyD

QjwAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002- 2087-9396

https://www.researcherid.com/Workspace.action