Сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів із артеріальною гіпертензією

До дня науки та з нагоди Всесвітнього дня пульмонолога

Артеріальна гіпертензія на сьогодні є одним із найпоширеніших преморбідних станів, що спричиняють розвиток тяжких і смертельних захворювань. Приблизно понад 10% смертей у всьому світі безпосередньо пов’язані з АГ, високим рівнем холестерину в крові та тютюнопалінням. АГ підвищує ризик розвитку інсульту та серцевої недостатності. Тому сучасний розвиток медицини передбачає постійне удосконалення заходів діагностики, лікування та профілактики АГ.

Результати останніх досліджень у галузі кардіології стали основою для оновлення рекомендацій з лікування та діагностики АГ. У 2018 р. була опублікована оновлена редакція гайдлайнів Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology — ESC) та Європейського товариства з артеріальної гіпертензії (European Society of Hypertension — ESH) щодо ведення хворих на АГ, в якій порогове значення АТ для діагнозу АГ залишалося незмінним (140/90 мм рт. ст.), проте змінилися цільові рівні АТ.

Якщо порівнювати дані рекомендації із американськими аналогами, то можна зазначити, що американські експерти для всіх пацієнтів рекомендують зниження АТ <130/80 мм рт. ст., а в європейському документі цей рівень позначений як вторинна мета при хорошій переносимості для пацієнтів віком молодше 65 років, а також для осіб з ІХС, цукровим діабетом або з порушеннями мозкового кровообігу.

Згідно новим рекомендаціям ESC / ESH з артеріальної гіпертензії 2018 року, цілі АТ при лікуванні знижені до систолічного артеріального АТ менше 130 мм рт. ст. для пацієнтів молодше 65 років і менше 140 мм рт. ст. для літніх пацієнтів. Цільовий діастолічний артеріальний тиск становить тепер 80 мм рт. ст.

Також окремо підкреслюється пріоритет стартової комбінованої терапії. Європейська асоціація кардіологів рекомендує починати лікування пацієнтів з гіпертонією з двокомпонентної терапії в одній таблетці, це повинно поліпшити комплаєнс та результати лікування. Рекомендація використовувати комбіновану медикаментозну терапію з однією пігулкою спрямована на те, щоб змінити підхід клініцистів до лікування. Спеціалісти звертають увагу, що починати лікування гіпертонічної хвороби одним препаратам у більшості пацієнтів досить марно, тому що не завжди вдається досягти контролю АТ.

Медикаментозне лікування може бути розглянуто в пацієнтів з високим нормальним артеріальним тиском, що визначаються від 130 до 139 мм рт. ст. / 85 до 89 мм рт. ст., якщо вони мають високий серцево-судинний ризик, особливо з захворюваннями коронарних артерій. В попередніх рекомендаціях антигіпертензивна терапія не рекомендувалася для цієї групи пацієнтів.

Для більшості пацієнтів молодше 65 років рекомендований рівень АТ становить від 120 до 129 мм рт. ст., тоді як для осіб 65 років і старше він становить від 130 до 139 мм рт. ст. Крім того, рекомендовано пацієнтам у віці від 65 до 80 років отримувати гіпотензивну терапію та зміну способу життя, якщо їх систолічний артеріальний тиск становить від 140 до 159 мм рт. ст., і лікування добре переноситься. Пацієнти старше 80 років також повинні отримувати гіпотензивну терапію до цільового рівня АТ від 130 до 139 мм рт.ст., за умови, що лікування добре переноситься, тільки один похилий вік не є достатньою передумовою для відмови від терапії.

Рівень цільового діастолічного артеріального тиску також був знижений до < 80 мм рт. ст. у всіх пацієнтів, незалежно від рівня ризику або наявності супутніх захворювань.

Нові рекомендації в якості першої лінії терапії зазначають інгібітори АПФ або блокатори рецепторів ангіотензину (БРА) в поєднанні з блокаторами кальцієвих каналів і / або тіазидними або тіазидоподібними сечогінними препаратими.

Новим у зазаначених рекомендаціях також є додавання низьких доз спіронолактона до існуючого лікуванню або подальшої терапії діуретиками для пацієнтів із резистентною гіпертонія.

Також рекомендується більш широке використання амбулаторного контролю АТ або моніторинг АТ на дому. Цей підхід слід розглянути у пацієнтів, в яких підозрюють гіпертонію «білого халату» або при прихованих гіпертензіях.

Крім того, рекомендації щодо необхідності здорового способу життя для всіх пацієнтів, незалежно від артеріального тиску, включаючи обмеження солі, помірність алкоголю, здорове харчування, регулярні фізичні вправи, контроль ваги і припинення паління залишаються актуальними.

Підготувала доцент Шупер В.О.